портал в режимі тестування та наповнення
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства

Інформація про зупинення операцій з бюджетними коштами, проведені Державною казначейською службою України розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів за квартал 2023 рік

 

Органи Державної казначейської служби України в межах повноважень, передбачених статтями 112 та 118 Бюджетного кодексу України за порушення учасниками бюджетного процесу вимог бюджетного законодавства застосовують заходи впливу визначенні статтею 117 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.04.2023 року органами Державної казначейської служби України оформлено 1151 протокол про порушення бюджетного законодавства (далі – Протокол) та складено 727 розпоряджень про зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі - Розпорядження), з них:

при виконанні державного бюджету – 293 Протоколи та 186 Розпоряджень;

при виконанні місцевих бюджетів – 858 Протоколів та 541 Розпорядження.

Станом на 01.04.2023 за результатами застосованих заходів впливу розпорядниками/одержувачами бюджетних коштів усунуто 902 порушення бюджетного законодавства на загальну суму 90,6 млн гривень.

Примітка

У зв’язку із військовими діями на території України неповною є інформація територіальних органів Казначейства Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської областей.


Інформація щодо наданих органами ДКСУ розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства

В межах повноважень, передбачених статтею 112 Бюджетного кодексу України, за порушення бюджетного законодавства органи Державної казначейської служби України застосовують до учасників бюджетного процесу заходи впливу визначені статтею 117 Бюджетного кодексу України.

На виконання статті 112 та вимог статті 117 Бюджетного кодексу України органами Казначейства у січні – березні 2020 року за оперативними даними попереджено 6153 порушення бюджетного законодавства, допущених розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів на загальну суму  5 232,6 млн грн, у тому числі:

державний бюджет:

- у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань надано 1109 попереджень на загальну суму 2 904,7 млн грн;

- при прийнятті до виконання платіжних доручень – 106 попереджень на загальну суму 5,7 млн грн;

 місцеві бюджети:

- у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань надано 4634 попереджень на загальну суму 2 201,0 млн грн;

- при прийнятті до виконання платіжних доручень – 304 попередження на загальну суму 121,2 млн гривень.

Крім цього, в процесі подання кошторисів та інших документів, що застосовуються при виконанні бюджету, у разі недотримання порядків відкриття (закриття) рахунків, подання фінансової і бюджетної звітностей та інших випадках порушення бюджетного законодавства по державному та місцевих бюджетах надано  4632 попередження на суму 111 571,8 млн гривень.

 Інформація щодо усунутих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів порушень, зафіксованих у попередженнях про неналежне виконання бюджетного законодавства

У січні – березні 2020 року за оперативними даними розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів усунуто 5891 порушень бюджетного законодавства на загальну суму 5 071,9 млн грн, у тому числі:

державний бюджет:

- в процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань усунуто 1083 порушень на загальну суму 2 868,8 млн грн;

- при прийнятті до виконання платіжних доручень – 100 порушення на 5,7 млн грн;

місцеві бюджети:

- в процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань усунуто 4405 порушень на загальну суму 2 076,3  млн грн;

- при прийнятті до виконання платіжних доручень – 303 порушень на 121,1 млн гривень.

Крім цього, усунуто 4072  порушення на суму 5 474,3 млн грн, зафіксованих органами Державної казначейської служби України у попередженнях про неналежне виконання бюджетного законодавства в процесі подання кошторисів та інших документів, що застосовуються при виконанні державного та місцевих бюджетів, у разі недотримання порядків відкриття (закриття) рахунків, подання фінансової і бюджетної звітностей та інших випадках порушення норм бюджетного законодавства.


Інформація про  зупинення операцій з бюджетними коштами, проведені Державною казначейською службою України розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів станом на 01.04.2020 року

Органи Державної казначейської служби України в межах повноважень, передбачених статтями 112 та 118 Бюджетного кодексу України за порушення учасниками бюджетного процесу вимог бюджетного законодавства застосовують заходи впливу визначенні статтею 117 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.04.2020 року органами Державної казначейської служби України оформлено 988 протоколів про порушення бюджетного законодавства (далі – Протокол) та складено 941 розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі - Розпорядження), з них:

- при виконанні державного бюджету – 308 Протоколів та 262 Розпорядження;

- при виконанні місцевих бюджетів – 680 Протоколів та 679 Розпоряджень.

Станом на 01.04.2020 за результатами застосованих заходів впливу розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів усунуто 862 порушення бюджетного законодавства на загальну суму 72,1 млн гривень.Інформація щодо наданих органами Державної казначейської служби України розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства

В межах повноважень, передбачених статтею 112 Бюджетного кодексу України, за порушення бюджетного законодавства органи Державної казначейської служби України застосовують до учасників бюджетного процесу заходи впливу визначені статтею 117 Бюджетного кодексу України.

На виконання статті 112 та вимог статті 117 Бюджетного кодексу України органами Казначейства у січні – вересні 2019 року за оперативними даними попереджено 17 061 порушень бюджетного законодавства, допущених розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів на загальну суму  11 236,7 млн грн, у тому числі:

 державний бюджет:

у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань надано 3239 попередження на загальну суму 3 239,7 млн грн;

при прийнятті до виконання платіжних доручень – 262 попереджень на загальну суму 240,2 млн грн;

 місцеві бюджети:

у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань надано 12 854 попередження на загальну суму 7 691,6 млн грн;

при прийнятті до виконання платіжних доручень – 706 попередження на загальну суму 65, 2 млн гривень.

Крім цього, в процесі подання кошторисів та інших документів, що застосовуються при виконанні бюджету, у разі недотримання порядків відкриття (закриття) рахунків, подання фінансової і бюджетної звітностей та інших випадках порушення бюджетного законодавства по державному та місцевих бюджетам надано  7 949 попереджень на суму 18 315,2 млн гривень.

 

Інформація щодо усунутих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів порушень, зафіксованих у попередженнях про неналежне виконання бюджетного законодавства

У січні – вересні 2019 року за оперативними даними розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів усунуто 16 615 порушень бюджетного законодавства на загальну суму 10 938,5 млн грн, у тому числі:

державний бюджет:

в процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань усунуто  3181 порушень на загальну суму 3 126,9 млн грн;

при прийнятті до виконання платіжних доручень – 249 порушень на 177,2 млн грн;

місцеві бюджети:

в процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань усунуто 12 493 порушень на загальну суму 7 575,5 млн грн;

при прийнятті до виконання платіжних доручень – 692 порушень на 58,9 млн гривень.

Крім цього, усунуто 7 206 порушень на суму 5 448,0 млн грн, зафіксованих органами Державної казначейської служби України у попередженнях про неналежне виконання бюджетного законодавства в процесі подання кошторисів та інших документів, що застосовуються при виконанні державного та місцевих бюджетів, у разі недотримання порядків відкриття (закриття) рахунків, подання фінансової і бюджетної звітностей та інших випадках порушення норм бюджетного законодавства.


Інформація щодо наданих органами Державної казначейської служби України розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства

В межах повноважень, передбачених статтею 112 Бюджетного кодексу України, за порушення бюджетного законодавства органи Державної казначейської служби України застосовують до учасників бюджетного процесу заходи впливу визначені статтею 117 Бюджетного кодексу України.

На виконання статті 112 та вимог статті 117 Бюджетного кодексу України органами Казначейства у січні – вересні 2019 року за оперативними даними попереджено 17 061 порушень бюджетного законодавства, допущених розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів на загальну суму  11 236,7 млн грн, у тому числі:

 державний бюджет:

у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань надано 3239 попередження на загальну суму 3 239,7 млн грн;

при прийнятті до виконання платіжних доручень – 262 попереджень на загальну суму 240,2 млн грн;

 місцеві бюджети:

у процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань надано 12 854 попередження на загальну суму 7 691,6 млн грн;

при прийнятті до виконання платіжних доручень – 706 попередження на загальну суму 65, 2 млн гривень.

Крім цього, в процесі подання кошторисів та інших документів, що застосовуються при виконанні бюджету, у разі недотримання порядків відкриття (закриття) рахунків, подання фінансової і бюджетної звітностей та інших випадках порушення бюджетного законодавства по державному та місцевих бюджетам надано  7 949 попереджень на суму 18 315,2 млн гривень.

 

Інформація щодо усунутих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів порушень, зафіксованих у попередженнях про неналежне виконання бюджетного законодавства

 

У січні – вересні 2019 року за оперативними даними розпорядниками та одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів усунуто 16 615 порушень бюджетного законодавства на загальну суму 10 938,5 млн грн, у тому числі:

державний бюджет:

в процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань усунуто 3181 порушень на загальну суму 3 126,9 млн грн;

при прийнятті до виконання платіжних доручень – 249 порушень на 177,2 млн грн;

місцеві бюджети:

в процесі взяття або реєстрації зобов’язань, фінансових зобов’язань усунуто 12 493 порушень на загальну суму 7 575,5 млн грн;

при прийнятті до виконання платіжних доручень – 692 порушень на 58,9 млн гривень.

Крім цього, усунуто 7 206 порушень на суму 5 448,0 млн грн, зафіксованих органами Державної казначейської служби України у попередженнях про неналежне виконання бюджетного законодавства в процесі подання кошторисів та інших документів, що застосовуються при виконанні державного та місцевих бюджетів, у разі недотримання порядків відкриття (закриття) рахунків, подання фінансової і бюджетної звітностей та інших випадках порушення норм бюджетного законодавства.Інформація про  зупинення операцій з бюджетними коштами, проведені Державною казначейською службою України розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів станом на 01.10.2019 року

 

Органи Державної казначейської служби України в межах повноважень, передбачених статтями 112 та 118 Бюджетного кодексу України за порушення учасниками бюджетного процесу вимог бюджетного законодавства застосовують заходи впливу визначенні статтею 117 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.10.2019 року органами Державної казначейської служби України оформлено 1602 протоколи про порушення бюджетного законодавства (далі – Протокол) та складено 1852 розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами на рахунках розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (далі - Розпорядження), з них:

при виконанні державного бюджету – 454 Протоколи та 422 Розпорядження;

при виконанні місцевих бюджетів – 1148 Протоколів та 1430 Розпоряджень.

Станом на 01.10.2019 за результатами застосованих заходів впливу розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів усунуто 1360 порушень бюджетного законодавства на загальну суму 932,1 млн гривень.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux