HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Thu, 02 Feb 2023 18:34:53 GMT Location: https://www.treasury.gov.ua/news/do-uvagi-platnikiv-pdv-akciznogo-podatku-ta-pidpriyemstv-subyektiv-zed Redirecting to https://www.treasury.gov.ua/news/do-uvagi-platnikiv-pdv-akciznogo-podatku-ta-pidpriyemstv-subyektiv-zed Redirecting to https://www.treasury.gov.ua/news/do-uvagi-platnikiv-pdv-akciznogo-podatku-ta-pidpriyemstv-subyektiv-zed.