портал в режимі тестування та наповнення
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Управління місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин Державної казначейської служби України

Контакти


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державної казначейської служби України

18.04.2024 № 123

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Управління місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин

Державної казначейської служби України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин Державної казначейської служби України (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом Державної казначейської служби України (далі - Казначейство).

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Казначейства та цим Положенням.

1.3. Діяльність Управління координується і спрямовується заступником Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

1.4. До складу Управління входять:

відділ фінансування міжбюджетних трансфертів;

відділ виконання міжбюджетних трансфертів;

відділ моніторингу видатків місцевих бюджетів.

1.5. Призначення, переведення і звільнення працівників Управління здійснюється Головою Казначейства в установленому законодавством порядку.

1.6. Положення про Управління та структурні підрозділи Управління підписується начальником Управління та затверджується наказом Казначейства. Посадові інструкції працівників Управління розробляє керівник структурного підрозділу Управління до складу якого входить посада, а у разі його відсутності – керівник Управління, та затверджує заступник Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків. У разі відсутності керівника структурного підрозділу Управління, до складу якого входить посада, та керівника Управління розроблення посадової інструкції здійснюється службою Управління персоналу.

1.7. Начальник Управління за необхідності вносить пропозиції про зміни та доповнення до Положення, які затверджуються наказом Казначейства.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

Основними завданнями Управління є реалізація державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів відповідно до законодавства в частині:

2.1. Ведення обліку розпису асигнувань державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та змін до нього, доведення до головних розпорядників бюджетних коштів витягів з розпису асигнувань державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та змін до нього.

2.2. Ведення помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом асигнувань державного бюджету, та іншій деталізації, передбаченій законодавством або рішенням Кабінету Міністрів України.

2.3. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів та головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м.Києві (далі – головні управління Казначейства), управлінь (відділення) Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного значення (далі – управління Казначейства) помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом державного бюджету, та змін до нього.

2.4. Ведення обліку стану перерахування міжбюджетних трансфертів по окремих територіях згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України.

2.5. Здійснення розрахунків державного бюджету з місцевими бюджетами за міжбюджетними трансфертами.

2.6. Участі у відкритті, веденні та закритті рахунків у Казначействі.

2.7. Контролю за відповідністю платежів бюджетним асигнуванням у частині міжбюджетних трансфертів.

2.8. Здійснення моніторингу видатків місцевих бюджетів.

2.9. Участі у підготовці роз’яснень територіальним органам Казначейства, фінансовим органам та розпорядникам коштів місцевих бюджетів з питань казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів.

2.10. Підготовки відповідей на запити з питань компетенції Управління.

2.11. Рецензування проєктів публікацій для Всеукраїнського науково-практичного журналу “Казна України”.

2.12. Участі в засіданні Методологічної ради з розгляду питань функціонування та розвитку Казначейства.

2.13. Складання управлінської звітності та іншої інформації про виконання державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів.

2.14. Складання інформації про виконання видатків місцевих бюджетів.

2.15. Участь у розгляді та розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань:

перерахування міжбюджетних трансфертів;

казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів.

2.16. Надання консультативної допомоги учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Управління.

3. ФУНКЦІЇ

Відповідно до покладених завдань Управління виконує наступні функції:

3.1. Веде облік розпису асигнувань державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, доводить до головних розпорядників бюджетних коштів витяги з розпису асигнувань державного бюджету та змін до нього, а саме:

3.1.1 формує витяги з розпису асигнувань державного бюджету та доводить до головних розпорядників бюджетних коштів;

3.1.2 веде облік змін до розпису асигнувань державного бюджету та доводить до головних розпорядників бюджетних коштів копії довідок про зміни до розпису асигнувань державного бюджету.

3.2. Веде облік помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом асигнувань державного бюджету та доводить їх до головних розпорядників бюджетних коштів, головних управлінь Казначейства і управлінь Казначейства, а саме:

3.2.1 формує повідомлення річного та помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом асигнувань державного бюджету та змін до них, та доводить їх до головних управлінь Казначейства, управлінь Казначейства шляхом взяття на облік в автоматизованому режимі засобами АС «Є-Казна»;

3.2.2 доводить до головних розпорядників бюджетних коштів державного бюджету копії помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом асигнувань державного бюджету та змін до нього.

3.3. Забезпечує формування інформації щодо використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у розрізі об’єктів та заходів на виконання законодавства, рішень Кабінету Міністрів України.

3.4. Веде облік міжбюджетних трансфертів окремих територій згідно рішень Кабінету Міністрів України.

3.5. Складає прогнозний розрахунок перерахування з державного бюджету місцевим бюджетам міжбюджетних трансфертів.

3.6. Здійснює аналіз стану перерахування та використання трансфертів на підставі фінансових звітів органів Казначейства.

3.7. Забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів у частині міжбюджетних трансфертів, а саме:

3.7.1 складає розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету у розрізі територій у частині міжбюджетних трансфертів;

3.7.2 складає розпорядження про відкриття асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету у розрізі територій у частині міжбюджетних трансфертів та розпорядження на перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету;

3.7.3 відкриває та спрямовує асигнування по міжбюджетних трансфертах за рахунок залучення коштів з Єдиного казначейського рахунку, відповідно до окремих рішень Кабінету Міністрів України;

3.7.4 забезпечує відображення в обліку та звітності операцій про виконання бюджетів у частині перерахування міжбюджетних трансфертів, здійснених з рахунків банків;

3.7.5 надає головним розпорядникам бюджетних коштів інформацію про надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом для перерахування субвенцій;

3.7.6 отримує від головних розпорядників бюджетних коштів реєстри на перерахування міжбюджетних трансфертів за кодами програмної, економічної класифікації видатків та за територіями;

3.7.7 складає реєстри на перерахування міжбюджетних трансфертів за кодами програмної, економічної класифікації видатків та за територіями, за умови делегування повноважень головними розпорядниками коштів державного бюджету;

3.7.8 здійснює генерування платіжних інструкцій Казначейства для перерахування міжбюджетних трансфертів на рахунки для обліку надходжень місцевих бюджетів;

3.7.9 здійснює коригування відкритих асигнувань за умови прийняття головним розпорядником бюджетних коштів рішення про перерозподіл раніше відкритих невикористаних асигнувань, надходження змін до розпису асигнувань;

3.7.10 здійснює формування платіжних інструкцій Казначейства для повернення помилково зарахованих коштів з рахунків по загальнодержавних витратах головних розпорядників бюджетних коштів.

3.8. Накладає перший електронний цифровий підпис на платіжних інструкціях Казначейства для перерахування міжбюджетних трансфертів на рахунки для обліку надходжень місцевих бюджетів.

3.9. Здійснює звірку з Міністерством фінансів України змін до розпису асигнувань державного бюджету по міжбюджетних трансфертах.

3.10. Здійснює розрахунки державного бюджету з місцевими бюджетами за міжбюджетними трансфертами, відповідно до договорів або інших документів про організацію взаєморозрахунків, передбачених окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.

3.11. Приймає участь у відкритті, веденні та закритті рахунків у Казначействі:

3.11.1 приймає участь у відкритті/закритті рахунків для виконання державного бюджету в частині міжбюджетних розрахунків, організації обліку та складанні звітності;

3.11.2 супроводжує рахунки, відкриті для виконання державного бюджету в частині міжбюджетних розрахунків.

3.12. Забезпечує контроль за відповідністю платежів бюджетним асигнуванням у частині міжбюджетних трансфертів, а саме:

3.12.1 забезпечує при відкритті асигнувань по міжбюджетних трансфертах дотримання річного та помісячного розписів асигнувань державного бюджету на відповідний рік;

3.12.2 забезпечує при відкритті асигнувань дотримання певної частки помісячного розпису асигнувань, а також інших вимог, передбачених нормативно-правовими актами України;

3.12.3 забезпечує при відкритті асигнувань їх цільового спрямування.

3.13. Забезпечує контроль отриманих реєстрів головних розпорядників бюджетних коштів на перерахування міжбюджетних трансфертів щодо відповідності вказаних у них сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, відповідності напряму цільового спрямування асигнувань, відповідності помісячному розпису асигнувань державного бюджету, помісячному розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів та правильність їх оформлення.

3.14. Здійснює відображення на підставі реєстрів на перерахування міжбюджетних трансфертів сум відкритих асигнувань на відповідних рахунках позабалансового обліку у розрізі територій у частині міжбюджетних трансфертів.

3.15. Приймає участь в опрацюванні документів та наданні пропозицій щодо складання таблиці відповідності джерел формування спеціального фонду державного бюджету в частині доходів, фінансування та кредитування напрямкам їх спрямування на спеціальні витрати у розрізі бюджетних програм по міжбюджетних трансфертах та видів надходжень.

3.16. Приймає участь у проведенні щорічної інвентаризації рахунків, відкритих у Казначействі.

3.17. Перевіряє та погоджує рішення про повернення коштів помилково або надміру зарахованих до спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом для перерахування субвенцій, що сплачені на рахунки Казначейства (центральний рівень) та підлягають поверненню за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

3.18. Приймає участь у підготовці роз’яснень територіальним органам Казначейства, фінансовим органам та розпорядникам коштів місцевих бюджетів щодо обслуговування видатків місцевих бюджетів.

3.19. Здійснює моніторинг з казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів на виконання доручень, запитів та листів Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства фінансів України, міністерств, відомств, установ, доручень керівництва Казначейства.

3.20. Забезпечує підготовку відповідей на запити з питань перерахування міжбюджетних трансфертів, використання місцевими бюджетами субвенцій, отриманих з державного бюджету та моніторингу видатків місцевих бюджетів.

3.21. Здійснює складання управлінської звітності та іншої інформації про виконання державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, а саме:

3.21.1 здійснює складання щоденної оперативної управлінської звітності у розрізі місцевих бюджетів щодо трансфертів:

базової дотації;

додаткових дотацій;

субвенцій;

3.21.2 веде щоденний моніторинг стану відкриття та спрямування асигнувань державного бюджету по міжбюджетних трансфертах;

3.21.3 складає та надає структурним підрозділам довідку щодо перерахованих міжбюджетних трансфертів;

3.21.4 веде довідку щодо залишку коштів спеціального фонду державного бюджету в частині джерела по міжбюджетним трансфертам;

3.21.5 веде довідку щодо планових показників по міжбюджетних трансфертах;

3.21.6 здійснює складання іншої оперативної інформації на виконання доручення керівництва Казначейства.

3.22. Забезпечує підготовку та надання Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України та іншим міністерствам, головним управлінням Казначейства, місцевим фінансовим органам, відомствам, установам, організаціям, структурним підрозділам Казначейства відповідей на запити та інформаційні матеріали щодо міжбюджетних трансфертів, передбачених нормативно-правовими актами України, дорученнями Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, керівництва Казначейства тощо.

3.23. Здійснює підготовку для розміщення на вебпорталі Казначейства інформації щодо:

перерахування міжбюджетних трансфертів;

використання місцевими бюджетами субвенцій, отриманих з державного бюджету;

інформації щодо нормативно-правових актів, які регламентують порядки перерахування і використання міжбюджетних трансфертів.

3.24. Приймає участь у складанні річного плану роботи Казначейства та звіту про його виконання.

3.25. Здійснює підготовку матеріалів для Колегії Казначейства з питань, що належать до компетенції Управління.

3.26. Забезпечує надання інформаційних матеріалів щодо виконання місцевих бюджетів, необхідних для використання в роботі.

3.27. Здійснює підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів щодо виконання місцевих бюджетів та їх казначейського обслуговування за дорученнями керівництва Казначейства.

3.28. Приймає участь в організації та координує роботу по впровадженню процедур та механізмів казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів.

3.29. Приймає участь у розгляді та розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань реформування та удосконалення обслуговування видатків місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

3.30. Приймає участь у розгляді, погодженні та наданні пропозицій до Порядків перерахування міжбюджетних трансфертів, розроблених головними розпорядниками коштів державного бюджету згідно з вимогами Бюджетного кодексу України.

3.31. Розглядає та рецензує проєкти публікацій для Всеукраїнського науково-практичного журналу “Казна України” в частині компетенції Управління.

3.32. Приймає участь у засіданні Методологічної ради з розгляду питань функціонування та розвитку Казначейства.

3.33. Приймає участь у проведенні семінарів, нарад з питань компетенції Управління, виконанні інших доручень керівництва Казначейства.

3.34. Надає роз’яснення і консультації з питань, що відносяться до компетенції Управління.

3.35. Приймає участь у розробленні та впровадженні програмного забезпечення з виконання бюджетів в частині розрахунків між державним та місцевими бюджетами по міжбюджетних трансфертах.

3.36. Веде затверджену номенклатуру справ Управління та дотримується встановленого порядку роботи з документами з моменту їх створення або надходження до передачі в архів.

3.37. Приймає участь у виконанні завдань, доручень і вказівок органів державної влади України та керівництва Казначейства з питань мобілізаційної роботи.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

4.1. Виконуючи зазначені функції Управління має право:

4.1.1. Отримувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів Казначейства відомості, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, пов’язаних з роботою Управління.

4.1.2. Залучати за згодою керівників інших самостійних структурних підрозділів Казначейства відповідних фахівців для здійснення заходів, які проводяться Управлінням та розгляду питань, що належать до його функцій.

4.1.3. В установленому порядку ініціювати, організовувати і брати участь у проведенні спільно з фахівцями інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства семінарів та нарад з питань, які відносяться до функцій Управління.

4.1.4. Вносити на обговорення колегії та керівництва Казначейства питання, що входять до компетенції Управління.

4.2. Працівники Управління зобов’язані забезпечувати виконання покладених на Управління завдань і функцій.

4.3. Працівники Управління несуть відповідальність, згідно із законодавством, у тому числі персональну відповідальність за:

неякісне та несвоєчасне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;

розголошення відомостей про діяльність Казначейства та його територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;

недотримання загальних правил етичної поведінки державних службовців, трудового розпорядку та внутрішнього режиму роботи, визначеного Регламентом роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів, правил пожежної безпеки.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства в установленому законодавством порядку.

5.2. Начальник Управління повинен мати вищу економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти держаною мовою.

5.3. Начальник Управління в межах наданих йому прав та повноважень:

5.3.1 здійснює поточне керівництво всією діяльністю Управління та координує його роботу;

5.3.2 організовує роботу Управління з виконання рішень та доручень керівництва Казначейства, а також наказів, рішень Колегії Казначейства і протокольних доручень апаратних нарад;

5.3.3 забезпечує ведення обліку розпису асигнувань державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, доведення до головних розпорядників бюджетних коштів витягів з розпису асигнувань державного бюджету та змін до нього, а саме:

формування витягів з розпису асигнувань державного бюджету та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів;

введення в облік змін до розпису асигнувань державного бюджету та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів копій довідок про зміни до розпису асигнувань державного бюджету;

5.3.4 забезпечує ведення обліку помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом асигнувань державного бюджету та доведення їх до головних розпорядників бюджетних коштів, головних управлінь Казначейства і управлінь Казначейства, а саме:

формування повідомлень річного та помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом асигнувань державного бюджету та змін до них, та доведення їх до головних управлінь Казначейства, управлінь Казначейства шляхом взяття на облік в автоматизованому режимі засобами АС «Є-Казна»;

доведення до головних розпорядників бюджетних коштів державного бюджету копій помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом асигнувань державного бюджету та змін до нього;

5.3.5 забезпечує ведення обліку стану перерахування міжбюджетних трансфертів по окремих територіях згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України;

5.3.6 забезпечує здійснення розрахунків державного бюджету з місцевими бюджетами за міжбюджетними трансфертами;

5.3.7 забезпечує складання розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету у розрізі територій у частині міжбюджетних трансфертів та підписує розпорядження;

5.3.8 забезпечує складання розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету в розрізі територій у частині міжбюджетних трансфертів та розпорядження на перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету та підписує розпорядження;

5.3.9 забезпечує відкриття та спрямування асигнувань по міжбюджетних трансфертах за рахунок залучення коштів з Єдиного казначейського рахунку, відповідно до окремих рішень Кабінету Міністрів України та підписує розпорядження;

5.3.10 забезпечує відображення в обліку та звітності операцій про виконання бюджетів у частині перерахування міжбюджетних трансфертів, здійснених з рахунків банків;

5.3.11 забезпечує здійснення розрахунків державного бюджету з місцевими бюджетами за міжбюджетними трансфертами, відповідно до договорів або інших документів про організацію взаєморозрахунків, передбачених окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;

5.3.12 забезпечує участь у відкритті, веденні та закритті рахунків у Казначействі;

5.3.13 забезпечує контроль за відповідністю платежів бюджетним асигнуванням у частині міжбюджетних трансфертів;

5.3.14 забезпечує генерування платіжних інструкцій Казначейства для зарахування міжбюджетних трансфертів на рахунки для обліку надходжень місцевих бюджетів;

5.3.15 забезпечує здійснення коригування відкритих асигнувань за умови прийняття головним розпорядником бюджетних коштів рішення про перерозподіл раніше відкритих невикористаних асигнувань, надходження змін до розпису асигнувань;

5.3.16 забезпечує формування платіжних інструкцій Казначейства для повернення помилково зарахованих коштів з рахунків по загальнодержавних витратах головних розпорядників бюджетних коштів;

5.3.17 забезпечує накладання першого електронного цифрового підпису на платіжних інструкціях Казначейства для перерахування міжбюджетних трансфертів на рахунки для обліку надходжень місцевих бюджетів;

5.3.18 забезпечує здійснення звірки з Міністерством фінансів України змін до розпису асигнувань державного бюджету по міжбюджетним трансфертам;

5.3.19 забезпечує участь у підготовці роз’яснень територіальним органам Казначейства, фінансовим органам та розпорядникам коштів місцевих бюджетів з питань казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів;

5.3.20 забезпечує здійснення моніторингу з казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів на виконання доручень, запитів та листів Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства фінансів України, міністерств, відомств, установ, доручень керівництва Казначейства;

5.3.21 забезпечує здійснення аналізу стану перерахування та використання трансфертів на підставі фінансових звітів органів Казначейства;

5.3.22 розглядає, забезпечує підготовку відповідей на запити з питань компетенції Управління та підписує відповіді, підписання яких, згідно з наказами Казначейства здійснюється керівником Управління;

5.3.23 забезпечує складання управлінської звітності та іншої інформації з питань компетенції Управління;

5.3.24 забезпечує участь у розгляді та розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань:

перерахування міжбюджетних трансфертів;

казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів;

5.3.25 надає консультативну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Управління;

5.3.26 забезпечує підготовку матеріалів для проведення засідань Колегії Казначейства;

5.3.27 приймає участь у нарадах, які проводяться центральними органами виконавчої влади і керівництвом Казначейства за дорученням керівництва Казначейства;

5.3.28 надає пропозиції та/або приймає рішення:

при розгляді вхідної кореспонденції;

за дорученнями керівництва;

за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, іншими документами;

з кадрових питань;

щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління;

5.3.29 забезпечує підготовку та надання інформації з питань основної діяльності Управління, в тому числі для розміщення на вебпорталі Казначейства;

5.3.30 забезпечує прийняття участі у складанні річного плану роботи Казначейства та звіту про його виконання;

5.3.31 забезпечує розгляд та рецензування проєктів публікацій для Всеукраїнського науково-практичного журналу “Казна України”в частинні компетенції Управління.

5.3.32 приймає участь у засіданні Методологічної ради з розгляду питань функціонування та розвитку Казначейства.

5.3.32 забезпечує розробку положень про структурні підрозділи Управління та подання їх на затвердження керівництву Казначейства;

5.3.33 забезпечує розробку посадових інструкцій працівників Управління та подання їх на затвердження в установленому порядку;

5.3.34 надає пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників Управління, надає пропозиції щодо вжиття заходів до порушників виконавської, трудової дисципліни;

5.3.35 контролює використання робочого часу працівниками Управління;

5.3.36 організовує контроль за виконанням доручень органів державної влади і керівництва Казначейства та дотримання працівниками Управління вимог регламентуючих документів з цього питання;

5.3.37 забезпечує дотримання працівниками Управління вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання;

5.3.38 пропонує перелік осіб для роботи з базами даних та документами, що мають обмежений доступ у системі Казначейства;

5.3.39 забезпечує участь у розгляді проєктів нормативно-правових актів, підготовлених органами державної влади та, у разі необхідності, готує пропозиції та зауваження до них;

5.3.40 визначає коло обов’язків та ступінь відповідальності начальників відділу;

5.3.41 здійснює раціональний та ефективний розподіл функціональних обов’язків між працівниками Управління;

5.3.42 узгоджує графік відпусток працівників Управління;

5.3.43 здійснює контроль за дотриманням працівниками Управління трудової і виконавчої дисципліни, режиму таємниці виконуваних робіт;

5.3.44 забезпечує дотримання працівниками Управління правил протипожежної безпеки та охорони праці;

5.3.45 забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства з питань державної служби та у сфері запобігання та протидії корупції.

5.4. На період відсутності начальника Управління виконання обов’язків начальника Управління покладається на заступника начальника управління – начальник відділу фінансування міжбюджетних трансфертів Управління.

У разі відсутності начальника Управління та заступника начальника управління – начальника відділу фінансування міжбюджетних трансфертів Управління, виконання обов’язків начальника Управління покладається на заступника начальника управління – начальника відділу виконання міжбюджетних трансфертів Управління.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

6.1. Управління здійснює свою діяльність відповідно до Регламенту роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів, плану роботи Державної казначейської служби України та цього Положення.

6.2. Управління організовує свою роботу у взаємодії з самостійними структурними підрозділами Казначейства та його територіальними органами, міністерствами, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування.

6.3. Працівники Управління здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, затверджених згідно з цим Положенням.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) УПРАВЛІННЯ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

Взаємовідносини Управління з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства будуються на підставі Регламенту роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux