HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Mon, 15 Jul 2024 21:00:11 GMT Location: http://www.treasury.gov.ua/news/shchodo-onovlennya-programnogo-zabezpechennya-barscryptor-v-ye-zvitnist-ta-ptk-kliyent-kaznachejstva-kaznachejstvo2 Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/news/shchodo-onovlennya-programnogo-zabezpechennya-barscryptor-v-ye-zvitnist-ta-ptk-kliyent-kaznachejstva-kaznachejstvo2 Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/news/shchodo-onovlennya-programnogo-zabezpechennya-barscryptor-v-ye-zvitnist-ta-ptk-kliyent-kaznachejstva-kaznachejstvo2.