портал в режимі тестування та наповнення
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Нові функціональні можливості СДО

Нові функціональні можливості СДО: подання в електронній формі річного розпису доходів загального і спеціального фондів місцевих бюджетів, помісячного розпису доходів загального фонду місцевих бюджетів та довідок про внесення змін до них.

Казначейством розширені функціональні можливості системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» (СДО) в частині реалізації можливості подання місцевими фінансовими органами до органів Казначейства через СДО річного розпису доходів загального і спеціального фондів місцевих бюджетів, помісячного розпису доходів загального фонду місцевих бюджетів та довідок про внесення змін до них.

Для подання до органу Казначейства відповідних документів в електронному вигляді для клієнтів, що мають статус місцевий фінансовий орган, інструментарій клієнтської частини СДО доповнено новою операцією:

Розпис МБ (доходи); зміни (rot/rzt/rrt).

Операція доступна користувачам для виконання в меню 
СДО: Документи / Імпорт документів
/ Планові показники.

Для отримання доступу до зазначеної операції користувачі, які працюють від імені клієнтів, що мають статус місцевий фінансовий орган, можуть самостійно здійснити необхідні налаштування в особистому кабінеті СДО, зокрема: слід зайти в «Профіль користувача», обрати закладку «Доступні документи», розділ «Планові показники» та позначити операцію «Розпис МБ (доходи); зміни (rot/rzt/rrt)».

Формування документів в СДО можливе шляхом імпорту транспортних dbf-файлів відповідної структури (структура транспортних файлів (імпорту/експорту) розміщена у рубриці Електронні сервіси – Система дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства - Казначейство» – Інформаційно-довідкові документи).

що передаються через систему дистанційного обслуговування

Назва транспортних файлів для операції «Розпис МБ (доходи); зміни (rot/rzt/rrt)» має відповідати такій структурі:

ROТDDMM1.XXX.DBF - затверджений річний та помісячний розпис доходів місцевих бюджетів;

RZTDDMM1.XXX.DBF - зміни до річного та помісячного розпису доходів;

RRТDDMM1.XXX.DBF - реєстр змін до річного та помісячного розпису доходів;

де:

ROT (RZT/ RRT) - iдентифiкатор файлу;

DDMM – дата створення файлу;

XXX – номер бюджету з довідника адміністративно-територіальних одиниць України (TL_TERRA).

Реалізована можливість друку документів, які були направлені через СДО та опрацьовані органами Казначейства (із відмітками Казначейства щодо часу отримання документа та результату опрацювання: взято на облік або відхилено (зазначається причина повернення).


Нові функціональні можливості СДО: подання в електронному вигляді платіжних інструкцій по операціях із залишком власних надходжень, що склався на початок року (перерахований/отриманий залишок).

09.08.2023

Казначейством розширені функціональні можливості системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» (СДО) в частині реалізації можливості подання клієнтами до органів Казначейства через СДО документів в електронному вигляді (платіжних інструкцій) по операціях із залишком власних надходжень, що склався на початок року (перерахований/отриманий залишок).

Для складання та подання до органу Казначейства відповідних документів в електронному вигляді для розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів (головний розпорядник або розпорядник) інструментарій клієнтської частини СДО доповнено новими операціями:

перерахований залишок – для виконання бюджетною установою операції з перерахування залишку коштів, що склався на початок року;

отриманий залишок – для відображення в обліку операції бюджетною установою, яка отримала кошти за рахунок залишку, що склався на початок року.

Операції доступні користувачам для виконання в меню СДО:Документи/Імпорт документів /Інші операції.

Складання документів «Перерахований залишок», «Отриманий залишок» можливе шляхом імпорту транспортного dbf-файлу відповідної структури або шляхом заповнення відповідних реквізитів через екранну форму ручного вводу.

Реалізована можливість друку документів, які були направлені через СДО та опрацьовані органами Казначейства (із відмітками Казначейства щодо часу отримання документа та результату опрацювання: оплачено або відхилено (зазначається причина повернення).

Для отримання доступу до зазначених операцій діючі користувачі, які працюють від імені клієнтів, що мають статус (вид клієнта) головний розпорядник/розпорядник (2,3 рівня), можуть самостійно здійснити необхідні налаштування в особистому кабінеті СДО, зокрема: слід зайти в «Профіль користувача» обрати закладку «Доступні документи» розділ «Інші операції» позначити операції «Перерахований залишок», «Отриманий залишок».

Зміни щодо опису нового функціоналу будуть внесені у «Документацію користувача» найближчим часом.


07.12.2021

Для розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів інструментарій клієнтської частини СДО доповнено новою операцією:

Довідка про надходження у натуральній формі.

 

Відповідно до вимог бюджетного законодавства, розпорядники бюджетних коштів у разі проведення операцій в натуральній формі не пізніше останнього робочого дня місяця складають та подають до органів Казначейства Довідку про надходження у натуральній формі  (додаток 37 до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами та додаток 25 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів).

Для складання та подання до органу Казначейства такого документа в електронному вигляді, в СДО реалізована нова функція Довідки про надходження у натуральній формі. Функція доступна користувачам для виконання в АРМ СДО:Бюджетні документи та  АРМ СДО: Інші операції.

Складання Довідки можливе шляхом заповнення відповідних реквізитів через екранну форму ручного вводу. Також наявна можливість формування Довідки шляхом імпорту транспортного файлу відповідної структури. Актуальна інформація  щодо опису структури транспортних файлів   розміщена : офіційний вебпортал Казначейства, рубрика Електронні сервіси > Система дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» > Інформаційно-довідкові документи.

Функція також надає можливість друку Довідок, які були направлені через СДО та опрацьовані органами Казначейства. Довідки для друку формуються (у форматі WORD, PDF) із відмітками Казначейства щодо часу отримання документа та результату опрацювання: оплачено\зареєстровано (наводиться обліковий номер документа в органі Казначейства,) або відхилено  (зазначається причина повернення).  

Для отримання доступу до зазначеної операції необхідно подати до органу Казначейства Заявку про надання доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство» (розпорядники бюджетних коштів). Актуальні зразки Заявок розміщені:  офіційний вебпортал Казначейства, рубрика Електронні сервіси > Система дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» > Зразки документів.

Зміни щодо опису нового функціонала будуть внесені у «Керівництво користувача» найближчим часом.

14.09.2021

Для головних розпорядників коштів Державного бюджету інструментарій клієнтської частини СДО доповнено новим модулем :

«СДО: АРМ Головного розпорядника». 

Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами (наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407), передбачено надання головним розпорядникам Зведеної виписки з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального/ спеціального фонду Державного бюджету України  за формою, згідно з додатком 21 до зазначеного Порядку.

Для отримання такої виписки засобами СДО у модулі «СДО: АРМ Головного розпорядника» призначено функцію:

«Зведена виписка з рахунків відкритих асигнувань за узаг. показ-ми»

Функція дозволяє сформувати та роздрукувати наступні види зведених виписок:

 • Зведена виписка з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального фонду Державного бюджету України;
 • Зведена виписка з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду Державного бюджету України;
 • Зведена виписка з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального фонду Державного бюджету України за міжбюджетними трансфертами;
 • Зведена виписка з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду Державного бюджету України за міжбюджетними трансфертами.

Зведені виписки формуються за КВК та доповнені довідками щодо напрямів використання відкритих асигнувань. Зведені виписки за міжбюджетними трансфертами формуються у розрізі місцевих бюджетів.

Зведені виписки доступні для завантаження у форматах pdf та xlsx.

Зміни щодо нового функціонала будуть внесені у «Керівництво користувача» найближчим часом.

Доступ до даної функції в автоматичному режимі наданий усім зареєстрованим станом на 10.09.2021 в СДО користувачам клієнтів, які  відповідно до діючої мережі державного бюджету призначені головними розпорядниками за відповідними програмами.

11.02.2021

На виконання звернень користувачів СДО, Казначейством розширені  функціональні можливості системи за такими напрямками.

Оновлено інтерфейс модуля системи для роботи із бюджетними документами.

- назва модуля «СДО: введення документів» змінена на «СДО:  Бюджетні документи»;

- для зручності користувачів бюджетні документи згруповані за видами (планові показники, розподіли асигнувань, зобов’язання, тощо) і  розташовані безпосередньо на екрані, замість випадаючого списку  усього переліку бюджетних документів, серед якого користувач обирав потрібний;

- для полегшення роботи користувача назви документів доповнено підказкою щодо назви транспортного файлу якій відповідає само цьому типу документа.

Перелік операцій доповнено новим документом «Розпорядження про виділення коштів ЗФ до СФ МБ (бюджет розвитку)».

Для місцевих фінансових органів реалізовано нову операцію по  формуванню в електронному вигляді розпорядчого документа для спрямування коштів із загального фонду місцевого бюджету до бюджету розвитку – Розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів (додаток 30 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, наказ МФУ  від  23.08.2012 №938).

Формування Розпорядження можливе шляхом заповнення форми ручного вводу або шляхом імпорту транспортного файлу. При формуванні документа шляхом імпорту, слід дотримуватись вимог щодо назви транспортного файлу та його структури, встановленими п. 4.3 Наказу Міністерства фінансів України від 11.03.2008 № 373 «Про затвердження формату та регламенту обміну інформацією між місцевими фінансовими органами та територіальними органами Державного казначейства України» (зі змінами).

Звертаємо увагу, що у реквізиті «Номер рахунка, на який буде перераховано кошти за операціями із фінансування» - слід зазначати номер рахунка спеціального фонду відповідного місцевого бюджету, на який кошти будуть зараховані за результатом виконання операції (балансовий рахунок 3241). Усі рахунки зазначаються у форматі IBAN.

Для отримання доступу до зазначеної операції необхідно подати до органу Казначейства Заявку про надання доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство» (розпорядники бюджетних коштів).

Актуальні зразки Заявок розміщені: офіційний вебпортал Казначейства, рубрика Електронні сервіси > Система дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство» > Зразки документів.

Модуль «СДО:  Бюджетні документи» доповнено розділом «Друк бюджетних документів».

Розділ призначений для перегляду та друку документів, що були направлені через СДО та опрацьовані органами Казначейства.

Документи для друку формуються із відмітками Казначейства (у вигляді штампу) щодо часу отримання документа та результату опрацювання: оплачено\зареєстровано (наводиться обліковий номер документа в органі Казначейства,) або відхилено  (зазначається причина повернення).  

На даний час реалізовано друк таких бюджетних документів:

- Реєстр бюджетних зобов’язань;

- Реєстр бюджетних фінансових зобов’язань;

- Розпорядження про виділення  коштів ЗФ/СФ МБ (асигнування);

- Розпорядження про виділення  коштів ЗФ до СФ МБ (бюджет розвитку).


Зазначені зміни будуть внесені у «Керівництво користувача» найближчим часом.


11.06.2019

На численні звернення користувачів системи дистанційного обслуговування (СДО), Казначейством  розширені   функціональні можливості програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство» за наступними напрямками:

- органам, що контролюють справляння надходжень бюджету, та місцевим фінансовим органам надано можливість отримання виписки з рахунків за надходженнями (згідно заявок про отримання виписки).

- розпорядникам бюджетних коштів надано можливість транспортування через СДО Мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів/реєстри змін до неї (згідно заявок про надання доступу);

- клієнтам надано можливість вибору підпису (посадової особи) та кількості підписів (посадових осіб) для кожного окремого типу документів (згідно заявок про надання доступу);

Інформативно-довідкові матеріали та зразки документів, що використовуються  у процесі підключення, надання доступу та використання СДО за посиланням:   

 Система дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство» > Інформативно-довідкові документи;

 Система дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство» > Зразки документів.

Користувачам СДО, які вже уклали договір про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство», слід заповнити та подати в орган Казначейства за місцем обслуговування документи:

- для обслуговування щодо мережі :

Заявку про надання доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство» (розпорядники бюджетних коштів);

- для отримання виписки з рахунків за надходженнями:

Заявку для отримання виписки з рахунків за надходженнями засобами системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства – Казначейство» (для органу, що контролює справляння надходжень бюджету),

Заявку для отримання виписки з рахунків за надходженнями засобами системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу  «Клієнт Казначейства – Казначейство» (для місцевого фінансового органу).

Нагадуємо, що з «Керівництвом користувача» комплексу можна ознайомитись у модулі "Сервіс-служба" загального інформаційного блоку, який  розташовано в правій частині Головної сторінки системи.  

Консультації з вищевказаних питань можливо отримати в Управлінні електронних сервісів Казначейства (тел. для довідок 281-49-58) та органах Казначейства за місцем обслуговування

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux