портал в режимі тестування та наповнення
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Управління бюджетних надходжень та електронного адміністрування податків

Контакти


Затверджено наказом ДКСУ від 26.04.2024 № 133


ПОЛОЖЕННЯ

про Управління бюджетних надходжень та електронного адміністрування податків Державної казначейської служби України


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління бюджетних надходжень та електронного адміністрування податків Державної казначейської служби України (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом Державної казначейської служби України (далі – Казначейство).

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, наказами Міністерства фінансів України (далі – Мінфін), іншими нормативно-правовими актами, наказами Казначейства та цим Положенням.

1.3. Діяльність Управління координується і спрямовується заступником Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків (далі – заступник Голови Казначейства).

1.4. До складу Управління входять:

відділ електронного адміністрування податків;

відділ бюджетних надходжень.

1.5. Призначення, переведення і звільнення працівників Управління здійснюється Головою Казначейства в установленому законодавством порядку.

1.6. Положення про Управління та структурні підрозділи Управління підписуються начальником Управління та затверджуються наказом Казначейства. Посадові інструкції працівників Управління розробляє керівник структурного підрозділу Управління, до складу якого входить посада, а у разі його відсутності – начальник Управління, та затверджує заступник Голови Казначейства. У разі відсутності керівника структурного підрозділу Управління, до складу якого входить посада, та начальника Управління розроблення посадової інструкції здійснюється службою управління персоналу.

1.7. Начальник Управління за необхідності вносить пропозиції щодо змін та доповнень до Положення, які затверджуються наказом Казначейства.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Управління є реалізація державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів в частині:

організації казначейського обслуговування державного бюджету за доходами;

контролю бюджетних повноважень при здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість та поверненні (перерахуванні) коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету;

координації роботи головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та місті Києві (далі – Головні управління Казначейства) з питань бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі – ПДВ) та повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету;

обліку планових показників згідно з розписом державного бюджету та змін до нього (у частині доходів);

ведення щоденного моніторингу стану виконання державного бюджету за доходами та руху коштів на рахунках в системі електронного адміністрування податків;

обслуговування рахунків, відкритих у системі електронного адміністрування податків.

3. ФУНКЦІЇ

Управління, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

3.1. Опрацьовує документи та готує висновки про повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету, що сплачені в іноземних валютах на рахунки Казначейства.

3.2. Опрацьовує електронні подання про повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету, що надійшли від органів, які контролюють справляння надходжень бюджету.

3.3. Бере участь у опрацюванні електронних висновків та/або електронних повідомлень про повернення (перерахування) платникам помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, отриманих від Державної податкової служби України в рамках інформаційної взаємодії між Казначейством та Державною податковою службою України.

3.4. Бере участь у опрацюванні електронних висновків про повернення платникам помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені, отриманих від Державної митної служби України в рамках інформаційної взаємодії між Казначейством та Державною митною службою України.

3.5. Забезпечує організацію роботи щодо розподілу частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, між відповідними бюджетами місцевого самоврядування відповідно до часток, отриманих від Державної податкової служби України.

3.6. Опрацьовує дані Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, отримані від Мінфіну.

3.7. Координує роботу Головних управлінь Казначейства по виконанню Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ.

3.8. Забезпечує підкріплення коштами рахунків Головних управлінь Казначейства для здійснення операцій бюджетного відшкодування ПДВ та повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету (в разі недостатності коштів на обласному рівні).

3.9. Забезпечує виконання операцій з бюджетного відшкодування ПДВ та повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів, за Головні управління Казначейства, по яких прийнято рішення про тимчасове припинення виконання їх повноважень в особливому режимі.

3.10. Готує та надає інформацію з питань основної діяльності Управління, в тому числі для розміщення на вебпорталі Казначейства.

3.11. Опрацьовує документи, узагальнює пропозиції самостійних структурних підрозділів Казначейства та складає таблицю (зміни до таблиці) відповідності джерел формування спеціального фонду державного бюджету напрямкам їх спрямування на спеціальні видатки на рахунки, відкриті за відомчою ознакою.

3.12. Отримує від Мінфіну та веде облік індикативних показників доходів державного бюджету за видами платежів та у розрізі органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету.

3.13. Опрацьовує дані Державної податкової служби України щодо очікуваних показників поденних надходжень до державного та місцевих бюджетів, ЄСВ та бюджетного відшкодування ПДВ, Державної митної служби України щодо очікуваних поденних надходжень до державного бюджету та надходжень на депозитні рахунки митних органів та складає розрахунок прогнозних надходжень на єдиний казначейський рахунок.

3.14. Забезпечує ведення щоденного моніторингу стану виконання показників доходів державного бюджету за видами надходжень та у розрізі органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, та формує форми управлінської звітності.

3.15. Здійснює облік планових показників згідно з розписом державного бюджету та змін до нього (у частині доходів).

3.16. Здійснює обслуговування рахунків, відкритих у системі електронного адміністрування ПДВ та у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

3.17. Формує аналітичну інформацію про надходження та перерахування коштів з рахунків у системі електронного адміністрування ПДВ, інформацію про перерахування на користь платників податку сум бюджетного відшкодування ПДВ.

3.18. Здійснює обслуговування депозитного рахунку Державної митної служби України для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться підприємствами до/або під час митного оформлення, у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

3.19. Здійснює обслуговування єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

3.20. Бере участь у перерахуванні сум бюджетних коштів, необхідних для здійснення доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно реєстрів Державної податкової служби України.

3.21. Бере участь у відкритті/закритті рахунків для виконання державного бюджету за доходами, організації обліку і складання звітності та для забезпечення функціонування системи електронного адміністрування податків.

3.22. Бере участь в інформаційній взаємодії органів Державної податкової служби України, Казначейства та банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей у процесі передачі платіжних інструкцій на примусове списання (стягнення) коштів в електронній формі.

3.23. Бере участь у розробці та впровадженні програмного забезпечення з виконання державного бюджету за доходами та електронного адміністрування податків.

3.24. Доводить реквізити рахунків для зарахування надходжень до Державної податкової служби України, Державної митної служби України згідно із встановленими порядками взаємодії, та іншим органам, що контролюють справляння надходжень бюджету, за їх зверненнями.

3.25. Бере участь у проведенні щорічної інвентаризації рахунків, відкритих у Казначействі.

3.26. Забезпечує формування інформації для розміщення на вебпорталі Казначейства актуальних реквізитів рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів.

3.27. Розробляє, супроводжує та, у разі потреби, доопрацьовує технологічні регламенти Казначейства за визначеними функціями.

3.28. Проводить роботу щодо координації дій з Мінфіном, Державною податковою службою України, Державною митною службою України та іншими органами з питань формування дохідної частини державного бюджету та з питань електронного адміністрування податків.

3.29. Бере участь у складанні місячної, квартальної та річної звітності про виконання Державного бюджету України відповідно до статей 59, 60, 61 Бюджетного кодексу України в частині доходів.

3.30. Готує та надає Кабінету Міністрів України, Мінфіну, територіальним органам Казначейства, місцевим фінансовим органам, міністерствам, відомствам, установам та організаціям, самостійним структурним підрозділам Казначейства інформацію, передбачену нормативно-правовими актами України, дорученнями Кабінету Міністрів України, Мінфіну, керівництва Казначейства тощо з питань, що відносяться до компетенції Управління.

3.31. Бере участь у розгляді проєктів нормативно-правових актів в межах компетенції Управління.

3.32. Надає роз’яснення, інформацію та консультації учасникам бюджетного процесу, самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства з питань, що відносяться до компетенції Управління.

3.33. Розглядає, надає та/або бере участь у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції Управління.

3.34. Виконує рішення та доручення керівництва Казначейства, а також накази, рішення Колегії Казначейства і протокольні доручення апаратних нарад.

3.35. Бере участь у підготовці матеріалів для проведення засідань та у роботі Колегії Казначейства.

3.36. Розглядає та рецензує проєкти публікацій для Всеукраїнського науково-практичного журналу «Казна України» в межах компетенції Управління.

3.37. Приймає участь у засіданні Методологічної ради з розгляду питань функціонування та розвитку Казначейства.

3.38. Бере участь у розробці пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства.

3.39. Вивчає міжнародний досвід з питань казначейського обслуговування бюджету за доходами та з питань адміністрування податків, зборів, платежів, готує та вносить пропозиції щодо можливості його застосування в Україні.

3.40. Бере участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Казначейства та підготовці інформації про виконання заходів з їх реалізації відповідно до функціональних повноважень.

3.41. Бере участь у формуванні та адмініструванні інформаційно-аналітичних баз даних Казначейства.

3.42. Складає номенклатуру справ, формує справи документів, що утворились внаслідок діяльності Управління та передає їх на зберігання.

3.43. Координує в межах своєї компетенції організаційні заходи забезпечення мобілізаційної підготовки в Казначействі.

3.44. Бере участь в організації заходів під час надзвичайних ситуацій та при переведенні Казначейства на функціонування в умовах особливого періоду.

3.45. Здійснює роботу з документами з грифом обмеженого доступу «Для службового користування».

4. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ УПРАВЛІННЯ

4.1. Виконуючи вищезазначені функції, Управління має право:

одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів Казначейства відомості, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, пов’язаних з роботою Управління;

за погодженням з керівництвом Казначейства брати участь у заходах, які проводяться органами вищого рівня, міністерствами і відомствами України з питань, які належать до компетенції Управління;

брати участь у підготовці запитів до фінансових органів, банківських установ, контролюючих та правоохоронних органів, розпорядників бюджетних коштів та суб’єктів господарювання з питань, які належать до компетенції Управління;

виносити на обговорення Колегії та керівництва Казначейства питання, що належать до компетенції Управління;

брати участь у межах компетенції Управління у розгляді проєктів нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Казначейства, органами державної влади, у разі необхідності надавати пропозиції та зауваження;

використовувати наявну інформаційну та технічну базу Казначейства.

4.2. Працівники Управління зобовʼязані забезпечувати виконання покладених на Управління завдань і функцій.

4.3. Працівники Управління несуть відповідальність за:

невиконання/неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;

розголошення відомостей про діяльність Казначейства та його територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;

недотримання загальних правил етичної поведінки державних службовців, трудового розпорядку та внутрішнього режиму роботи, визначеного Регламентом роботи Казначейства та його територіальних органів, правил пожежної безпеки;

неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їх користуванні.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства в установленому законодавством порядку.

5.2. Начальник Управління повинен мати вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.

5.3. Начальник Управління в межах наданих йому прав та повноважень:

5.3.1. Здійснює поточне керівництво діяльністю Управління та координацію його роботи.

5.3.2. Забезпечує виконання покладених на Управління завдань, функцій, а також організацію своєчасного та якісного виконання документів, рішень та доручень керівництва Казначейства, а також наказів, рішень Колегії Казначейства і протокольних доручень апаратних нарад.

5.3.3. Бере участь у підготовці матеріалів для проведення засідань та
у роботі Колегії Казначейства. Здійснює заходи щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Казначейства. Бере участь у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади і керівництвом Казначейства.

5.3.4. Бере участь (у межах повноважень, визначених цим Положенням)
у розгляді проєктів нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Казначейства, органами державної влади, у разі необхідності забезпечує підготовку пропозицій та зауважень до них.

5.3.5. Готує пропозиції та/або приймає рішення:

при розгляді вхідної кореспонденції;

за дорученнями керівництва;

за доповідними записками, поданнями, проєктами листів, наказами, іншими документами;

з кадрових питань;

щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління.

5.3.6. Бере участь у розробці пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи органів Казначейства.

5.3.7. Вивчає міжнародний досвід з питань казначейського обслуговування бюджетів за доходами, з питань адміністрування податків, зборів, платежів, розвитку системи органів Казначейства та вносить на розгляд керівництва Казначейства пропозиції щодо можливості його застосування в Україні.

5.3.8. Забезпечує розгляд та рецензування проєктів публікацій для Всеукраїнського науково-практичного журналу «Казна України» в межах компетенції Управління.

5.3.9. Приймає участь у засіданні Методологічної ради з розгляду питань функціонування та розвитку Казначейства.

5.3.10. Бере участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Казначейства та підготовці інформації про виконання заходів з їх реалізації відповідно до функціональних повноважень.

5.3.11. Готує пропозиції до річного плану роботи Казначейства.

5.3.12. Забезпечує розробку посадових інструкцій працівників Управління.

5.3.13. Забезпечує організацію взаємодії Управління з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства при вирішенні питань, що стосуються діяльності Управління.

5.3.14. Надає керівництву Казначейства пропозиції щодо переведення працівників Управління, встановлення надбавок, заохочень.

5.3.15. Здійснює раціональний та ефективний розподіл функціональних обов’язків між працівниками Управління.

5.3.16. Узгоджує графік відпусток працівників Управління.

5.3.17. Пропонує перелік осіб для роботи з документами, що мають обмежений доступ.

5.3.18. Пропонує перелік осіб для доступу до баз даних Казначейства.

5.3.19. Здійснює контроль за дотриманням працівниками Управління трудової і виконавської дисципліни, загальних правил етичної поведінки державних службовців, законодавства з питань державної таємниці та режиму таємності виконуваних робіт, використанням робочого часу працівниками.

5.3.20. Забезпечує дотримання працівниками Управління вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання.

5.3.21. Забезпечує дотримання працівниками Управління правил протипожежної безпеки та охорони праці.

5.3.22. Сприяє підвищенню рівня професійної компетентності працівників Управління, бере участь у стимулюванні їх інтересів та здібностей.

5.3.23. За дорученням керівництва Казначейства здійснює представництво інтересів Казначейства в інших органах державної влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до повноважень Управління.

5.3.24. У випадках, визначених наказом Казначейства, в межах компетенції Управління має право підписувати листи інформаційного характеру та інші документи.

5.4. У разі відсутності начальника Управління заступник начальника управління – начальник відділу електронного адміністрування податків Управління виконує його функції та обов’язки.

У разі одночасної відсутності начальника Управління та заступника начальника управління – начальника відділу електронного адміністрування податків Управління, виконання обовʼязків покладається на начальника відділу бюджетних надходжень Управління.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

6.1. Управління здійснює свою діяльність відповідно до Регламенту роботи Казначейства та його територіальних органів, плану роботи Казначейства та цього Положення.

6.2. Управління організовує свою роботу у взаємодії з самостійними структурними підрозділами Казначейства та його територіальними органами, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, установами, підприємствами та організаціями.

6.3. Працівники Управління здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, затверджених згідно з цим Положенням.

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) УПРАВЛІННЯ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

Взаємовідносини Управління з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства будуються на підставі Регламенту роботи Казначейства та його територіальних органів.
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux