HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Sat, 04 Feb 2023 09:46:59 GMT Location: https://www.treasury.gov.ua/news/do-uvagi-rozporyadnikiv-ta-oderzhuvachiv-byudzhetnih-koshtiv?fbclid=IwAR0zHpOGHELT-6C5kT1IcMeEp8yIRT0LvQS5aLq_uxbLnUPjYsBz4bo-6G0 Redirecting to https://www.treasury.gov.ua/news/do-uvagi-rozporyadnikiv-ta-oderzhuvachiv-byudzhetnih-koshtiv?fbclid=IwAR0zHpOGHELT-6C5kT1IcMeEp8yIRT0LvQS5aLq_uxbLnUPjYsBz4bo-6G0 Redirecting to https://www.treasury.gov.ua/news/do-uvagi-rozporyadnikiv-ta-oderzhuvachiv-byudzhetnih-koshtiv?fbclid=IwAR0zHpOGHELT-6C5kT1IcMeEp8yIRT0LvQS5aLq_uxbLnUPjYsBz4bo-6G0.