HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Tue, 05 Dec 2023 15:23:58 GMT Location: http://www.treasury.gov.ua/diyalnist/zapobigannya-proyavam-korupciyi/navchannya-shchodo-zapobigannya-korupciyiii Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/diyalnist/zapobigannya-proyavam-korupciyi/navchannya-shchodo-zapobigannya-korupciyiii Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/diyalnist/zapobigannya-proyavam-korupciyi/navchannya-shchodo-zapobigannya-korupciyiii.