HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Mon, 15 Jul 2024 22:06:14 GMT Location: http://www.treasury.gov.ua/news/vidbulosya-zasidannya-kolegii-kaznacheystva-1 Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/news/vidbulosya-zasidannya-kolegii-kaznacheystva-1 Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/news/vidbulosya-zasidannya-kolegii-kaznacheystva-1.