HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Mon, 15 Jul 2024 21:43:12 GMT Location: http://www.treasury.gov.ua/news/do-uvagi-platnikiv-pdv-akciznogo-podatku-ta-pidpriyemstv-subyektiv-zed Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/news/do-uvagi-platnikiv-pdv-akciznogo-podatku-ta-pidpriyemstv-subyektiv-zed Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/news/do-uvagi-platnikiv-pdv-akciznogo-podatku-ta-pidpriyemstv-subyektiv-zed.