портал в режимі тестування та наповнення
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Департамент видатків бюджетів та міжбюджетних відносин Державної казначейської служби України

Контакти


Затверджено наказом ДКСУ від 06.07.2021 № 191

Положення про Департамент видатків бюджетів та міжбюджетних відносин Державної казначейської служби України

1. Загальні положення

1.1. Департамент видатків бюджетів та міжбюджетних відносин (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Державної казначейської служби України (далі – Казначейство).

1.2. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України і законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Казначейства та цим Положенням.

1.3. Діяльність Департаменту координується і спрямовується одним із заступників Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

1.4. До складу Департаменту входять:

зведений відділ;

Управління видатків державного бюджету;

відділ видатків державного управління та виробничої сфери;

відділ видатків невиробничої сфери;

відділ видатків оборони, державної безпеки, судових та правоохоронних органів;

Управління міжбюджетних відносин та моніторингу видатків місцевих бюджетів;

відділ фінансування міжбюджетних трансфертів;

відділ виконання міжбюджетних трансфертів;

відділ моніторингу видатків місцевих бюджетів;

сектор мережі.

1.5. Призначення, переміщення і звільнення з посади працівників Департаменту здійснюється Головою Казначейства в установленому законодавством порядку.

1.6. Положення про Департамент та структурні підрозділи підписуються директором Департаменту та затверджуються наказом Казначейства. Посадові інструкції працівників Департаменту підписує керівник відповідного структурного підрозділу, погоджує директор Департаменту, служба управління персоналом та затверджує Голова Казначейства.

1.7. Директор Департаменту за потреби вносить пропозиції про зміни і доповнення до Положення, які затверджуються наказом Казначейства.

2. Основні завдання

Основними завданнями Департаменту є:

2.1. Ведення Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

2.2. Формування та ведення єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету.

2.3. Здійснення контролю за відповідністю даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету встановленим вимогам до її складання, даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

2.4. Ведення обліку розпису асигнувань державного бюджету та змін до нього, доведення до головних розпорядників бюджетних коштів витягів з розпису асигнувань державного бюджету та змін до нього.

2.5. Ведення обліку помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом державного бюджету, та іншій деталізації, передбаченій законодавством або рішенням Уряду.

2.6. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів та головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м.Києві (далі – головні управління Казначейства), управлінь (відділень) Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного значення (далі – управління Казначейства) помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом державного бюджету та змін до нього.

2.7. Ведення обліку показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету в розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів.

2.8. Забезпечення контролю за відповідністю розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань показникам розпису асигнувань державного бюджету.

2.9. Забезпечення відкриття асигнувань головним розпорядникам коштів державного бюджету.

2.10. Здійснення розрахунків державного бюджету з місцевими бюджетами за міжбюджетними трансфертами.

2.11. Здійснення контролю бюджетних повноважень при проведенні операцій з відкриття та спрямування асигнувань.

2.12. Складання управлінської звітності та оперативної інформації щодо:

мережі розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів, Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;

планових показників видатків державного бюджету;

відкритих та спрямованих асигнувань державного бюджету;

використання місцевими бюджетами міжбюджетних трансфертів на виконання рішень Уряду.

2.13. Здійснення моніторингу казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів на виконання доручень, запитів та листів Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства фінансів України, міністерств, відомств, доручень керівництва Казначейства.

2.14. Участь у підготовці роз’яснень територіальним органам Казначейства, фінансовим органам та розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів з питань казначейського обслуговування коштів державного та місцевих бюджетів.

2.15. Підготовка відповідей на запити з питань формування мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, ведення Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, відкриття та спрямування асигнувань державного бюджету, використання місцевими бюджетами міжбюджетних трансфертів та моніторингу видатків місцевих бюджетів.

3. Основні функції

Відповідно до покладених завдань Департамент виконує такі функції:

3.1. Ведення Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів:

3.1.1 забезпечення ведення бази даних Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (у тому числі по розпорядниках та одержувачах бюджетних коштів, відомості по яких складають державну таємницю);

3.1.2 надання головним розпорядникам коштів державного бюджету витягів з Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;

3.1.3 надання інформації з Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів Міністерству фінансів України відповідно до встановленого порядку та іншим органам державної влади відповідно до спільних наказів або угод.

3.2. Формування та ведення єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету:

3.2.1 прийняття від головних розпорядників бюджетних коштів мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету і реєстрів змін до неї, перевірка на відповідність встановленим вимогам складання мережі, даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів і внесення до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету;

3.2.2 ведення єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету та надання інформації з неї Міністерству фінансів України та головним розпорядникам бюджетних коштів відповідно до встановленого порядку. Формування та надання головним розпорядникам бюджетних коштів протоколів розбіжностей даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету з даними Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

3.3. Здійснення контролю за відповідністю даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету встановленим вимогам до її складання, даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

3.4. Ведення обліку розпису асигнувань державного бюджету, доведення до головних розпорядників бюджетних коштів витягів з розпису державного бюджету та змін до нього (у тому числі через Сектор режимно-секретної роботи):

3.4.1 формування витягів з розпису державного бюджету та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів;

3.4.2 введення в облік змін до розпису державного бюджету та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів копій довідок про зміни до розпису державного бюджету.

3.5. Ведення обліку помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом державного бюджету та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів державного бюджету та головних управлінь, управлінь Казначейства:

3.5.1 формування повідомлень річного та помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом державного бюджету, змін до них та доведення їх до головних управлінь, управлінь Казначейства;

3.5.2 доведення до головних розпорядників бюджетних коштів державного бюджету копій помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом державного бюджету та змін до нього.

3.6. Опрацювання розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету:

3.6.1 прийняття від головних розпорядників бюджетних коштів розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету, перевірка на відповідність показникам затвердженого розпису державного бюджету, даним мережі та іншим встановленим вимогам, відображення показників в обліку;

3.6.2 прийняття від головних розпорядників бюджетних коштів реєстрів змін розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету, перевірка на відповідність даним позабалансового обліку, мережі та іншим встановленим вимогам, відображення показників в обліку.

3.7. Прийняття від головних розпорядників бюджетних коштів копій паспортів бюджетних програм для використання в роботі.

3.8. Забезпечення відкриття асигнувань із державного бюджету (за винятком видатків по обслуговуванню державного боргу):

3.8.1 складання пропозицій/довідок про внесення змін до пропозицій щодо відкриття асигнувань із загального фонду державного бюджету (за винятком операцій по міжбюджетних трансфертах), розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету та їхній облік;

3.8.2 складання розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету та розпоряджень на перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету з рахунків, відкритих за балансовим рахунком ,,Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки”, на рахунки, відкриті за балансовим рахунком ,,Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою”;

3.8.3 складання розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету в розрізі територій в частині міжбюджетних трансфертів;

3.8.4 складання розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету у розрізі територій у частині міжбюджетних трансфертів та розпоряджень на перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету;

3.8.5 надання головним розпорядникам бюджетних коштів зведеної виписки з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками;

3.8.6 отримання від головних розпорядників бюджетних коштів розподілів відкритих асигнувань за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету та за територіями в розрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів (у тому числі через Сектор режимно-секретної роботи), перевірка відповідності вказаних у них сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, наданій мережі, відповідності напряму цільового спрямування асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань та відображення їх в обліку;

3.8.7 отримання від головних розпорядників бюджетних коштів реєстрів на перерахування міжбюджетних трансфертів за кодами програмної, економічної класифікації видатків та за територіями, перевірка відповідності вказаних у них сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, напряму цільового спрямування асигнувань, помісячному розпису асигнувань державного бюджету, помісячному розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями в розрізі місцевих бюджетів та правильності їх оформлення;

3.8.8 складання розпоряджень на перерахування коштів державного бюджету в разі здійснення окремих видатків розпорядників бюджетних коштів, у підпорядкуванні яких є бюджетні установи, розташовані за межами України;

3.8.9 здійснення коригування відкритих асигнувань за умови прийняття головним розпорядником бюджетних коштів рішення про перерозподіл раніше відкритих асигнувань, надходження змін до розпису по міжбюджетних трансфертах;

3.8.10 відкриття та спрямування асигнувань державного бюджету (у т. ч. по міжбюджетних трансфертах) відповідно до договорів або інших документів про організацію взаєморозрахунків, передбачених окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;

3.8.11 відкриття та спрямування асигнувань по міжбюджетних трансфертах за рахунок залучення коштів з Єдиного казначейського рахунку відповідно до окремих рішеннь Кабінету Міністрів України;

3.8.12 складання реєстрів на перерахування міжбюджетних трансфертів за кодами програмної, економічної класифікації видатків та за територіями, за умови делегування повноважень головними розпорядниками коштів державного бюджету;

3.8.13 здійснення генерування меморіальних документів для перерахування міжбюджетних трансфертів на рахунки для обліку надходжень місцевих бюджетів;

3.8.14 накладання першого електронного цифрового підпису на меморіальних документах для перерахування міжбюджетних трансфертів на рахунки для обліку надходжень місцевих бюджетів;

3.8.15 забезпечення при відкритті асигнувань по міжбюджетних трансфертах дотримання річного та помісячного розписів асигнувань державного бюджету на відповідний рік;

3.8.16 забезпечення при відкритті асигнувань їх цільового спрямування;

3.8.17 забезпечення при відкритті асигнувань дотримання певної частки помісячного розпису асигнувань державного бюджету, а також інших вимог, передбачених  законодавством та нормативно-правовими актами України;

3.8.18 здійснення контролю за відповідністю розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету (реєстрів змін до них), поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, показникам розпису державного бюджету;

3.8.19 забезпечення контролю отриманих розподілів відкритих асигнувань щодо відповідності зазначених у них сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, наданій мережі, відповідності напряму цільового спрямування асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань, правильності їхнього оформлення.

3.9. Застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

3.10. Відкриття та спрямування асигнувань за окремими таємними видатками (через Сектор режимно-секретної роботи) та з грифом “ДСК”:

3.10.1 прийняття від головних розпорядників бюджетних коштів мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету та реєстрів змін до неї, перевірка на відповідність встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів і внесення до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету;

3.10.2 формування повідомлень про зміни до річного та помісячного розписів асигнувань державного бюджету за територіями та доведення їх до головних управлінь Казначейства;

3.10.3 складання зведених реєстрів та реєстрів на відкриття асигнувань по територіях, відображення їх в обліку;

3.10.4 використання у ході роботи відомостей про перелік (номенклатуру) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі (постачання) яких передбачається за зведеним трирічним планом закупівель, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями відповідно до статей 2.1.9; 2.1.10; 1.4.16; 4.5.3 ЗВДТ.

3.11. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інформації про наявність неоплачених фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та інформації щодо залишків невикористаних відкритих асигнувань на рахунках розпорядників і одержувачів бюджетних коштів у територіальних органах Казначейства (крім міжбюджетних трансфертів).

3.12. Участь в опрацюванні документів та надання пропозицій щодо складання таблиці відповідності джерел формування спеціального фонду державного бюджету в частині доходів, фінансування та кредитування напрямам їхнього спрямування на спеціальні витрати в розрізі бюджетних програм та видів надходжень.

3.13. Ведення обліку міжбюджетних трансфертів окремих територій згідно з рішеннями Уряду.

3.14. Складання та надання самостійним структурним підрозділам Казначейства довідок щодо очікуваних та перерахованих міжбюджетних трансфертів.

3.15. Ведення обліку залишків коштів спеціального фонду державного бюджету в розрізі джерел перерахування коштів.

3.16. Здійснення аналізу стану перерахування та використання трансфертів на підставі фінансових звітів органів Казначейства.

3.17. Складання прогнозного розрахунку перерахування з державного бюджету місцевим бюджетам міжбюджетних трансфертів.

3.18. Ведення бухгалтерського обліку в межах повноважень Департаменту:

3.18.1 ведення рахунків позабалансового обліку для обліку показників розпису державного бюджету, розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету, відкритих асигнувань державного бюджету;

3.18.2 відображення показників довідок про зміни до розпису державного бюджету, розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету і реєстрів змін до них на відповідних рахунках позабалансового обліку;

3.18.3 відображення на підставі пропозицій щодо відкриття асигнувань, розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками та розподілів відкритих асигнувань сум відкритих асигнувань на відповідних рахунках позабалансового обліку;

3.18.4 відображення на підставі реєстрів на перерахування міжбюджетних трансфертів сум відкритих асигнувань на відповідних рахунках позабалансового обліку у розрізі територій в частині міжбюджетних трансфертів.

3.19. Підготовка та надання інформації з питань основної діяльності Департаменту, у тому числі для розміщення на офіційному вебпорталі Казначейства.

3.20. Перевірка місячних звітів про виконання державного бюджету, складених Департаментом консолідованої звітності (у частині показників розпису державного бюджету та відкритих асигнувань).

3.21. Участь у відкритті, веденні та закритті рахунків у Казначействі:

3.21.1 участь у відкритті/закритті рахунків для виконання державного бюджету в частині міжбюджетних розрахунків, організації обліку та складання звітності;

3.21.2 супроводження рахунків, відкритих для виконання державного бюджету, організації обліку та складання звітності.

3.22. Участь у проведенні щорічної інвентаризації рахунків, відкритих на балансі Казначейства в межах компетенції Департаменту.

3.23. Перевірка та погодження рішень про повернення коштів помилково або надміру зарахованих до спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом для проведення видатків, що сплачені на рахунки Казначейства (центральний рівень) та підлягають поверненню за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

3.24. Здійснення моніторингу казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів на виконання доручень, запитів та листів Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства фінансів України, міністерств, відомств, доручень керівництва Казначейства.

3.25. Участь у підготовці роз’яснень територіальним органам Казначейства, фінансовим органам та розпорядникам коштів місцевих бюджетів щодо обслуговування видатків місцевих бюджетів.

3.26. Підготовка відповідей на запити з питань:

формування мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

ведення Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

відкриття та спрямування асигнувань державного бюджету;

використання місцевими бюджетами міжбюджетних трансфертів;

моніторингу видатків місцевих бюджетів.

3.27. Підготовка та надання в межах компетенції Департаменту Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, головним управлінням Казначейства, місцевим фінансовим органам, міністерствам, відомствам, установам, організаціям, самостійним структурним підрозділам Казначейства відповідей на запити та інформаційних матеріалів, передбачених нормативно-правовими актами України, дорученнями Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, керівництва Казначейства тощо.

3.28. Складання управлінської звітності та іншої інформації про виконання видатків державного бюджету:

3.28.1 складання оперативної інформації з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів та надання інформації з неї Міністерству фінансів України;

3.28.2 підготовка та надання інформації з питань мережі розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів, Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, у тому числі для розміщення на офіційному вебпорталі Казначейства та Єдиному державному вебпорталі відкритих даних;

3.28.3 складання щоденної оперативної управлінської звітності у розрізі місцевих бюджетів щодо трансфертів:

базової дотації;

додаткових дотацій;

субвенцій;

реверсної дотації;

3.28.4 ведення щоденного моніторингу стану відкриття та спрямування асигнувань державного бюджету по міжбюджетних трансфертах;

3.28.5 складання та надання форм оперативної та управлінської звітності про відкриття та спрямування асигнувань державного бюджету;

3.28.6 забезпечення формування інформації щодо використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у розрізі об’єктів та заходів, які передбачені законодавством, рішеннями Уряду;

3.28.7 формування та надання оперативної інформації щодо відкриття асигнувань з державного бюджету відповідно до Формату та регламенту обміну інформацією між Міністерством фінансів України та Казначейством;

3.28.8 складання іншої оперативної інформації на виконання доручень керівництва Казначейства.

3.29. Підготовка пропозицій Департаменту до річного плану роботи Казначейства та звіту про його виконання.

3.30. Підготовка матеріалів для Колегії Казначейства з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.31. Взяття участі у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Казначейства.

3.32. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих та нормативно-правових актів:

3.32.1 участь у розробленні пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства;

3.32.2 участь у підготовці проєктів законодавчих і нормативно-правових актів щодо казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за витратами;

3.32.3 участь у розгляді, погодженні та наданні пропозицій до Порядків перерахування міжбюджетних трансфертів, розроблених головними розпорядниками коштів державного бюджету згідно з вимогами Бюджетного кодексу України;

3.32.4 участь у погодженні проєктів галузевих порядків та інструкцій, розроблених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, в частині їхньої відповідності загальним принципам чинних нормативно-правових актів, методичних та інструктивних документів щодо казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за витратами;

3.32.5 участь у розробленні, перегляді та, у разі потреби, доопрацюванні технологічних регламентів Казначейства за визначеними функціями.

3.33. Участь у впровадженні програмного забезпечення з виконання державного бюджету за видатками та у формуванні інформаційних баз даних Казначейства в межах компетенції Департаменту.

3.34. Надання інформації та консультаційної допомоги учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Департаменту:

3.34.1 надання роз’яснень, інформації та консультацій учасникам бюджетного процесу, у тому числі самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства;

3.34.2 розгляд, надання та/або взяття участі у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб.

3.35. Участь у розробленні пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства.

3.36. Забезпечення обліку робочого часу працівників Департаменту.

3.37. Організація документообігу, складання номенклатури справ, формування справ документів, що утворилися в результаті діяльності Департаменту, та передача їх на зберігання.

3.38. Участь у підготовці та рецензуванні матеріалів, наданих для публікації в журналі ,,Казна України”, у межах компетенції Департаменту.

3.39. Розгляд інформаційних запитів та надання відповідей на них в межах компетенції Департаменту на виконання Закону України ,,Про доступ до публічної інформації”.

3.40. Участь у заходах з мобілізаційної підготовки в Казначействі.

3.41. Участь у проведенні семінарів, нарад з питань компетенції Департаменту, виконанні інших доручень керівництва Казначейства.

3.42. Виконання інших завдань, визначених наказами Казначейства та дорученнями Керівництва.

4. Права департаменту

Департамент має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів Казначейства та його територіальних органів інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання функцій та процедур, пов’язаних з роботою Департаменту.

4.2. Залучати за згодою керівників інших самостійних структурних підрозділів відповідних фахівців для здійснення заходів, які проводяться Департаментом та розгляду питань, що відносяться до його функцій та процедур.

4.3. Надавати самостійним структурним підрозділам Казначейства та його територіальним органам роз’яснення і консультації з питань, що належать до його компетенції.

4.4. В установленому порядку ініціювати, організовувати і брати участь у проведенні спільно з фахівцями інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства семінарів та нарад з питань, які відносяться до функціональних обов’язків Департаменту.

4.5. Вносити на обговорення Колегії Казначейства та керівництва Казначейства питання, що належать до компетенції Департаменту.

4.6. Повертати головному розпоряднику бюджетних коштів мережу розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету та реєстри змін до неї (за окремими таємними видатками), розподіли показників зведених кошторисів і зведених планів асигнувань та реєстри змін до них, розподіли відкритих асигнувань у разі невідповідності встановленим вимогам.

4.7. Вносити на розгляд керівництва Казначейства пропозиції щодо обмеження, а в необхідних випадках припинення перерахування з державного бюджету належних місцевим бюджетам міжбюджетних трансфертів, у випадках встановлення фактів незаконного витрачання коштів.

4.8. Вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усунення виявлених порушень установленого порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами.

4.9. За погодженням з керівництвом Казначейства вносити на розгляд Міністерства фінансів України пропозиції щодо врегулювання міжбюджетних відносин між державним бюджетом та місцевими бюджетами.

4.10. Одержувати від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання функцій Департаменту.

4.11. Використовувати в роботі наявну інформаційну та технічну базу Казначейства.

5. Керівництво

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства в установленому законодавством порядку.

5.2. Директор Департаменту повинен вільно володіти державною мовою, мати вищу економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та стаж роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.3. До обов’язків та прав директора Департаменту належать:

5.3.1 здійснення поточного керівництва діяльністю Департаменту та координація його роботу;

5.3.2 забезпечення виконання покладених на Департамент завдань, функцій, а також організація своєчасного та якісного виконання доручень та розпорядчих документів;

5.3.3 організація роботи Департаменту з виконання рішень та доручень керівництва Казначейства, а також наказів, рішень Колегії і протокольних доручень апаратних нарад;

5.3.4 організація ведення Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів та бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів;

5.3.5 забезпечення ведення обліку розпису асигнувань державного бюджету, доведення до головних розпорядників бюджетних коштів витягів з розпису державного бюджету та змін до нього;

5.3.6 організація ведення обліку помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом державного бюджету та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів державного бюджету та головних управлінь, управлінь Казначейства;

5.3.7 забезпечення опрацювання розподілів показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань державного бюджету;

5.3.8 організація відкриття та спрямування асигнувань із державного бюджету головним розпорядникам коштів (за винятком видатків по обслуговуванню державного боргу);

5.3.9 використання у ході роботи відомостей про перелік (номенклатуру) та обсяги товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі (постачання) яких передбачається за зведеним трирічним планом закупівель, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями відповідно до статей 2.1.9; 2.1.10; 1.4.16; 4.5.3 ЗВДТ;

5.3.10 надання пропозицій щодо переліку осіб для роботи з базами даних та документами, що мають обмежений доступ в системі Казначейства;

5.3.11 забезпечення проведення розрахунків державного бюджету з місцевими бюджетами по міжбюджетних трансфертах;

5.3.12 забезпечення складання управлінської звітності та оперативної інформації з питань, визначених цим Положенням;

5.3.13 організація підготовки матеріалів для проведення засідань та роботи Колегії Казначейства;

5.3.14 здійснення заходів щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за дорученням керівництва Казначейства;

5.3.15 взяття участі у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади і керівництвом Казначейства за дорученням керівництва Казначейства;

5.3.16 внесення на розгляд і затвердження керівництва Казначейства питань, що належать до компетенції Департаменту, а також інших питань, пов’язаних з діяльністю Казначейства, участь у їх обговоренні;

5.3.17 участь (у межах повноважень, визначених цим Положенням) у розгляді проєктів нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Казначейства, органами державної влади, у разі необхідності забезпечує  підготовку пропозицій та зауважень;

5.3.18 забезпечення участі у підготовці роз’яснень територіальним органам Казначейства, фінансовим органам та розпорядникам коштів місцевих бюджетів з питань обслуговування коштів місцевих бюджетів;

5.3.19 надання консультативної допомоги учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Департаменту;

5.3.20 організація підготовки відповідей на запити з питань компетенції Департаменту;

5.3.21 організація контролю за виконанням доручень органів державної влади і керівництва Казначейства та дотримання працівниками Департаменту вимог регламентуючих документів з цього питання;

5.3.22 участь у розробленні пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства;

5.3.23 визначення пріоритетних напрямів діяльності Казначейства та забезпечення підготовки інформації про виконання заходів з їх реалізації відповідно до функціональних повноважень;

5.3.24 співпраця з працівниками інших самостійних структурних підрозділів Казначейства, представниками установ, організацій щодо вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Департаменту;

5.3.25 організація взаємодії Департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства при вирішенні питань, що стосуються діяльності Департаменту;

5.3.26 вивчення та узагальнення міжнародного досвіду з питань казначейського обслуговування державного і місцевих бюджетів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розвитку системи Казначейства, ведення бухгалтерського обліку і складання звітності суб’єктами державного сектору та внесення пропозицій щодо можливості його застосування в Казначействі;

5.3.27 підвищення свого професійного рівня, вивчення законодавчих та нормативно-правових актів та змін до них з метою виконання завдань та функцій, затверджених Положенням про Департамент;

5.3.28 забезпечення підготовки пропозицій Департаменту до річного плану роботи Казначейства;

5.3.29 забезпечення розробки положень про структурні підрозділи Департаменту та подання їх на затвердження керівництву Казначейства;

5.3.30 забезпечення розробки посадових інструкцій працівників Департаменту та подання їх на затвердження в установленому порядку;

5.3.31 здійснення раціонального та ефективного розподілу функціональних обов’язків між працівниками Департаменту;

5.3.32 контроль використання робочого часу працівниками Департаменту;

5.3.33 узгодження графіку відпусток працівників Департаменту;

5.3.34 забезпечення дотримання працівниками Департаменту вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання;

5.3.35 представлення Казначейства в частині питань Департаменту в усіх державних, комерційних, громадських та інших організаціях і установах за дорученням керівництва Казначейства;

5.3.36 у випадках, визначених законодавством, в межах компетенції Департаменту підписання листів інформаційного характеру, інших документів;

5.3.37 забезпечення дотримання працівниками Департаменту Загальних правил поведінки державного службовця, Правил етичної поведінки державного службовця;

5.3.38 забезпечення дотримання працівниками Департаменту трудової і виконавчої дисципліни, правил охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки, передбачених відповідними інструкціями.

5.4. У разі тимчасової відсутності директора Департаменту його функції та обов’язки виконує заступник директора Департаменту.

У разі тимчасової відсутності директора Департаменту та заступника директора Департаменту функції директора Департаменту виконує заступник директора Департаменту – начальник управління міжбюджетних відносин та моніторингу видатків місцевих бюджетів Департаменту.

У разі тимчасової відсутності директора Департаменту, заступника директора Департаменту та заступника директора Департаменту – начальника управління міжбюджетних відносин та моніторингу видатків місцевих бюджетів Департаменту, функції директора Департаменту виконує заступник директора Департаменту – начальник зведеного відділу Департаменту.

6. Відповідальність

Працівники Департаменту несуть персональну відповідальність за:

неякісне та невчасне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;

розголошення відомостей про діяльність Казначейства та його територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;

недотримання Правил етичної поведінки державного службовця, Правил внутрішнього службового розпорядку, Правил охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки та професійно-ділової етики;

неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться у їх користуванні, відповідно до чинного законодавства України.

7. Взаємовідносини та зв’язки департаменту

Взаємовідносини Департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства будуються на підставі Регламенту роботи Казначейства та його територіальних органів та інших організаційно-розпорядчих документів Казначейства.

Положення про Департамент видатків бюджетів та міжбюджетних відносин Державної казначейської служби України.pdf

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux