портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Відділ адміністративно-господарської роботи

Контакти

Затверджено наказом ДКСУ від 20.07.2018 № 246

Структура відділу

 • відділ адміністративно-господарської роботи


Положення про Відділ адміністративно-господарської роботи Державної казначейської служби України


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Відділ адміністративно-господарської роботи Державної казначейської служби України (далі – Відділ) є самостійним структурним підрозділом Державної казначейської служби України Казначейство).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, постановами ВРУ, Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, наказами Міністерства фінансів України, наказами Державної казначейської служби України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Діяльність Відділу координується та спрямовується Головою Казначейства через першого заступника Голови Державної казначейської служби України.

Призначення, переведення та звільнення з посади працівників  Відділу  здійснюється Головою Державної казначейської служби України в установленому законодавством порядку.

Положення про Відділ та посадові інструкції затверджуються в установленому порядку.

1.6. Начальник Відділу за необхідності вносить пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Положення про Відділ, які затверджуються наказом Державної казначейської служби України.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Відділу є:

2.1. Організація господарського забезпечення Казначейства;

2.2. Забезпечення експлуатації технічних зacoбів, комунікацій та транспортного обслуговування у Казначействі;

2.3 Участь у заходах щодо забезпечення ефективного функціонування системи державних закупівель, забезпечення дотримання законодавства з питань державних закупівель при здійсненні закупівель у Казначействі;

2.4.Організація та контроль за пожежною безпекою у Казначействі та його територіальних органа;

2.5 Організація та контроль за охороною праці у Казначействі та його територіальних органах.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Відповідно до покладених завдань Відділ виконує такі функції:

3.1. Здійснює підготовку та супроводжує укладення договорів, раціональне та ефективне витрачання коштів на утримання апарату Державної казначейської служби України, контролює повноту виконання умов договорів;

3.2. Здійснює планування та організовує ремонт приміщень та комунікацій Казначейства, контролює його проведення та приймає виконані роботи;

3.3. Контролює стан освітлення, системи опалення, вентиляції, водопостачання та водовідведення, електропостачання, забезпечує їх технічне обслуговування та ремонт;

3.4.  Організовує зберігання та здійснює облік наявності та руху товарно-матеріальних цінностей апарату Державної казначейської служби України;

3.5. Розробляє в межах компетенції Відділу пропозиції для формування  річного плану закупівель товарів, робіт та послуг для забезпечення діяльності апарату Казначейства;

3.6.Здійснює забезпечення товарно-матеріальними цінностями,  автотранспортом, роботами з технічного обслуговування, ремонту устаткування, обладнання, приміщень Казначейства;

3.7. Здійснює матеріально-господарське забезпечення проведення засідань Колегії Казначейства, апаратних нарад керівного складу Казначейств, інших нарад та заходів в апараті Казначейства;

3.8. Розглядає та опрацьовує документи з грифом «ДСК»  за дорученням керівництва Казначейства;

3.9. Розробляє відповідні форми звітності і довідки, а також інші документи, пов’язані з роботою Відділу;

3.10. Бере участь у підготовці проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.11. Бере участь у розробці, перегляді, супроводі та у разі потреби, доопрацюванні технологічних регламентів Казначейства за визначеними функціями;

3.12. Розглядає та готує проекти відповідей на заяви, запити та листи юридичних та фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції Відділу;

3.13. Надає методичну та консультаційну допомогу самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства  з питань, що належать до компетенції Відділу;

3.14. Виконує завдання, доручення і вказівки органів державної влади України та керівництва Казначейства з питань евакуаційних робіт;

3.15. Бере участь в організації заходів під час надзвичайних ситуацій та при переведенні Казначейства на функціонування в умовах особливого періоду;

3.16. Бере участь в організації роботи з перерозподілу штатної чисельності працівників Казначейства;

3.17. Забезпечує ведення обліку робочого часу працівників Відділу;

3.18. Забезпечує ведення діловодства у Відділі: розробляє номенклатуру справ Відділу; приймає, обліковує, забезпечує зберігання, оперативний пошук та інформування про виконання документів; забезпечує формування справ документів, що утворилась внаслідок діяльності Відділу та передачу їх на зберігання (в тому числі документи з грифом „Для службового користування”).

3.19. Забезпечує контроль та організацію роботи з пожежної безпеки апарату Казначейства, розробляє інструкції та проводить інструктажі з працівниками Казначейства;

3.20. Забезпечує контроль та організацію роботи з охорони праці апарату Казначейства, розробляє інструкції та проводить інструктажі з працівниками Казначейства;

3.21. Контролює дотримання вимог законодавства при розробці та виконанні нормативно-базових документів з пожежної безпеки в органах Казначейства;

3.22. Контролює дотримання вимог законодавства при розробці та виконанні нормативно-базових документів з охорони праці в органах Казначейства;

3.23. Бере участь  в організації фахової підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань пожежної безпеки;

3.24. Бере участь  в організації фахової підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;

3.25. Забезпечує організацію робіт по прийому, зберіганню та видачі матеріальних цінностей на складі, а так по їх розміщенню з раціональним використанням складських приміщень;

3.26. Забезпечує повну матеріальну відповідальність за збереження товарно-матеріальних цінностей;

3.27. Розробляє в межах компетенції Відділу пропозиції для формування річного плану закупівель товарів, робіт і послуг та додатку до нього для забезпечення діяльності апарату Казначейства;

3.28. Приймає участь  у процесі проведення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг, що належать до компетенції Відділу;

3.29. Забезпечує підготовку та укладення угод з організації господарського, транспортного та технічного  обслуговування апарату Казначейства України;

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

Виконуючи зазначені функції Відділ має право:

4.1. Взаємодіяти з самостійними структурними підрозділами апарату Казначейства, територіальними органами з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.2. Одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів Державної казначейської служби України та її територіальних органів

відомості, документи та інші матеріали, необхідних для здійснення покладених на Відділ завдань.

4.3. Залучати за згодою керівників інших самостійних структурних підрозділів відповідних фахівців для здійснення заходів, які проводяться Відділом, та розгляду питань, що відносяться до його компетенції;

4.4. Надавати самостійним структурним підрозділам Державної казначейської служби України роз’яснення і консультації з питань, що належать до його компетенції;

4.5. В установленому порядку ініціювати, організовувати  і брати  участь у проведенні спільно з фахівцями інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства семінари та наради з питань, які відносяться до функціональних обов’язків Відділу;

4.6. Вносити на обговорення Колегії питання, що належать  до компетенції Відділу;

4.7. В межах компетенції Відділу розробляти та вносити пропозиції з питань складання кошторису на утримання апарату Казначейства;

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Відділ очолює начальник

5.2. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної казначейської служби України у установленому законом порядку.

5.3. Ha посаду начальника Відділу призначається особа, яка відповідає вимогам встановленим законодавством України законом України про «Державну службу».

5.4. Начальник Відділу:

організовує планування роботи Відділу та забезпечує виконання покладених на Відділ завдань та функцій;

визначає розподіл обов’язків між працівниками Відділу координує та контролює їх діяльність;

організовує та скликає наради з питань, що належить до компетенції Відділу;

здійснює контроль за дотриманням працівниками Відділу правил пожежної безпеки, охорони праці, трудової та виконавської дисципліни.

забезпечує дотримання основних правил пожежної безпеки в службових приміщеннях Казначейства;

здійснює інші функції передбачені законодавством.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Відділу несуть відповідальність, у тому числі персональну відповідальність за:

неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;

розголошення відомостей про діяльність Державної казначейської служби України та його територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;

недотримання Правил поведінки державного службовця, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил протипожежної охорони, Правил охорони праці, технічної безпеки, виробничої санітарії та професійно-ділової етики;

неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їх користуванні.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

Взаємовідносини Відділу з іншими самостійними структурними підрозділами Державної казначейської служби України будуються на підставі Регламенту роботи Державної казначейської служби України та її територіальних органів

Завантажити файл (у форматі pdf).pdf

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux