портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Управління фінансової роботи

Контакти


Затверджено наказом ДКСУ від 10.08.2018 № 264

Структура управління


Положення про Управління фінансової роботи та господарського забезпечення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління фінансової роботи та господарського забезпечення Державної казначейської служби України (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом Державної казначейської служби України.

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією та законами України, Указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим Указом Президента України від 13.04.2011 №460/2011, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Державної казначейської служби України та цим Положенням.

1.3. Діяльність Управління координується і спрямовується заступником Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов’язків.

1.4. До складу Управління входять:

 • відділ фінансового забезпечення;
 • відділ бухгалтерського обліку та звітності;
 • сектор адміністративно-господарської роботи.

1.5. Призначення на посади та звільнення з посад начальника та заступника начальника Управління здійснюється Головою Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром фінансів України.

1.6. Призначення, переміщення та звільнення з посади працівників Управління здійснюється Головою Державної казначейської служби України в установленому порядку.

1.7. Положення про Управління та структурні підрозділи Управління підписуються начальником Управління та затверджуються наказом Державної казначейської служби України.

1.8. Посадові інструкції працівників Управління підписуються керівником відповідного структурного підрозділу, погоджуються начальником Управління та затверджуються Головою або заступником Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов’язків.

1.9. Начальник Управління за необхідності вносить пропозиції про зміни та доповнення до Положення, які затверджуються наказом Державної казначейської служби України.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Управління є:

2.1. Фінансове забезпечення господарської діяльності Державної казначейської служби України та її територіальних органів.

2.2. Здійснення бухгалтерського обліку фінансової і господарської діяльності апарату Державної казначейської служби України.

2.3. Координація роботи територіальних органів Державної казначейської служби України з питань організації фінансово-господарської діяльності, підготовки документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету, бухгалтерського обліку, оплати праці, статистичної, оперативної, періодичної та річної фінансової звітностей.

2.4. Попередній, в процесі планування, та послідуючий, під час складання зведеної звітності про виконання кошторису територіальних органів Державної казначейської служби України, контроль за фінансовими зобов’язаннями, раціональним, ефективним та цільовим витрачанням коштів державного бюджету, виділених на утримання Державної казначейської служби України.

2.5. Здійснення аналізу причин виникнення дебіторської і кредиторської заборгованості та надання пропозицій щодо вжиття заходів для притягнення до відповідальності керівників територіальних органів Державної казначейської служби України, які допустили необґрунтовану дебіторську або кредиторську заборгованість.

2.6. Організація господарського забезпечення Державної казначейської служби України та здійснення контролю територіальних органів щодо своєчасності укладання договорів по їх обслуговуванню;

2.7. Участь у заходах щодо забезпечення ефективного функціонування системи державних закупівель, забезпечення дотримання законодавства з питань державних закупівель при здійсненні закупівель у Державній казначейській службі України;

2.8. Організація господарського забезпечення, експлуатації технічних засобів та комунікацій, транспортного обслуговування, заходів з організації охорони та пропускного режиму на території Державної казначейської служби України;

2.9. Організація роботи з охорони праці, протипожежної безпеки та техніки безпеки працівників у Державній казначейській службі України та її територіальних органах.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Відповідно до покладених завдань Управління виконує наступні функції:

3.1. Організація роботи Управління з виконання рішень та доручень керівництва Державної казначейської служби України, а також наказів, рішень Колегії Державної казначейської служби України і протокольних доручень апаратних нарад.

3.2. Участь у підготовці матеріалів для проведення засідань та у роботі Колегії Державної казначейської служби України.

3.3. Здійснення заходів щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Державної казначейської служби України.

3.4. Участь у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади і керівництвом Державної казначейської служби України.

3.5. Підготовка пропозицій та/або прийняття рішень:

 • при розгляді вхідної кореспонденції;
 • за дорученнями керівництва;
 • за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, іншими документами;
 • з кадрових питань;
 • щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління.

3.6. Участь у розробці пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Державної казначейської служби України.

3.7. Співпраця з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України, представниками установ, організацій щодо вирішення питань, пов’язаних із діяльністю Державної казначейської служби України.

3.8. Співпраця з навчальними закладами, науково-дослідними інститутами, Методологічною Радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України з питань вивчення і вдосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів та інших клієнтів, ведення бухгалтерського обліку і складання звітності суб’єктами державного сектору, підготовки та перепідготовки кадрів.

3.9. Підготовка пропозицій щодо залучення міжнародної фінансової технічної допомоги.

3.10. Участь у роботі місій міжнародних фінансових інституцій та робота з іншими делегаціями зарубіжних країн.

3.11. Участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Державної казначейської служби України та підготовці інформації про виконання заходів з їх реалізації відповідно до функціональних повноважень.

3.12. Підготовка та надання інформації з питань основної діяльності Управління, в тому числі для розміщення на веб-сайті Державної казначейської служби України.

3.13. Підготовка пропозицій до річного, квартального планів роботи Державної казначейської служби України.

3.14. Складання річного, квартального планів роботи Управління.

3.15. Розробка положень про Управління та відділи і їх подання на затвердження керівництву Державної казначейської служби України.

3.16. Розробка посадових інструкцій працівників Управління та подання їх на затвердження в установленому порядку.

3.17. Надання пропозицій щодо морального та матеріального заохочення працівників Управління, вжиття заходів до порушників виконавської, трудової дисципліни.

3.18. Контроль за використанням робочого часу працівниками.

3.19. Забезпечення організації контролю за виконанням доручень органів державної влади і керівництва Державної казначейської служби України та дотримання працівниками Управління вимог регламентуючих документів з цього питання.

3.20. Забезпечення дотримання працівниками Управління вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання.

3.21. Дотримання вимог законодавства з питань державної таємниці.

3.22. Забезпечення дотримання працівниками Управління правил протипожежної безпеки та охорони праці.

3.23. Забезпечення дотримання працівниками Управління етики поведінки державного службовця.

3.24. Формування бюджетного запиту на основі граничних обсягів видатків загального фонду державного бюджету, розрахунків видатків на утримання територіальних органів Державної казначейської служби України за програмною та економічною класифікацією видатків для включення до проекту Державного бюджету України.

3.25. Формування проекту річного та помісячного розпису асигнувань, розподілу показників зведених кошторисів, розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету в розрізі територіальних органів Державної казначейської служби України (бюджетних програм, кодів економічної класифікації видатків) та надає до Міністерства фінансів України.

3.26. Розгляд, розроблення, узагальнення проектів кошторисів і планів асигнувань загального фонду державного бюджету, зведені кошториси, зведені плани асигнувань, пропозиції щодо перерозподілу асигнувань, довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань, реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань, розподіли відкритих асигнувань, штатні розписи Головних управлінь Державної казначейської служби України, областях, містах Києві, самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України, забезпечує відповідне їх погодження або затвердження керівництвом Державної казначейської служби України, Міністерством фінансів України.

3.27. Складання зведених показників проекту спеціального фонду державного бюджету за всіма джерелами надходжень коштів та відповідними напрямами їх використання в територіальних органах Державної казначейської служби України.

3.28. Підготовка та подання на затвердження економічно обґрунтованих розрахунків щодо встановлення ліміту легкових автомобілів територіальних органів Державної казначейської служби України, придбання та списання автомобілів територіальними органами Державної казначейської служби України.

3.29. Формування та доведення до територіальних органів Державної казначейської служби України лімітних довідок про бюджетні асигнування, витяги з річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету.

3.30. Розгляд пропозицій по встановленню надбавок до посадових окладів, преміюванню, виплати матеріальної допомоги на оздоровлення, на вирішення соціально-побутових питань, виплати грошової винагороди працівникам самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України та керівникам територіальних органів Державної казначейської служби України, їх заступникам , підготовка та подання на розгляд керівництву проектів наказів (листів) з цих питань. Розгляд пропозицій по встановленню надбавок до посадових окладів, преміюванню керівників самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України та територіальних органів Державної казначейської служби України, їх заступників та працівників самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України, підготовка та подання на розгляд керівництву проектів наказів по Державній казначейській службі України з цих питань.

3.31. Погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Фондом державного майна України питань щодо використання нерухомого майна територіальними органами Державної казначейської служби України.

3.32. Підготовка та подання до Міністерства фінансів України проектів паспортів бюджетних програм, щоквартальних звітів про виконання паспортів бюджетних програм відкритих для територіальних органів Державної казначейської служби України. Надання паспортів бюджетних програм територіальним органам Державної казначейської служби України.

3.33. Забезпечення бухгалтерського обліку фінансово – господарської діяльності самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України.

3.34. Забезпечення раціонального та ефективного витрачання коштів на утримання самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України, погодження проектів договорів.

3.35. Забезпечення складання та надання в установленому порядку оперативної інформації, а також місячної, квартальної і річної статистичної та фінансової звітностей.

3.36. Формування та надання Міністерству фінансів України відомостей щодо Єдиного реєстру об’єктів державної власності та внесення змін до нього.

3.37. Участь у підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів.

3.38. Здійснення оперативного методологічного супроводу нормативних актів.

3.39. Узгодження проектів галузевих порядків та інструкцій, розроблених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, в частині їх відповідності загальним принципам діючих нормативно-правових актів, методичних та інструктивних документів, що регламентують бюджетний процес в Україні.

3.40. Розробка, перегляд, супроводження та, у разі потреби, доопрацювання технологічних регламентів Державної казначейської служби України за визначеними функціями.

3.41. Участь у формуванні та адмініструванні інформаційно-аналітичних баз даних Державної казначейської служби України.

3.42. Участь у розробці та впровадженні програмного забезпечення з виконання бюджетів та підтримка інформаційної бази Державної казначейської служби України.

3.43. Надання в межах компетенції Державної казначейської служби України роз’яснень, інформації та консультацій учасникам бюджетного процесу з питань, що відносяться до компетенції Управління.

3.44. Надання методичної, практичної та консультаційної допомоги самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Державної казначейської служби України з питань, що відносяться до компетенції Управління.

3.45. Розгляд, надання та/або прийняття участі у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції Управління.

3.46. Участь у перевірках роботи територіальних органів Державної казначейської служби України.

3.47. Складання номенклатури справ, формування справ документів, що утворилась внаслідок діяльності самостійних структурних підрозділів та передача їх на зберігання.

3.48. Участь у складанні та погодженні програм та кошторисів перебування іноземних представників, делегацій у Державній казначейській службі України.

3.49. Участь у переговорах та зустрічах з представниками іноземних дипломатичних установ в Україні, міжнародних та закордонних організацій.

3.50. Рецензування матеріалів, наданих для опублікування у журналі «Казна України».

3.51. Виконання завдань, доручень і вказівок органів державної влади України та керівництва Державної казначейської служби України з питань мобілізаційної роботи.

3.52. Координація в межах своєї компетенції організаційних заходів забезпечення мобілізаційної підготовки в Державній казначейській службі України.

3.53. Участь в організації заходів під час надзвичайних ситуацій та при переведенні Державної казначейської служби України на функціонування в умовах особливого періоду.

3.54. Участь в організації та контроль роботи з перерозподілу штатної чисельності працівників Державної казначейської служби України, територіальних органів Державної казначейської служби України.

3.55. Участь в організації фахової підготовки і підвищенні кваліфікації працівників з питань мобілізаційної роботи.

3.56. Розгляд інформаційних запитів та надання відповідей на них в межах компетенції самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України.

3.57. Організація роботи управління в частині виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.58 Здійснює підготовку та супроводжує укладення договорів, раціональне та ефективне витрачання коштів на утримання апарату Державної казначейської служби України, контролює повноту виконання умов договорів.

3.59. Здійснює планування та організовує ремонт приміщень та комунікацій Державної казначейської служби України, контролює його проведення та приймає виконані роботи.

3.60. Контролює стан освітлення, системи опалення, вентиляції, водопостачання та водовідведення, електропостачання, забезпечує їх технічне обслуговування та ремонт.

3.61. Здійснює організацію пропускного режиму відвідувачів та автотранспорту.

3.62. Організовує зберігання та здійснює облік наявності та руху товарно-матеріальних цінностей апарату Державної казначейської служби України.

3.63. Розробляє в межах компетенції Управління пропозиції для формування річного плану закупівель товарів, робіт та послуг для забезпечення діяльності апарату Державної казначейської служби України.

3.64. Здійснює забезпечення товарно-матеріальними цінностями, внутрішнім, міським зв’язком, автотранспортом, роботами з технічного обслуговування, ремонту устаткування, обладнання, приміщень Державної казначейської служби України.

3.65. Здійснює своєчасне та якісне виконання копіювальних та розмножувальних робіт.

3.66. Організовує роботу з охорони праці, пожежної безпеки та техніки безпеки апарату Державної казначейської служби України. Контролює дотримання вимог чинного законодавства при розробці та виконанні нормативно-базових документів з охорони праці, пожежної безпеки та техніки безпеки в територіальних органах.

3.67. Розглядає та опрацьовує документи з грифом «ДСК» за дорученням керівництва Державної казначейської служби України.

3.68. Розробляє відповідні форми звітності і довідки та інші документи, пов’язані з роботою Управління.

3.69. Приймає участь в організації фахової підготовки і підвищенні кваліфікації працівників з питань пожежної безпеки, охорони праці, техніки безпеки.

4. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Виконуючи зазначені функції, Управління має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Державної казначейської служби України відомості, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, пов’язаних з роботою Управління.

4.2. Залучати за згодою керівників інших самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України відповідних фахівців для здійснення заходів, які проводяться Управлінням, та розгляду питань, що відносяться до його функцій.

4.3. В установленому порядку ініціювати, організовувати і брати участь у семінарах та нарадах з питань, які відносяться до функціональних обов'язків Управління спільно з фахівцями інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Державної казначейської служби України .

4.4. Вносити на обговорення Колегії та керівництва Державної казначейської служби України питання, що входять до компетенції Управління.

4.5. Приймати участь у перевірках територіальних органів Державної казначейської служби України з питань, що відносяться до компетенції Управління.

4.6. Використовувати наявну інформацію та технічну базу даних Державної казначейської служби України.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Управління очолює начальник - головний бухгалтер, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром фінансів України.

5.2. Начальник Управління повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стаж роботи за фахом на державній службі на керівній посаді не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5-ти років

5.3. Начальник Управління - головний бухгалтер в межах наданих йому прав та повноважень:

5.3.1. Здійснює організацію роботи Управління з виконання рішень та доручень керівництва Державної казначейської служби, а також наказів, рішень Колегії Державної казначейської служби України і протокольних доручень апаратних нарад.

5.3.2. Забезпечує виконання покладених на Управління завдань, функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного і якісного виконання документів та дотриманням строків виконання доручень.

5.3.3. Бере участь у розгляді проектів законодавчих та нормативно-правових актів, з питань, що належать до компетенції Управління, та у разі необхідності, готує пропозиції та зауваження до них.

5.3.4. Приймає участь у розробці пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Державної казначейської служби України.

5.3.5. Співпрацює з керівниками інших структурних підрозділів Державної казначейської служби України, представниками установ, організацій щодо вирішення питань, що належать до компетенції Управління.

5.2.6. Визначає коло обов’язків та ступінь відповідальності заступника начальника Управління – начальника відділу - заступника головного бухгалтера та начальника відділу.

5.3.7. Забезпечує добір та розстановку кадрів Управління разом з Відділом персоналу та запобігання корупції.

5.3.8. Здійснює раціональний та ефективний розподіл функціональних обов’язків між працівниками Управління.

5.3.9. Пропонує перелік осіб для роботи з документами, що мають обмежений доступ.

5.3.10. Пропонує перелік осіб для доступу до баз даних Державної казначейської служби України.

5.3.11. Надає пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників Управління.

5.3.12. Узгоджує графік відпусток працівників Управління.

5.3.13. Здійснює контроль за дотриманням працівниками Управління правил протипожежної безпеки та охорони праці трудової і виконавської дисципліни, режиму таємності виконуваних робіт.

5.3.14. Забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

5.3.15. Забезпечує дотримання працівниками Управління етики поведінки державного службовця.

5.3.16. Сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації спеціалістів Управління, приймає участь у стимулюванні їх інтересів та здібностей.

5.3.17.Здійснює контроль за використанням робочого часу працівниками.

5.3.18. Приймає участь у розробці пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Державної казначейської служби України;

5.3.19. Організовує підготовку та надання інформації з питань основної діяльності Управління, в тому числі для розміщення на веб-порталі Державної казначейської служби України

5.3.20. Забезпечує належний розгляд звернень громадян (скарг, заяв) у відповідності до вимог чинного законодавства, Указів Президента України, інших нормативно-правових актів та наказів Державної казначейської служби України з даного питання. Приймає участь у встановленому порядку в проведенні службових розслідувань за дорученням керівництва Державної казначейської служби України в межах компетенції Управління. Розгляд депутатських звернень всіх рівнів на дії територіальних органів Державної казначейської служби України.

5.3.21. Здійснює організацію роботи Управління в частині виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

5.3.22. Забезпечує здійснення заходів щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Державної казначейської служби України.

5.3.23. Приймає участь у визначенні пріоритетних напрямів діяльності Державної казначейської служби України та підготовці інформації про виконання заходів з їх реалізації відповідно до функціональних повноважень в межах компетенції Управління.

5.3.24. Здійснює контроль за виконанням доручень органів державної влади і керівництва Державної казначейської служби України та дотримання працівниками Управління вимог регламентуючих документів з цього питання.

5.3.25. В ході роботи використовує відомості за окремими показниками про потребу, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку в цілому щодо Казначейства України (ЗВДТ ст.2.1.10).

5.3.26. У випадках, визначених законодавством, в межах компетенції Управління має право підписувати листи інформаційного характеру, інші документи, які не пов’язані із здійсненням Головою Казначейства України політичних функцій.

5.3.27. Забезпечує дотримання працівниками Управління правил протипожежної безпеки та охорони праці.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Управління несуть відповідальність згідно з законодавством, у т.ч. персональну відповідальність за:

6.1. Неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;

6.2. Розголошення відомостей про діяльність Державної казначейської служби України та її територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;

6.3. Недотримання Правил поведінки державного службовця, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил охорони праці та протипожежної безпеки, технічної безпеки, виробничої санітарії та професійно - ділової етики;

6.4 Неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їх користуванні

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ УПРАВЛІННЯ

Взаємовідносини Управління з іншими структурними підрозділами Державної казначейської служби України будуються на підставі Регламенту Державної казначейської служби України та її територіальних органів.

Начальник управління Управління фінансової роботи та господарського забезпечення – головний бухгалтер О.Я.Пластун


Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансової роботи та господарського забезпечення Державної казначейської служби України

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (далі – Відділ) є структурним підрозділом Управління фінансової роботи та господарського забезпечення Державної казначейської служби України (далі – Управління).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, Указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим Указом Президента України від 13.04.2011 №460/2011, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Державної казначейської служби України та цим Положенням.

1.3. Призначення на посаду заступника начальника управління - начальника відділу - заступника головного бухгалтера Відділу, переміщення та звільнення здійснюється Головою Державної казначейської служби України за погодженням із Міністром фінансів України.

1.4. Призначення, переміщення та звільнення працівників Відділу здійснюється Головою Державної казначейської служби України в установленому порядку.

1.5. Положення про Відділ підписується начальником Управління та затверджується наказом Державної казначейської служби України.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Здійснення бухгалтерського обліку фінансової і господарської діяльності Державної казначейської служби України.

2.2. В межах компетенції Відділу координація роботи органів Державної казначейської служби України з питань організації бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, оплати праці, складання статистичної, оперативної, періодичної та річної фінансової і бюджетної звітностей.

2.3. В межах компетенції Відділу послідуючий, під час складання зведеної фінансової та бюджетної звітності про виконання кошторису територіальних органів Державної казначейської служби України, контроль за фінансовими зобов’язаннями, раціональним, ефективним та цільовим витрачанням коштів державного бюджету, виділених на утримання Державної казначейської служби України

3.ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Відповідно до покладених завдань Відділ виконує наступні функції:

3.1. Розгляд, розроблення кошторисів і планів асигнувань загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами передбаченими у Законі України на відповідний рік, пропозиції щодо перерозподілу асигнувань, довідки про зміни до кошторисів та планів асигнувань, штатний розпис та зміни до штатного розпису Державної казначейської служби України, забезпечує відповідне їх погодження або затвердження керівництвом Державної казначейської служби України, Міністерством фінансів України.

3.2. Забезпечення бухгалтерського обліку фінансово – господарської діяльності Державної казначейської служби України.

3.3. Забезпечення раціонального та ефективного витрачання коштів на утримання Державної казначейської служби України, погодження проектів договорів.

3.4. Забезпечення складання та надання в установленому порядку оперативної інформації, а також місячної, квартальної і річної статистичної, фінансової та бюджетної звітностей Державної казначейської служби України.

3.5. Узагальнення та надання в установленому порядку оперативної інформації, а також місячної, квартальної і річної статистичної, фінансової та бюджетної звітностей територіальних органів Державної казначейської служби України.

3.6. Організація роботи Відділу з виконання рішень та доручень керівництва Державної казначейської служби України, а також наказів, рішень Колегії Державної казначейської служби України і протокольних доручень апаратних нарад.

3.7. Участь у здійсненні заходів щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Державної казначейської служби України.

3.8. Підготовка пропозицій та/або прийняття рішень: при розгляді вхідної кореспонденції, за дорученнями керівництва, за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, іншими документами, з кадрових питань та щодо перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників Управління.

3.9. Взаємодія з іншими самостійними структурними підрозділами Державної казначейської служби України, представниками установ, організацій щодо вирішення питань, пов’язаних із діяльністю Державної казначейської служби України.

3.10. Співпраця з науково-дослідними інститутами, Методологічною Радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України з питань вивчення і вдосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів та інших клієнтів, ведення бухгалтерського обліку і складання звітності суб’єктами державного сектору, підготовки та перепідготовки кадрів.

3.11. Підготовка пропозицій до річного, квартального планів роботи Державної казначейської служби України.

3.12. Розробка положення про Відділ і подання на затвердження керівництву Державної казначейської служби України.

3.13. Розробка посадових інструкцій працівників Відділу та подання їх на затвердження в установленому порядку.

3.14. Контроль за використанням робочого часу працівниками.

3.15. Дотримання вимог законодавства з питань державної таємниці.

3.16. Забезпечення дотримання працівниками Відділу правил протипожежної безпеки та охорони праці.

3.17. Розгляд пропозицій по встановленню надбавок до посадових окладів, преміюванню, виплати матеріальної допомоги на оздоровлення, на вирішення соціально-побутових питань, виплати грошової винагороди працівникам самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України, підготовка та подання на розгляд керівництву проектів наказів по Державній казначейській службі України з цих питань.

3.18. Участь у підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів.

3.19. Участь у розробці, перегляді, супроводженні та, у разі потреби, доопрацювання технологічних регламентів Державної казначейської служби України за визначеними функціями.

 3.20. Надання методичної, практичної та консультаційної допомоги самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Державної казначейської служби України з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

3.21. Участь у перевірках роботи територіальних органів Державної казначейської служби України з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

3.22. Складання номенклатури справ, формування справ документів, що утворилась внаслідок діяльності Відділу та передача їх на зберігання.

3.23. Координація в межах своєї компетенції організаційних заходів забезпечення мобілізаційної підготовки в Державній казначейській службі України.

3.24. Участь в організації заходів під час надзвичайних ситуацій та при переведенні Державної казначейської служби України на функціонування в умовах особливого періоду.

3.25. Участь в організації та роботи з перерозподілу штатної чисельності працівників Державної казначейської служби України.

3.26. Участь в організації фахової підготовки і підвищенні кваліфікації працівників.

3.27. Розглядає та приймає участь у розгляді звернень, заяв, скарг громадян, юридичних осіб, державних органів та народних депутатів України, що відносяться до компетенції Відділу.

3.28. За дорученням керівництва Казначейства розглядає та опрацьовує документи з грифом «таємно» та «ДСК».

3.29. Організує роботу в частині виконання працівниками Управління вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

Виконуючи зазначені функції, Відділ має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Державної казначейської служби України відомості, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, пов’язаних з роботою Відділу.

4.2. З погодженням з начальником Управління брати участь у заходах, які проводяться органами вищого рівня, міністерствами і відомствами України з питань, які належать до компетенції Відділу.

4.3. Приймати участь у підготовці запитів до фінансових органів, банківських установ, контролюючих та правоохоронних органів, розпорядників бюджетних коштів та суб’єктів господарювання з питань, які належать до компетенції Відділу.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Відділ очолює заступник начальника управління - начальник відділу - заступник головного бухгалтера, який призначається та звільняється Головою Державної казначейської служби України, за погодженням з Міністром фінансів України.

5.2. Заступник начальника управління - начальник відділу - заступник головного бухгалтера повинен мати економічну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи на державній службі за фахом не менш як 3 роки.

5.3. Начальник Відділу в межах наданих йому прав та повноважень:

5.3.1. здійснює поточне керівництво всією діяльністю Відділу та координує його роботу;

5.3.2. забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного та якісного виконання документів та дотримання строків виконання доручень;

5.3.3. бере участь у межах компетенції у розгляді проектів нормативно-правових актів, підготовлених підрозділами Державної казначейської служби України, органами державної влади, у разі необхідності готує пропозиції та зауваження;

5.3.4. здійснює раціональний та ефективний розподіл функціональних обов’язків між працівниками Відділу;

5.3.5. пропонує перелік осіб для роботи з документами, що мають обмежений доступ;

5.3.6. узгоджує графік відпусток працівників Відділу;

5.3.7 здійснює контроль за дотриманням працівниками Відділу протипожежної безпеки та охорони праці трудової і виконавчої дисципліни, режиму таємності виконуваних робіт;

5.3.8 забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;

5.3.9 сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації спеціалістів Відділу, приймає участь у стимулюванні їх інтересів та здібностей;

5.3.10 веде облік робочого часу працівників Відділу;

5.3.11 формування пакету документів для подання до ДКСУ та банків на відкриття, закриття рахунків;

5.3.12 формування книги «Журнал-головна»;

5.3.13 складання та подання фінансової та бюджетної звітності по апарату до ДКСУ.

5.4. В ході роботи використовує відомості за окремими показниками про потребу, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку в цілому щодо Казначейства України (ЗВДТ ст..2.1.10).

5.5. Заступник начальника управління - начальник відділу - заступник головного бухгалтера на період відсутності начальника Управління виконує його обов’язки.

5.6. Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил протипожежної безпеки та охорони праці.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Відділу несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства, у тому числі, персональну відповідальність за:

6.1. Неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;

6.2. Розголошення відомостей про діяльність Державної казначейської служби України та її територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;

6.3. Недотримання Правил поведінки державного службовця, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил протипожежної безпеки та охорони праці, технічної безпеки та виробничої санітарії та професійно-ділової етики;

6.4. Неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їх користуванні відповідно до чинного законодавства України.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

Взаємовідносини Відділу з іншими структурними підрозділами Державної казначейської служби України будуються на підставі Регламенту роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів.

Заступник голови Т.Г. Грицун


Положення про відділ фінансового забезпечення Управління фінансової роботи та господарського забезпечення Державної казначейської служби України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Відділ фінансового забезпечення Державної казначейської служби України (далі - Відділ) є структурним підрозділом Управління фінансової роботи та господарського забезпечення Державної казначейської служби України (далі – Управління).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим Указом Президента України від 13.04.2011 №460/2011, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Державної казначейської служби України та цим Положенням.

1.3. Призначення, переміщення та звільнення працівників Відділу здійснюється Головою Державної казначейської служби України в установленому порядку.

1.4. Положення про Відділ підписується начальником Управління та затверджується наказом Державної казначейської служби України.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Фінансове забезпечення господарської діяльності Державної казначейської служби України та його територіальних органів.

2.2. В межах компетенції Відділу координація роботи територіальних органів Державної казначейської служби України з питань організації фінансово-господарської діяльності, підвищення ефективності управління бюджетними асигнуваннями.

2.3. В межах компетенції Відділу попередній, в процесі планування контроль за фінансовими зобов’язаннями, раціональним, ефективним та цільовим витрачанням коштів державного бюджету, виділених на утримання Державної казначейської служби України.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

3.1. Для визначення основних напрямків бюджетної політики формує та надає попередні показники проекту державного бюджету на наступний рік.

3.2. Приймає, аналізує та узагальнює розрахунки потреби у бюджетних коштах на утримання територіальних органів Державної казначейської служби України.

3.3. Складає зведення показників проекту спеціального фонду державного бюджету за всіма джерелами надходжень коштів та відповідними напрямами їх використання по центральному апарату та територіальних органах Державної казначейської служби України.

3.4. Формує бюджетний запит на основі граничних обсягів видатків загального фонду державного бюджету, розрахунки видатків на утримання центрального апарату та територіальних органів Державної казначейської служби України за програмною та економічною класифікацією видатків для включення до проекту Державного бюджету України.

3.5. Формує мережу розпорядників коштів нижчого рівня, які отримують кошти з державного бюджету на відповідний бюджетний рік та надає до Міністерства фінансів України (головного розпорядника бюджетних коштів).

3.6. Формує проект річного та помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету і надає до Міністерства фінансів України.

3.7. Формує та доводить до територіальних органів Державної казначейської служби України витяги з річного та помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету в розрізі бюджетних програм та кодів економічної класифікації видатків.

3.8. Формує та доводить до територіальних органів Державної казначейської служби України лімітні довідки про бюджетні асигнування.

3.9. Формує розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету Державної казначейської служби України в розрізі центрального апарату та територіальних органів Державної казначейської служби України (бюджетних програм, кодів економічної класифікації видатків).

3.10. Готує проекти паспортів бюджетних програм, відкритих для центрального апарату та територіальних органів Державної казначейської служби України. Надає паспорти бюджетних програм центральному апарату та територіальним органам Державної казначейської служби України.

3.11 Розглядає проекти кошторисів, плани асигнувань загального фонду державного бюджету територіальних органів Державної казначейської служби України щодо законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків, правильності їх розподілу відповідно до економічної класифікації видатків та надає на затвердження керівництву Державної казначейської служби України.

3.12. Розглядає та надає на затвердження керівництву Державної казначейської служби України штатні розписи та зміни до них територіальних органів Державної казначейської служби України.

3.13. Формує зведення показників індивідуальних кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету та надає керівництву Державної казначейської служби України на підпис зведені кошториси, зведені плани асигнувань загального фонду бюджету.

3.14. Розглядає та узагальнює пропозиції центрального апарату та територіальних органів Державної казначейської служби України щодо внесення змін до кошторису та плану асигнувань загального фонду державного бюджету, готує та надає до Міністерства фінансів України довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань загального фонду державного бюджету.

3.15. Готує та направляє до територіальних органів Державної казначейської служби України повідомлення про зміни до кошторису та плану асигнувань загального фонду державного бюджету.

3.16. Перевіряє та надає на затвердження керівництву довідки про зміни до кошторису до плану асигнувань загального фонду бюджету територіальних органів Державної казначейської служби України.

3.17. Складає та надає до Міністерства фінансів України звіт про виконання паспортів та інформацію щодо оцінки ефективності бюджетних програм, відкритих центральному апарату та територіальним органам Державної казначейської служби України.

3.18. Розглядає пропозиції по встановленню надбавок до посадових окладів, преміюванню керівників територіальних органів Державної казначейської служби України, їх заступникам, готує та подає на розгляд керівництву проекти наказів по Державній казначейській службі України з цих питань.

3.19. Розглядає, готує та подає на розгляд керівництву Державної казначейської служби України пропозиції щодо виплати матеріальної допомоги на оздоровлення, на вирішення соціально-побутових питань керівникам територіальних органів Державної казначейської служби України та їх заступникам.

3.20. Готує розподіли відкритих асигнувань з урахуванням інформації наданої територіальними органами Державної казначейської служби України.

3.21. Формує відомості про об’єкти державної власності та внесення змін до них.

3.22. В межах компетенції Відділу здійснює відповідно до законодавства України управління об’єктами державної власності, що належить до сфери управління Державної казначейської служби України.

3.23. Погоджує з Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Фондом державного майна України питання щодо використання нерухомого майна територіальними органами Державної казначейської служби України.

3.24. Приймає участь у семінарах, нарадах, які проводяться з фахівцями інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Державної казначейської служби України з питань, які відносяться до компетенції Відділу.

3.25. Приймає участь у розгляді проектів законодавчих та нормативно - правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.26. В межах компетенції Відділу забезпечує виконання завдань керівництва, готує доповідні записки, проекти листів, наказів, розпоряджень, приймає участь у підготовці матеріалів для розгляду на Колегії.

3.27. Забезпечує ведення затвердженої номенклатури справ Відділу та дотримання встановленого порядку роботи з документами з моменту їх створення або надходження до відправлення або передачі в архів.

3.28. Надає територіальним органам Державної казначейської служби України методичну, практичну допомогу та консультаційну підтримку з питань, які відносяться до компетенції Відділу.

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

4.1. Одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Державної казначейської служби України відомості, документи та інші матеріали, необхідні для вирішення питань і виконання функцій, пов’язаних з роботою Відділу.

4.2. За погодженням з начальником Управління брати участь у заходах, які проводяться органами вищого рівня, міністерствами і відомствами України з питань, які належать до компетенції Відділу.

4.3. Приймати участь у підготовці запитів до фінансових органів, банківських установ, контролюючих та правоохоронних органів, розпорядників бюджетних коштів та суб’єктів господарювання з питань, які належать до компетенції Відділу.

4.4. Використовувати наявну інформаційну та технічну базу Державної казначейської служби України.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається та звільняється Головою Державної казначейської служби України.

5.2. Начальник відділу повинен мати економічну вищу освіту за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи на державній службі за фахом не менш як 3 роки.

5.3. Начальник Відділу в межах наданих йому прав та повноважень:

5.3.1. здійснює поточне керівництво всією діяльністю Відділу та координує його роботу;

5.3.2. забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного та якісного виконання документів та дотримання строків виконання доручень;

5.3.3. бере участь у розгляді проектів законодавчих та нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Державної казначейської служби України, органами державної влади, та у разі необхідності, готує пропозиції та зауваження до них;

5.3.4. здійснює раціональний та ефективний розподіл функціональних обов’язків між працівниками Відділу;

5.3.5. пропонує перелік осіб для роботи з документами, що мають обмежений доступ;

5.3.6. узгоджує графік відпусток працівників Відділу;

5.3.7.здійснює контроль за дотриманням працівниками Відділу трудової і виконавчої дисципліни, режиму таємності виконуваних робіт;

5.3.8. забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією;

5.3.9. сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації спеціалістів Відділу, приймає участь у стимулюванні їх інтересів та здібностей.

5.4. В ході роботи використовує відомості за окремими показниками про потребу, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку в цілому щодо Казначейства України (ЗВДТ ст.2.1.10).

5.5. Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил протипожежної безпеки та охорони праці.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Відділу несуть відповідальність згідно з законодавством, у тому числі, персональну відповідальність за:

 • неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;
 • розголошення відомостей про діяльність центрального апарату та територіальних органів Державної казначейської служби України, що є державною або службовою таємницею;
 • недотримання Правил поведінки державного службовця, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил протипожежної безпеки та охорони праці, технічної безпеки та виробничої санітарії та професійно-ділової етики;
 • неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їх користуванні відповідно до законодавства України.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

Взаємовідносини Відділу з іншими структурними підрозділами Державної казначейської служби України будуються на підставі Регламенту Державної казначейської служби України та її територіальних органів.

Положення про Управління.pdf

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux