HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Thu, 02 Feb 2023 18:41:56 GMT Location: https://www.treasury.gov.ua/news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv_06 Redirecting to https://www.treasury.gov.ua/news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv_06 Redirecting to https://www.treasury.gov.ua/news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv_06.