HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Mon, 05 Jun 2023 22:58:53 GMT Location: http://www.treasury.gov.ua/news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv-ta-bankivskih-ustanov Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv-ta-bankivskih-ustanov Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv-ta-bankivskih-ustanov.