HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Fri, 02 Jun 2023 01:55:40 GMT Location: http://www.treasury.gov.ua/elektronne-podannya-zvitnosti-ye-zvitnist/zrazki-dokumentiv Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/elektronne-podannya-zvitnosti-ye-zvitnist/zrazki-dokumentiv Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/elektronne-podannya-zvitnosti-ye-zvitnist/zrazki-dokumentiv.