HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Mon, 15 Jul 2024 21:07:22 GMT Location: http://www.treasury.gov.ua/news/novi-rahunki-do-uvagi-platnikiv-podatkiv-bankivskih-ustanov-yuridichnih-ta-fizichnih-osib Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/news/novi-rahunki-do-uvagi-platnikiv-podatkiv-bankivskih-ustanov-yuridichnih-ta-fizichnih-osib Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/news/novi-rahunki-do-uvagi-platnikiv-podatkiv-bankivskih-ustanov-yuridichnih-ta-fizichnih-osib.