HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Thu, 21 Sep 2023 20:16:29 GMT Location: http://www.treasury.gov.ua/news/vidbulosya-zasidannya-kolegii-kaznacheystva-1 Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/news/vidbulosya-zasidannya-kolegii-kaznacheystva-1 Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/news/vidbulosya-zasidannya-kolegii-kaznacheystva-1.