HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Thu, 21 Sep 2023 19:21:31 GMT Location: http://www.treasury.gov.ua/news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv- Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv- Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/news/do-uvagi-platnikiv-podatkiv-.