HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Fri, 02 Jun 2023 02:56:12 GMT Location: http://www.treasury.gov.ua/pro-kaznachejstvo/organizacijna-struktura/departament-konsolidovanoyi-zvitnosti Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/pro-kaznachejstvo/organizacijna-struktura/departament-konsolidovanoyi-zvitnosti Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/pro-kaznachejstvo/organizacijna-struktura/departament-konsolidovanoyi-zvitnosti.