HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Mon, 04 Mar 2024 18:46:45 GMT Location: http://www.treasury.gov.ua/news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv- Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv- Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv-.