HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Mon, 04 Dec 2023 03:33:50 GMT Location: http://www.treasury.gov.ua/dlya-gromadskosti/bezoplatna-pravova-dopomoga Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/dlya-gromadskosti/bezoplatna-pravova-dopomoga Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/dlya-gromadskosti/bezoplatna-pravova-dopomoga.