портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Департамент міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів

Контакти


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної казначейської служби України

 26  жовтня 2016 р. № 311

Структура департаменту

 • зведений відділ
 • відділ розрахунків за міжбюджетними трансфертами
 • відділ клірингових розрахунків
 • відділ видатків місцевих бюджетів

Положення про Департамент міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів

Державної казначейської служби України   

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів Державної казначейської служби України (далі – Департамент) є самостійним структурним підрозділом Державної казначейської служби України (далі - Казначейство).

1.2. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України та  законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215, наказами Міністерства фінансів України (далі – Мінфін), іншими нормативно-правовими актами, наказами Казначейства та цим Положенням.

1.3. Діяльність Департаменту координується і спрямовується заступником Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

1.4. До складу Департаменту входять:

зведений відділ;

відділ розрахунків за міжбюджетними трансфертами;

відділ клірингових розрахунків;

відділ  видатків місцевих бюджетів.

1.5. Призначення, переміщення та звільнення з посади працівників Департаменту здійснюється Головою Казначейства в установленому порядку.

1.6. Положення про Департамент та структурні підрозділи підписується директором Департаменту та затверджується наказом Казначейства. Посадові інструкції працівників Департаменту підписує начальник відділу, погоджує директор Департаменту та затверджує заступник Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

1.7. Директор Департаменту за необхідності вносить пропозиції про зміни та доповнення до Положення, які затверджуються наказом Казначейства України.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

Основними завданнями Департаменту є:

2.1. Ведення помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України місцевим бюджетам за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами та видами трансфертів та іншій деталізації, передбаченій законодавством або рішенням Уряду.

2.2. Ведення помісячного розпису асигнувань державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів за їх видами.

2.3. Доведення до головних управлінь, управлінь Казначейства територіального розпису міжбюджетних трансфертів за їх видами та територіями у розрізі місцевих бюджетів та змін до нього.

2.4. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів державного бюджету копій змін до розпису асигнувань державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів та змін до нього.

2.5. Ведення обліку стану перерахування міжбюджетних трансфертів по окремих територіях згідно рішень Уряду.

2.6. Здійснення розрахунків державного бюджету з місцевими  бюджетами за міжбюджетними трансфертами.

2.7. Забезпечення казначейського обслуговування державного бюджету шляхом проведення клірингових розрахунків та контроль за проведенням цих операцій.

2.8. Участь у відкритті, веденні та закритті рахунків у Казначействі.

2.9. Контроль за відповідністю платежів узятим зобов’язанням та бюджетним асигнуванням в частині міжбюджетних трансфертів.

2.10. Координація роботи територіальних органів Казначейства з обслуговування видатків місцевих бюджетів.

2.11. Підготовка роз’яснень територіальним органам Казначейства, фінансовим органам та розпорядникам коштів місцевих бюджетів з питань казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів.

2.12. Підготовка відповідей на запити з питань компетенції Департаменту.

2.13. Організація здійснення безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.

2.14. Організація проведення взаємних розрахунків між державним бюджетом та місцевими бюджетами у порядку, встановленому законодавством.

  2.15. Складання управлінської звітності та іншої інформації про виконання державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів.

2.16. Участь у розробці законодавчих та нормативно-правових актів з питань:

- перерахування міжбюджетних трансфертів;

- казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів;

- казначейських клірингових розрахунків.

2.17. Надання консультативної допомоги учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ 

Відповідно до покладених завдань Департамент виконує наступні функції:

3.1. Ведення бази даних розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів:

3.1.1. Формування річного та помісячного територіального розпису міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів та видами трансфертів, та доведення до головних управлінь, управлінь Казначейства.

3.1.2. Внесення змін в річний та помісячний розпис асигнувань державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та територіальний розпис міжбюджетних трансфертів за кодами бюджетів та видами трансфертів у розрізі місцевих бюджетів, та доведення до головних управлінь, управлінь Казначейства.

3.1.3. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів державного бюджету копій змін до розпису асигнувань державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів та змін до нього.

3.2. Отримання від органів Казначейства інформації щодо зобов’язань місцевих бюджетів за субвенціями соціального захисту, узагальнення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів державного бюджету та Мінфіна у розрізі територій.

3.3. Складання розрахунків щодо перерахування:

- енергосубвенцій відповідно до зобов’язань, індивідуальних нормативів, інших доручень Мінфіна та залишків асигнувань;

-    субвенцій соціального захисту відповідно до зобов’язань та залишків асигнувань.

3.4. Складання розрахунків для відкриття асигнувань певним місцевим бюджетам, визначеним рішенням Уряду.

3.5. Отримання від головних управлінь Казначейства інформації щодо виконання пооб’єктного розподілу субвенцій відповідно до законодавства та рішень Уряду.

3.6. Звірка даних щодо виділених асигнувань за трансфертами у розрізі їх видів та місцевих бюджетів зі Звітом про виконання місцевих бюджетів за доходами, Звітом про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями, реєстрами на відкриття асигнувань по трансфертах.

3.7. Ведення обліку міжбюджетних трансфертів окремих територій згідно рішень Уряду. 

3.8. Здійснення моніторингу касових видатків державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів.

3.9. Аналіз стану перерахування та використання трансфертів на підставі фінансових звітів органів Казначейства.

3.10. Складання прогнозного розрахунку перерахування з державного бюджету місцевим бюджетам міжбюджетних трансфертів.

3.11. Перевірка та погодження звітів про виконання державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів щодо показників річного та помісячного розписів та відкриття асигнувань.

3.12. Забезпечення казначейського обслуговування бюджетних коштів в частині міжбюджетних трансфертів:

3.12.1. Складання розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками загального фонду державного бюджету у розрізі територій в частині міжбюджетних трансфертів, у тому числі на підставі:

 отриманих від зведеного відділу та перевірених розрахунків щодо відкриття асигнувань;

 отриманих від відділу клірингових розрахунків довідок щодо перерахування міжбюджетних трансфертів за механізмом казначейських клірингових розрахунків.

3.12.2. Складання розпоряджень про відкриття асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду державного бюджету у розрізі територій в частині міжбюджетних трансфертів та розпоряджень на перерахування коштів спеціального фонду державного бюджету з рахунку “Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки” на рахунок “Кошти спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за відомчою ознакою”.

3.12.3. Надання головним розпорядникам бюджетних коштів виписки з рахунків відкритих асигнувань у розрізі територій в частині міжбюджетних трансфертів.

3.12.4. Надання головним розпорядникам бюджетних коштів інформації про надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом для перерахування субвенцій.

3.12.5. Отримання від головних розпорядників бюджетних коштів розподілів відкритих асигнувань в частині міжбюджетних трансфертів за кодами програмної, економічної класифікації видатків та за територіями у розрізі розпорядників нижчого рівня.

3.12.6. Складання розподілів відкритих асигнувань в частині міжбюджетних трансфертів за кодами програмної, економічної класифікації видатків у розрізі розпорядників нижчого рівня за умови делегування повноважень головними розпорядниками коштів державного бюджету.

3.12.7. Складання реєстрів на відкриття асигнувань в частині міжбюджетних трансфертів по територіях.

3.12.8. Здійснення коригування відкритих асигнувань в частині міжбюджетних трансфертів, у тому числі за умови прийняття головним розпорядником бюджетних коштів рішення про перерозподіл раніше відкритих невикористаних асигнувань.

3.13. Організація та контроль проведення клірингових розрахунків, як в межах системи Казначейства, так і по проходженню операцій через інші фінансові установи:

отримання від учасників розрахунків документів на проведення клірингових операцій та перерахування коштів до державного бюджету;

здійснення перевірки цих документів на відповідність нормативно-правовій базі;

здійснення підготовки документів щодо проведення казначейських клірингових розрахунків;

аналіз і контроль своєчасності проходження коштів по рахунках учасників клірингових розрахунків;

3.14. Контроль надходження до державного бюджету коштів по проведених казначейських клірингових операціях в розрізі видів доходів.

3.15. Здійснення звірки:

з територіальними органами Казначейства розрахунків, проведених за протокольними схемами та надходження коштів до державного бюджету;

з учасниками клірингових розрахунків – зареєстрованих та проведених розрахунків.

3.16. Здійснення звірки отриманої інформації зі Звітом про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями та базою АС
«Є-КАЗНА» (САБ).

3.17. Участь у відкритті, веденні та закритті рахунків у Казначействі України:

3.17.1. Участь у відкритті/закритті рахунків для виконання державного бюджету в частині міжбюджетних розрахунків, організації обліку та складання звітності.

3.17.2. Супроводження рахунків, відкритих для виконання державного бюджету в частині міжбюджетних розрахунків, організації обліку та складання звітності.

3.18. Контроль за відповідністю платежів узятим зобов’язанням та бюджетним асигнуванням в частині міжбюджетних трансфертів:

3.18.1. Забезпечення при відкритті асигнувань по міжбюджетних   трансфертах дотримання річного та помісячного розписів асигнувань державного бюджету на відповідний рік.

3.18.2. Забезпечення при відкритті асигнувань дотримання певної частки помісячного розпису, а також інших вимог, передбачених  законодавством та нормативно-правовими актами України.

3.18.3. Забезпечення при відкритті асигнувань їх цільового спрямування.

3.19. Контроль отриманих розподілів щодо відповідності вказаних у них сум залишкам на відповідних рахунках, передбачених для обліку відкритих асигнувань, наданій мережі, відповідності напряму цільового спрямування асигнувань, відповідності помісячному розпису державного бюджету, помісячному розподілу міжбюджетних трансфертів за територіями у розрізі місцевих бюджетів та інформації щодо бюджетних зобов'язань в частині міжбюджетних трансфертів, правильність їх оформлення.

3.20. Відображення на підставі розподілів відкритих асигнувань сум відкритих асигнувань на відповідних рахунках позабалансового обліку у розрізі територій в частині міжбюджетних трансфертів.

3.21. Участь в опрацюванні документів та надання пропозицій щодо складання таблиці відповідності джерел формування спеціального фонду державного бюджету напрямам їх спрямування на спеціальні видатки на рахунки, відкриті за відомчою ознакою в частині міжбюджетних трансфертів.

3.22. Участь у проведенні щорічної інвентаризації рахунків, відкритих в системі Казначейства України.

3.23. Перевірка та погодження рішень про повернення коштів помилково або надміру зарахованих до спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом для перерахування субвенцій, що сплачені на рахунки Казначейства (центральний рівень) та підлягають поверненню за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

3.24. Координація роботи територіальних органів Казначейства з обслуговування видатків місцевих бюджетів та їх розпорядників.

3.25. Підготовка роз’яснень територіальним органам Казначейства, фінансовим органам та розпорядникам коштів місцевих бюджетів щодо обслуговування видатків місцевих бюджетів.

3.26. Підготовка відповідей на запити щодо казначейського обслуговування місцевих бюджетів та їх розпорядників.

3.27. Організація здійснення безспірного вилучення коштів із місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України та контроль його виконання.

3.28. Здійснення підготовки розпорядчих документів Казначейства щодо віднесення на взаємні розрахунки між державним та місцевими бюджетами сум, що належать певному бюджету відповідно до законодавства, а також листів, доручень та інших документів щодо проведення таких розрахунків.

3.29. Здійснення контролю за врегулюванням взаємних розрахунків між державним та місцевими бюджетами.

  3.30. Складання управлінської звітності та іншої інформації про виконання державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів:

3.30.1. Складання щоденної оперативної управлінської звітності у розрізі місцевих бюджетів щодо трансфертів:

базової дотації;

додаткових дотацій;

субвенцій;

реверсної дотації;

3.30.2. Ведення щоденного моніторингу стану відкриття та спрямування асигнувань державного бюджету по міжбюджетних трансфертах.

3.30.3. Ведення довідки щодо залишку коштів спеціального фонду державного бюджету в частині джерела по міжбюджетним трансфертам.

3.30.4. Складання іншої оперативної інформації на виконання доручення керівництва Казначейства.

3.31. Підготовка та надання Кабінету Міністрів України, Мінфіну, головним управлінням Казначейства, місцевим фінансовим органам, міністерствам, відомствам, установам, організаціям, самостійним структурним підрозділам Казначейства відповідей на запити та інформаційних матеріалів щодо міжбюджетних трансфертів, передбачених нормативно-правовими актами України, дорученнями Кабінету Міністрів України, Мінфіна, керівництва Казначейства тощо.

3.32. Підготовка на офіційний web – сайт Казначейства оперативних даних щодо:

-    перерахування міжбюджетних трансфертів;

- використання місцевими бюджетами субвенцій, отриманих з державного бюджету;

- інформації щодо нормативно-правових актів, які регламентують порядки перерахування і використання міжбюджетних трансфертів.

3.33. Підготовка матеріалів для Колегії Казначейства з питань, що належать до компетенції Департаменту.

3.34. Забезпечення наявності інформаційних матеріалів щодо виконання місцевих бюджетів, необхідних для використання в роботі.

3.35. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо виконання місцевих бюджетів та їх казначейського обслуговування за дорученнями керівництва Казначейства.

3.36. Участь у організації та координуванні роботи по впровадженню процедур та механізмів казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів.

3.37. Участь у розробці та вдосконаленні законодавчих та нормативно-правових актів з питань реформування та удосконалення обслуговування видатків місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

3.38. Участь у розгляді, погодженні та наданні пропозицій до Порядків перерахування міжбюджетних трансфертів, розроблених головними розпорядниками коштів державного бюджету згідно з вимогами Бюджетного кодексу України.

3.39. Розробка порядків організації взаємовідносин між структурними підрозділами Казначейства та її територіальних органів при проведенні казначейських клірингових розрахунків та інших документів, пов`язаних з цими розрахунками.

3.40. Ведення особових справ зведених місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних, міста Києва з проблемних питань міжбюджетних відносин та обслуговування видатків місцевих бюджетів.

3.41. Розгляд та погодження проектів публікацій для журналу “Казна України” в частині компетенції Департаменту.

3.42. Участь у проведенні семінарів, нарад з питань компетенції Департаменту, виконанні інших доручень керівництва Казначейства.

3.43. За дорученням керівництва Казначейства участь у перевірках роботи територіальних органів Казначейства з обслуговування видатків місцевих бюджетів.

3.44. Участь у розробці пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства.

3.45. Надання роз’яснень і консультацій з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

3.46. Участь у формуванні та адмініструванні інформаційно-аналітичних баз даних Казначейства в частині розрахунків між державним та місцевими бюджетами.

3.47. Участь у розробці та впровадженні програмного забезпечення з виконання бюджетів та підтримка інформаційної бази Казначейства в частині розрахунків між державним та місцевими бюджетами по міжбюджетних трансфертах.

3.48. Організація роботи, переговорів та зустрічей з іноземними організаціями:

3.48.1. Участь у розробці угод щодо двосторонньої співпраці на відповідний період з питань розрахунків між державним та місцевими бюджетами та видатків місцевих бюджетів.

3.48.2. Участь у організації у Казначействі переговорів та зустрічей з представниками іноземних дипломатичних установ в Україні, міжнародних та закордонних організацій з питань міжбюджетних трансфертів та видатків місцевих бюджетів.

3.48.3. Участь у складанні та погодженні програм перебування іноземних делегацій у Казначействі з питань розрахунків між державним та місцевими бюджетами та видатків місцевих бюджетів.

3.48.4. Участь у підготовці листів за підписом керівництва Казначейства на адресу іноземних та міжнародних установ і організацій, дипломатичних представництв і місій з питань розрахунків між державним та місцевими бюджетами по міжбюджетних трансфертах та видатків місцевих бюджетів.

3.49. Участь у виконанні завдань, доручень і вказівок органів державної влади України та керівництва Казначейства з питань мобілізаційної роботи.

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

Виконуючи вищезазначені функції та процедури, Департамент має право:

4.1. Одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів Казначейства та її територіальних органів інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання функцій та процедур, пов’язаних з роботою Департаменту.

4.2. Залучати за згодою керівників інших самостійних структурних підрозділів відповідних фахівців для здійснення заходів, які проводяться Департаментом та розгляду питань, що відносяться до його функцій та процедур.

4.3. Надавати самостійним структурним підрозділам Казначейства та її територіальним органам роз’яснення і консультації з питань, що входять до його компетенції.

4.4. В установленому порядку ініціювати, організовувати і брати участь у проведенні спільно з фахівцями інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства семінарів та нарад з питань, які відносяться до функціональних обов’язків Департаменту.

4.5. Вносити на обговорення Колегії Казначейства та керівництва Казначейства питання, що входять до компетенції Департаменту.

4.6. Вносити на розгляд керівництва Казначейства пропозиції щодо обмеження, а в необхідних випадках припинення перерахування з державного бюджету належних місцевим бюджетам міжбюджетних трансфертів, у випадках встановлення фактів незаконного витрачання коштів.

4.7. За погодженням з керівництвом Казначейства вносити на розгляд Мінфіна пропозиції щодо врегулювання міжбюджетних відносин між державним бюджетом та місцевими бюджетами.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Департамент очолює директор, який призначається та звільняється з посади наказом Голови Казначейства за погодженням з Міністром фінансів України.

5.2. Для виконання поставлених завдань директор Департаменту повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років та вільно володіти державною мовою.

5.3. Директор Департаменту в межах наданих йому прав та повноважень:

5.3.1. Здійснює поточне керівництво всією діяльністю Департаменту та координує його роботу.

5.3.2. Організовує роботу Департаменту з виконання рішень та доручень керівництва Казначейства, а також наказів, рішень Колегії Казначейства і протокольних доручень апаратних нарад.

5.3.3. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань, функцій, несе персональну відповідальність за організацію своєчасного та якісного виконання документів та дотримання строків доручень і вимог законодавчих та нормативно-правових актів.

5.3.4. Забезпечує ведення помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України місцевим бюджетам за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами та видами трансфертів та іншій деталізації, передбаченій законодавством або рішенням Уряду.

5.3.5. Забезпечує ведення помісячного розпису асигнувань державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів за їх видами.

5.3.6. Забезпечує доведення до головних управлінь, управлінь Казначейства територіального розпису міжбюджетних трансфертів за їх видами та територіями у розрізі місцевих бюджетів та змін до нього.

5.3.7. Забезпечує доведення до головних розпорядників бюджетних коштів державного бюджету копій змін до розпису асигнувань державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів та змін до нього.

5.3.8. Забезпечує ведення обліку стану перерахування міжбюджетних трансфертів по окремих територіях згідно рішень Уряду.

5.3.9. Забезпечує здійснення розрахунків державного бюджету з місцевими  бюджетами за міжбюджетними трансфертами.

5.3.10. Забезпечує казначейське обслуговування державного бюджету шляхом проведення клірингових розрахунків та контроль за проведенням цих операцій.

5.3.11. Забезпечує участь у відкритті, веденні та закритті рахунків у Казначействі.

5.3.12. Забезпечує контроль за відповідністю платежів узятим зобов’язанням та бюджетним асигнуванням в частині міжбюджетних трансфертів.

5.3.13. Забезпечує координацію роботи територіальних органів Казначейства з обслуговування видатків місцевих бюджетів.

5.3.14. Забезпечує підготовку роз’яснень територіальним органам Казначейства, фінансовим органам та розпорядникам коштів місцевих бюджетів з питань казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів.

5.3.15. Забезпечує підготовку відповідей на запити з питань компетенції Департаменту.

5.3.16. Забезпечує організацію здійснення безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.

5.3.17. Забезпечує організацію проведення взаємних розрахунків між державним бюджетом та місцевими бюджетами у порядку, встановленому законодавством.

  5.3.18. Забезпечує складання управлінської звітності та іншої інформації з питань компетенції Департаменту.

5.3.19. Забезпечує участь у розробці законодавчих та нормативно-правових актів з питань:

- перерахування міжбюджетних трансфертів;

- казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів;

- казначейських клірингових розрахунків.

5.3.20. Забезпечує надання консультативної допомоги учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.3.21. Забезпечує участь у підготовці матеріалів для проведення засідань  та у роботі Колегії Казначейства.

5.3.22. Забезпечує здійснення заходів щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Казначейства.

5.3.23. Бере участь у нарадах, які проводяться центральними органами виконавчої влади і керівництвом Казначейства.

5.3.24. Забезпечує підготовку пропозицій та/або прийняття рішень:

при розгляді вхідної кореспонденції;

за дорученнями керівництва;

за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, іншими документами;

з кадрових питань;

         щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Департаменту.

         5.3.25. Забезпечує участь у розробці пропозицій з питань розвитку та удосконалення системи Казначейства.

         5.3.26. Співпрацює з працівниками інших самостійних структурних підрозділів Казначейства, представниками установ, організацій щодо вирішення питань, пов’язаних із діяльністю Департаменту.

5.3.27. Співпрацює з навчальними закладами, науково-дослідними інститутами, Методологічною Радою з бухгалтерського обліку при Мінфіні з питань вивчення і вдосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів та інших клієнтів, ведення бухгалтерського обліку і складання звітності суб’єктами державного сектору, підготовки та перепідготовки кадрів.

5.3.28. Вивчає та узагальнює міжнародний досвід з питань казначейського обслуговування державного і місцевих бюджетів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розвитку системи Казначейства, ведення бухгалтерського обліку і складання звітності суб’єктами державного сектору та внесення пропозицій щодо можливості його застосування в Казначействі.

5.3.29. Забезпечує участь у підготовці пропозицій щодо залучення міжнародної фінансової технічної допомоги.

5.3.30. Приймає участь у роботі місій міжнародних фінансових інституцій та роботі з іншими делегаціями зарубіжних країн.

5.3.31. Забезпечує визначення пріоритетних напрямів діяльності Казначейства та підготовці інформації про виконання заходів з їх реалізації відповідно до функціональних повноважень.

5.3.32. Забезпечує підготовку та надання інформації з питань основної діяльності Департаменту, в тому числі для розміщення на веб-сайті Казначейства.

5.3.33. Забезпечує підготовку пропозицій Департаменту до річного плану роботи Казначейства.

5.3.34. Забезпечує складання річного плану роботи Департаменту.

         5.3.35. Забезпечує розробку положень про структурні підрозділи Департаменту та їх подання на затвердження керівництву Казначейства.

5.3.36. Забезпечує розробку посадових інструкцій працівників Департаменту та подання їх на затвердження в установленому порядку.

5.3.37. Надає пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників Департаменту, надає пропозиції щодо вжиття заходів до порушників виконавської, трудової дисципліни.

5.3.38. Контролює використання робочого часу працівниками Департаменту.

5.3.39. Організовує контроль за виконанням доручень органів державної влади і керівництва Казначейства та дотримання працівниками Департаменту вимог регламентуючих документів з цього питання.

5.3.40. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання.

5.3.41. Забезпечує дотримання вимог законодавства з питань державної таємниці.

5.3.42. Пропонує перелік осіб для роботи з базами даних та документами, що мають обмежений доступ в системі Казначейства.

5.3.43. Представляє Казначейство в частині питань Департаменту у всіх державних, комерційних, громадських та інших організаціях і установах.

5.3.44. Забезпечує внесення на розгляд і затвердження керівництва Казначейства питань, що належать до компетенції Департаменту, а також інших питань, пов’язаних з діяльністю Казначейства, участь у їх обговоренні.

5.3.45. Надає пропозиції керівництву Казначейства щодо направлення працівників Департаменту в службові відрядження для участі в семінарах, нарадах.

5.3.46. Забезпечує організацію взаємодії Департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства при вирішенні питань, що стосуються діяльності Департаменту.

5.3.47. Забезпечує участь у розгляді проектів законодавчих та нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Казначейства, органами державної влади, та, у разі необхідності, готує пропозиції та зауваження до них.

5.3.48. Визначає коло обов’язків та ступінь відповідальності заступників директора Департаменту – начальників відділу.

5.3.49. Забезпечує добір та розстановку кадрів Департаменту разом з Управлінням персоналу та мобілізаційної роботи.

5.3.50. Надає пропозиції щодо прийому, звільнення, переміщення працівників Департаменту, встановлення їм чергових рангів, заохочень, а також дисциплінарних стягнень.

5.3.51. Здійснює раціональний та ефективний розподіл функціональних обов’язків між працівниками Департаменту.

5.3.52. Узгоджує графік відпусток працівників Департаменту.

5.3.53. Здійснює контроль за дотриманням працівниками Департаменту трудової і виконавчої дисципліни, режиму таємниці виконуваних робіт.

5.3.54 Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил протипожежної безпеки та охорони праці.

5.3.55. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту Загальних правил поведінки державного службовця.

5.3.56. Здійснює контроль за дотриманням працівниками Департаменту законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

5.3.57. Сприяє підвищенню фахового рівня та ділової кваліфікації спеціалістів Департаменту, бере участь у стимулюванні їх інтересів та здібностей.

5.3.58. У випадках, визначених законодавством, в межах компетенції Департаменту має право підписувати листи інформаційного характеру, інші документи, що надсилаються на бланках Казначейства.

5.4. У разі тимчасової відсутності директора Департаменту заступник директора департаменту – начальник відділу видатків місцевих бюджетів виконує його обов’язки та функції. У разі тимчасової відсутності директора Департаменту та заступника директора департаменту – начальника відділу видатків місцевих бюджетів заступник директора департаменту – начальник зведеного відділу виконує обов’язки та функції директора Департаменту.

 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Департаменту несуть персональну відповідальність за:

неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;

розголошення відомостей про діяльність Казначейства та її територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;

недотримання Загальних правил поведінки державного службовця, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил протипожежної охорони, технічної безпеки, виробничої санітарії та професійно-ділової етики;

неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться у їх користуванні, відповідно до чинного законодавства України.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ДЕПАРТАМЕНТУ

Взаємовідносини Департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства будуються на підставі Регламенту роботи Казначейства та його територіальних органів.

Положення про Деп.міжбюд.відносин 2016.doc


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux