портал в режимі тестування та наповнення
1545
Урядова гаряча лінія
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • In English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Управління ліквідності та казначейських операцій

Контакти


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної казначейської

служби України

від 19.09.2016   №  266

Структура управління

 • відділ ресурсного балансу
 • відділ казначейських операцій та лімітів видатків

Положення про Управління ліквідності та казначейських операцій Державної казначейської служби України

1. Загальні положення

1.1. Управління ліквідності та казначейських операцій Державної казначейської служби України (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом Державної казначейської служби України (далі - Казначейство).

1.2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215, іншими актами законодавства, а також дорученнями Кабінету Міністрів України і Міністра фінансів, наказами Казначейства та цим Положенням.

1.3. Діяльність Управління координується і спрямовується одним із заступників Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

1.4. До складу Управління входять:

 • відділ ресурсного балансу;
 • відділ казначейських операцій та лімітів видатків.

1.5. Призначення, переміщення і звільнення працівників Управління здійснюється Головою Казначейства в установленому порядку.

1.6. Положення про Управління та структурні підрозділи Управління підписуються начальником Управління та затверджуються наказом Казначейства. Посадові інструкції працівників Управління підписуються керівником відповідного структурного підрозділу, погоджуються начальником Управління та затверджуються Головою або заступником Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків.

1.7. Начальник Управління за необхідності вносить пропозиції про зміни та доповнення до Положення, які затверджуються наказом Казначейства.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Управління є:

2.1. Здійснення операцій по управлінню коштами єдиного казначейського рахунку (далі - ЄКР) у Казначействі та субрахунків ЄКР.

2.2. Організація та координація роботи з покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - Фонди).

2.3. Моніторинг та прогнозування динаміки ЄКР.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Відповідно до покладених завдань Управління виконує такі функції:

3.1. Участь у розробці, розгляді, внесенні пропозицій та погодженні проектів законодавчих актів, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України (далі - Кабміну), нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Управління.

3.2. Розробка проектів наказів Казначейства та здійснення контролю за їх виконанням з питань, що належать до компетенції Управління.

Внесення пропозицій з питань, що належать до компетенції Управління, при підготовці наказів Казначейства.

Участь у розробці, розгляді, внесенні пропозицій, погодженні та супроводженні технологічних регламентів Казначейства з питань, що належать до компетенції Управління.

3.3. Здійснення щоденного та щомісячного моніторингу та прогнозу фінансових потоків держави за складовими в межах поточного місяця.

3.4. Здійснення щомісячного прогнозу фінансових потоків держави до кінця року за складовими.

3.5. Підготовка та надання керівництву щоденних інформаційно- аналітичних матеріалів, пов’язаних з фінансовими потоками держави.

3.6. Підготовка таблиці основних показників виконання загального фонду державного бюджету у поточному році.

3.7. Здійснення щоденного моніторингу фактичного та очікуваного виконання загального фонду державного бюджету.

3.8. Здійснення прогнозування динаміки ЄКР та його складових, та аналізу динаміки змін складових ЄКР з урахуванням даних Відділу бюджетних надходжень та електронного адміністрування податків щодо прогнозних показників надходжень загального фонду державного бюджету (у розрізі днів, тижнів поточного та наступного місяців, місяців року, року в цілому як).

3.9. Формування орієнтовного розрахунку потреби в фінансовому ресурсі для захищених, соціально-спрямованих, інших незахищених видатків державного та місцевих бюджетів та платежів інших клієнтів.

3.10. Здійснення аналізу структури активів та пасивів Казначейства.

3.11. Спільно з Відділом державного боргу здійснення щоденного моніторингу платежів з обслуговування та погашення державного і місцевих боргів та бюджетних платежів за державними гарантіями.

3.12. Здійснення прогнозу стану платіжної спроможності Казначейства.

3.13. Складання прогнозного ресурсного балансу загального фонду Державного бюджету України, підготовка оперативної інформації про стан фінансових ресурсів у системі Казначейства та надання керівництву пропозицій щодо їх перерозподілу.

3.14. Підготовка та надання керівництву інформаційно-аналітичних матеріалів, передбачених нормативно-правовими актами України, дорученнями Кабміну, Міністерства фінансів України (далі - Мінфіну) та керівництвом Казначейства.

3.15. Підготовка та надання Кабінету Міністрів України, Мінфіну, головним управлінням Казначейства, місцевим фінансовим органам, міністерствам, відомствам, установам та організаціям, самостійним структурним підрозділам Казначейства інформації, передбаченої нормативно- правовими актами України, дорученнями Кабінету Міністрів України, Мінфіну, керівництва Казначейства тощо.

Складання та надання інших форм управлінської звітності, передбачених інструктивними та нормативними документами.

3.16. Участь у забезпеченні розміщення тимчасово вільних коштів ЄКР та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів за рішенням Міністра фінансів, погодженим з Національним банком.

3.17. Організація роботи з покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів.

Здійснення розрахунку позикового ліміту у розрізі головних управлінь Казначейства для надання позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, та доведення його до відома головних управлінь Казначейства.

3.18. Організація та координація роботи з покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України та інших Фондів.

Розгляд звернень Пенсійного фонду України та інших Фондів щодо надання з ЄКР позики на покриття тимчасових касових розривів та внесення пропозицій на розгляд керівництва Казначейства для прийняття відповідних управлінських рішень з урахуванням платоспроможності ЄКР та оцінки ризиків її втрати. Підготовка договору про надання позики на покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України та інших Фондів.

Щомісячне проведення звірки з Пенсійним фондом України та іншими Фондами щодо підтвердження суми заборгованості за позиками наданими з ЄКР.

3.19. Ведення договірної роботи в частині підготовки, реєстрації та зберігання договорів, що укладаються між Казначейством та Пенсійним фондом України, а також іншими Фондами про надання позик на покриття тимчасових касових розривів.

3.20. Здійснення моніторингу та узагальнення даних, отриманих від головних управлінь Казначейства щодо:

а) стану надання та погашення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів у розрізі зведених бюджетів областей, м. Києва та місцевих бюджетів, яким надано позики згідно із бюджетним законодавством;

б) розміщення та поверненням тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках;

в) розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг;

г) розміщення коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору;

д) розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти.

3.21. Організація та координація роботи щодо встановлення та затвердження лімітів для забезпечення проведення платежів за видатками державного бюджету, а також платежів інших клієнтів та інших платежів на рівні Казначейства України.

3.22. Організація та координація роботи з надання підкріплення субрахунків ЄКР для проведення платежів за видатками/витратами місцевих бюджетів, інших клієнтів та інших платежів на рівні територіальних органів Казначейства.

3.23. Організація проведення конкурсу з визначення переліку банків, які залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Казначейства.

3.24. Підготовка документів щодо відкриття та закриття аналітичних рахунків для проведення операцій з управління коштами ЄКР/субрахунків ЄКР та їх адміністрування у межах компетенції Управління.

3.25. Здійснення відображення показників розпису державного бюджету та довідок про зміни до розпису в частині фінансування державного бюджету (за виключенням боргових операцій).

3.26. Формування розпоряджень на перерахування коштів для:

а) надання позик Пенсійному фонду України та іншим Фондам;

б) підкріплень субрахунків ЄКР головних управлінь Казначейства для здійснення видатків місцевих бюджетів, проведення платежів інших клієнтів, що обслуговуються органами Казначейства та інших платежів;

в) здійснення запозичення коштів з ЄКР на рахунки загального та спеціального фонду державного бюджету;

г) розміщення тимчасово вільних коштів ЄКР на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

3.27. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства, нормативно-правових та інших розпорядчих документів в частині:

а) перерахування головними управліннями Казначействами залишків сум коштів, що обліковуються на рахунках 1711 «Субрахунки єдиного казначейського рахунку»;

б) погашення позик, наданих Пенсійному фонду України та іншим Фондам на покриття тимчасових касових розривів за рахунок коштів ЄКР;

в) погашення позик наданих для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та середньострокових позик місцевих бюджетів;

г) повернення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках;

д) повернення тимчасово вільних бюджетних коштів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках вищими і професійно-технічними навчальними закладами.

3.28. Здійснення контролю за:

а) виконанням розпоряджень на перерахування коштів в частині здійснення операцій по управлінню коштами ЄКР та субрахунків ЄКР;

б)повернення коштів ЄКР, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках, та надходженням плати за їх користування;

в) використанням лімітів, встановлених для забезпечення проведення платежів за видатками державного бюджету, а також платежів інших клієнтів та інших платежів на рівні Казначейств України.

3.29. Розміщення на офіційному веб-сайті Казначейства та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (www.data.gov.ua) інформаційні та аналітичні матеріали про діяльність Казначейства з питань, що належать до компетенції Управління.

3.30. Надання консультаційної допомоги учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Управління.

Надання методичної, практичної та консультаційної допомоги самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства з питань, що належать до компетенції Управління.

3.31. Інформування громадськості про діяльність Казначейства та про стан реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів з питань, що належать до компетенції Управління.

3.32. У межах компетенції Управління розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Казначейства, а також стосовно актів, які ним видаються.

3.33. Розгляд, надання та/або участь у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб, з питань, що належать до компетенції Управління.

Розгляд інформаційних запитів та надання відповідей, з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», з питань, що належать до компетенції Управління.

3.34. Здійснення інших повноважень, визначених бюджетним законодавством з питань, що належать до компетенції Управління.

3.35. Участь у переговорах та зустрічах з представниками іноземних дипломатичних установ в Україні та іноземними організаціями з питань, що належать до компетенції Управління.

Здійснення відповідних підготовчих заходів для підписання угод про співробітництво між Казначейством та іноземними установами.

Участь у складанні та погодженні програм перебування іноземних представників, делегацій у Казначействі.

Участь у підготовці листів на адресу іноземних та міжнародних установ і організацій, дипломатичних представництв і місій.

3.36. Вивчення та запровадження позитивного міжнародного досвіду з управління державними фінансовими ресурсами.

3.37. Складає номенклатуру справ та забезпечує дотримання працівниками вимог діловодства щодо формування справ документів, які утворилась внаслідок діяльності Управління та передачу їх на зберігання. Підготовка реєстрів документів, що підлягають знищенню відповідно до законодавства.

3.38. Забезпечення дотримання вимог законодавства з питань державної таємниці.

3.39. Розробка положень про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників та подання їх в установленому порядку на затвердження.

3.40. Забезпечення дотримання працівниками Управління правил протипожежної безпеки та охорони праці.

4. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів і органів місцевого самоврядування, самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів документи і матеріали.

4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

4.3. Отримувати від місцевих фінансових органів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів звітність та інформацію за бюджетними коштами, у тому числі такими, які обслуговуються у банках, у встановленому законодавством порядку.

4.4. Порушувати питання щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні бюджетного законодавства згідно із законом.

4.5. Надавати самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства роз’яснення і консультації з питань, що належать до компетенції Управління.

4.6. В установленому порядку ініціювати, організовувати і приймати участь у проведенні спільно з фахівцями інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства семінарів та нарад з питань, що належать до компетенції Управління.

4.7. Вносити на обговорення Колегії та керівництва Казначейства питання, що належать до компетенції Управління.

4.8. Для вирішення питань роботи Управління при необхідності користуватися статистичними звітами та іншими матеріалами, що надходять до Казначейства.

4.9. Здійснювати в межах повноважень, передбачених законом, співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, казначейськими службами іноземних держав щодо вивчення досвіду роботи з організації їх діяльності та готувати пропозиції щодо впровадження такого досвіду в Україні;

4.10. Приймати участь у діяльності міжнародних організацій відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, а також відповідно до угод, укладених між Казначейством та казначейськими службами іноземних держав, за погодженням з Кабміном.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Очолює Управління та здійснює керівництво його діяльністю начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства за погодженням з Міністром фінансів України.

5.2. Начальник управління повинен вільно володіти державною мовою, мати ступінь вищої економічної освіти не нижче магістра та досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.3. Начальник управління в межах наданих йому прав та повноважень:

5.3.1. Забезпечує організацію роботи структурного підрозділу з виконання рішень та доручень керівництва Казначейства, а також наказів Казначейства, рішень Колегії Казначейства і протокольних доручень апаратних нарад керівного складу Казначейства.

5.3.2. Координує роботу структурних підрозділів Управління.

5.3.3. Забезпечує виконання покладених на Управління завдань, функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного та якісного виконання документів та дотримання строків виконання доручень.

5.3.4. Вносить на розгляд керівництва Казначейства проекти нормативно- правових актів з питань, що належать до компетенції Управління.

5.3.5. Вносить на розгляд керівництва Казначейства пропозиції щодо:

 • заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Управління, вживає заходи до порушників виконавської, трудової дисципліни;
 • структури Управління.

5.3.6. Готує пропозиції до річного плану роботи Казначейства.

5.3.7. Розподіляє обов'язки між відділами Управління, погоджує положення про відділи та посадові інструкції працівників Управління.

5.3.8. Узгоджує графік відпусток працівників Управління.

5.3.9. Скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції Управління.

5.3.10. Візує накази Казначейства в межах компетенції Управління.

5.3.11. В межах повноважень Управління надає обов'язкові для виконання працівниками доручення.

5.3.12. Бере участь у межах повноважень, визначених цим Положенням у: 

 • розгляді проектів нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Казначейства, органами державної влади. У разі необхідності готує пропозиції та зауваження;
 • розробці пропозицій з питань розвитку та реформування Казначейства; 
 • роботі місій міжнародних фінансових інституцій та інших делегацій зарубіжних країн.

5.3.13. Здійснює підготовку пропозицій та/або прийняття рішення: 

 • при розгляді вхідної кореспонденції;
 • за дорученнями керівництва;
 • за доповідними записками, поданнями, проектами листів, наказами, іншими документами;
 • з кадрових питань;
 • щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Управління.

5.3.14. Вивчає міжнародний досвід з питань управління фінансовими ресурсами держави, розвитку Казначейства та вносить пропозиції щодо можливості його застосування в Україні.

5.3.15. Пропонує перелік осіб:

 • для роботи з документами, що мають обмежений доступ; 
 • для доступу до баз даних Казначейства.

5.3.16. Здійснює контроль за дотриманням працівниками Управління трудової і виконавської дисципліни;

 • етики поведінки державного службовця;
 • режиму таємності виконуваних робіт, використання робочого часу працівниками;
 • правил протипожежної безпеки та охорони праці.

5.3.17. Забезпечує координацію в межах своєї компетенції організаційних заходів щодо мобілізаційної підготовки в Казначействі.

5.3.18. Приймає участі в організації заходів під час надзвичайних ситуацій та при переведенні Казначейства на функціонування в умовах особливого періоду.

5.3.19. За дорученням керівництва здійснює представництво інтересів Казначейства в інших органах державної влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до повноважень Управління.

5.3.20. Забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.

5.3.21. Організовує ведення в Управлінні діловодства та архіву відповідно до встановлених правил.

Забезпечує дотримання працівниками Управління вимог діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів, групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання.

5.4. Підписує розпорядження, які готуються Управлінням, а також, у межах компетенції Управління та наданих повноважень, листи інформаційного характеру, що надсилаються на бланках Казначейства.

5.5. На період відсутності начальника управління виконання його обов’язків покладається на заступника начальника управління - начальника відділу казначейських операцій та лімітів видатків.

5.6. На період тимчасової відсутності начальника управління та заступника начальника управління - начальника відділу казначейських операцій та лімітів видатків виконання обов’язків начальника управління покладається на начальника відділу ресурсного балансу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Управління несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства, у тому числі персональну відповідальність за:

 • неякісне та несвоєчасне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;
 • розголошення відомостей про діяльність Казначейства та його територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;
 • недотримання правил поведінки державного службовця, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної охорони, техніки безпеки та виробничої санітарії та професійно-ділової етики;
 • неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їх користуванні відповідно до чинного законодавства України.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ УПРАВЛІННЯ

Взаємовідносини Управління з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства будуються на підставі Регламенту роботи Казначейства та її територіальних органів.

Начальник Управління ліквідності та казначейських операцій О.В. Зварич


Положення про відділ ресурсного балансу Управління ліквідності та казначейських операцій Державної казначейської служби України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ ресурсного балансу Управління ліквідності та казначейських операцій Державної казначейської служби України (далі - Відділ) є структурним підрозділом Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) та входить до складу Управління ліквідності та казначейських операцій Державної казначейської служби України (далі - Управління).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України (далі Кабмін), Положенням про Казначейство, наказами Міністерства фінансів України (далі - Мінфін), іншими нормативно-правовими актами, Положенням про Управління та цим Положенням.

1.3. Діяльність Відділу координується і спрямовується начальником Управління.

1.4. Призначення, переміщення і звільнення працівників Відділу здійснюється Головою Казначейства на підставі подання начальника Управління.

1.5. Структура і чисельність Відділу визначаються штатним розписом Казначейства.

1.6. Працівники Відділу здійснюють свої функції, керуючись цим положенням та посадовими інструкціями.

1.7. Положення про Відділ підписується начальником Управління та затверджується наказом Казначейства.

1.8. За необхідності до Положення вносяться зміни та доповнення, які затверджуються наказом Казначейства.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Прогнозування динаміки ЄКР Казначейства.

2.2. Моніторинг та прогнозування основних показників виконання державного та місцевих бюджетів.

2.3. Складання прогнозного ресурсного балансу загального фонду Державного бюджету України.

2.4. Моніторинг та аналіз платіжної спроможності Казначейства.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

3.1. Участь у розробці, розгляді, внесенні пропозицій та погодженні проектів законодавчих актів, актів Президента України, актів Кабміну, нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Управління.

3.2. Розробка проектів наказів Казначейства та здійснення контролю за їх виконанням з питань, що належать до компетенції Відділу.

Внесення пропозицій з питань, що належать до компетенції Відділу при підготовці наказів Казначейства.

Участь у розробці, розгляді, внесенні пропозицій, погодженні та супроводженні технологічних регламентів Казначейства з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.3. Здійснення щоденного та щомісячного моніторингу та прогнозу фінансових потоків держави за складовими в межах поточного місяця.

3.4. Здійснення щомісячного прогнозу фінансових потоків держави до кінця року за складовими.

3.5. Підготовка та надання керівництву інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язаних з фінансовими потоками держави.

3.6. Підготовка таблиць основних показників виконання загального фонду державного бюджету у поточному році.

3.7. Здійснення щоденного та щомісячного моніторингу фактичного та очікуваного виконання загального фонду державного бюджету.

3.8. Здійснення прогнозування динаміки ЄКР та його складових, та аналізу динаміки змін складових ЄКР з урахуванням даних Відділу бюджетних надходжень та електронного адміністрування податків щодо прогнозних показників надходжень загального фонду державного бюджету (у розрізі днів, тижнів поточного та наступного місяців, місяців року, року в цілому як).

3.9. Підготовка орієнтовного розрахунку потреби в фінансовому ресурсі для захищених, соціально-спрямованих, інших незахищених видатків державного та місцевих бюджетів та платежів інших клієнтів.

3.10. Здійснення аналізу структури активів та пасивів Казначейства.

3.11. Спільно з Відділом державного боргу здійснення щоденного моніторингу платежів з обслуговування та погашення державного і місцевих боргів та бюджетних платежів за державними гарантіями.

3.12. Здійснення розрахунку прогнозу стану платіжної спроможності Казначейства. '

3.13. Складання прогнозного ресурсного балансу загального фонду Державного бюджету України, здійснення підготовки оперативної інформації про стан фінансових ресурсів в системі Казначейства та подання керівництву пропозицій щодо їх перерозподілу.

3.14. Підготовка та надання Кабінету Міністрів України, Мінфіну, керівництву Казначейства, головним управлінням Казначейства, місцевим фінансовим органам, міністерствам, відомствам, установам та організаціям, самостійним структурним підрозділам Казначейства інформації, передбаченої нормативно-правовими актами України, дорученнями Кабінету Міністрів України, Мінфіну, керівництва Казначейства тощо.

Складання та надання інших форм управлінської звітності, передбачених інструктивними та нормативними документами.

3.15. Розміщення на офіційному веб-сайті Казначейства та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (www.data.gov.ua) інформаційні та аналітичні матеріали про діяльність Казначейства з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.16. Надання консультаційної допомоги учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.17. Надання методичної, практичної та консультаційної допомоги самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.18. Інформування громадськості про діяльність Казначейства та про стан реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та інших питань, що належать до компетенції Відділу.

3.19. У межах компетенції Відділу розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Казначейства.

3.20. Розгляд, надання та/або прийняття участі у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб з питань, що належать до компетенції Відділу .

3.21. Розгляд інформаційних запитів та надання відповіді, з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.22. Здійснення інших повноважень, визначені законодавством з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.23. Участь у переговорах та зустрічах з представниками іноземних дипломатичних установ в Україні та іноземними організаціями з питань, що належать до компетенції Відділу.

Здійснення відповідних підготовчих заходів для підписання угод про співробітництво між Казначейством та іншими іноземними установами.

Участь у складанні та погодженні програм перебування іноземних представників, делегацій у Казначействі.

Участь у підготовці листів на адресу іноземних та міжнародних установ і організацій, дипломатичних представництв і місій.

3.24. Участь у вивченні та запровадженні позитивного міжнародного досвіду з управління державними фінансовими ресурсами.

3.25. Складання номенклатури справ та забезпечення дотримання працівниками вимог діловодства щодо формування справ документів, які утворилась внаслідок діяльності Управління та передача їх на зберігання.

Забезпечення підготовки реєстрів документів, що підлягають знищенню відповідно до законодавства.

3.26. Розробка положення про Відділ, посадових інструкцій працівників та подання їх в установленому порядку на затвердження.

3.27. Забезпечення дотримання вимог законодавства з питань державної таємниці.

3.28. Забезпечення дотримання працівниками Відділу правил протипожежної безпеки та охорони праці.

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

4.1. Одержувати безоплатно від державних органів і органів місцевого самоврядування, самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань.

4.2. Залучати за згодою керівників інших самостійних структурних підрозділів Казначейства відповідних фахівців для здійснення заходів, які проводяться Відділом, та розгляду питань, що відносяться до його компетенції.

4.3. Отримувати від місцевих фінансових органів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів звітність та інформацію за бюджетними коштами, у тому числі такими, які обслуговуються у банках, у встановленому законодавством порядку.

4.4. Вносити пропозиції щодо порушення питання щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні бюджетного законодавства згідно із законом.

4.5. Надавати самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства роз’яснення і консультації з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.6. За погодженням з начальником Управління приймати участь у заходах, які проводяться органами вищого рівня, міністерствами і відомствами України з питань, які належать до компетенції Відділу.

4.7. В установленому порядку ініціювати, організовувати і приймати участь у проведенні спільно з фахівцями інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства семінарів та нарад з питань, які відносяться до компетенції Відділу.

4.8. Приймати участь у підготовці запитів до фінансових органів, банківських установ, контролюючих органів та правоохоронних органів, розпорядників бюджетних коштів та суб’єктів господарювання з питань, які належать до компетенції Відділу.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства за поданням начальника Управління.

5.2. Начальник відділу повинен вільно володіти державною мовою, мати ступінь вищої економічної освіти не нижче магістра та досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.3. Начальник відділу в межах наданих йому прав та повноважень:

 • Здійснює поточне керівництво діяльністю Відділу та координує його роботу.
 • Забезпечує виконання, покладених на Відділ завдань, функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного та якісного виконання документів та дотримання строків виконання доручень.
 • Приймає участь у розгляді проектів нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Казначейства, органами державної влади, у разі необхідності готує пропозиції та зауваження.
 • Приймає участь у підготовці матеріалів для проведення засідань Колегії Казначейства.
 • Приймає участь у здійсненні заходів щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Казначейства.
 • Приймає участь у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади і керівництвом Казначейства.
 • Приймає участь у роботі місій міжнародних фінансових інституцій та роботі з іншими делегаціями зарубіжних країн.
 • Визначає коло обов’язків та ступінь відповідальності працівників Відділу, готує посадові інструкції працівників Відділу.
 • Готує і подає керівництву Казначейства через начальника Управління подання про призначення, переміщення і звільнення працівників Відділу, присвоєння їм рангів державних службовців.
 • Здійснює раціональний та ефективний розподіл функціональних обов’язків між працівниками Відділу.
 • Готує пропозиції до річного плану роботи Казначейства.
 • Вносить начальнику Управління пропозиції щодо покращення роботи Відділу.
 • Організовує та проводить заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи, фахового рівня та ділової кваліфікації працівників Відділу.
 • Пропонує перелік осіб для роботи з документами, що мають обмежений доступ.
 • Пропонує перелік осіб для доступу до баз даних Казначейства.
 • Узгоджує графік відпусток працівників Відділу та подає його на затвердження начальнику Управління.
 • Відповідає за дотриманням працівниками Відділу трудового розпорядку і виконавчої дисципліни, режиму таємності виконуваних робіт, правил охорони праці та протипожежної безпеки.
 • Приймає участь в межах компетенції в організаційних заходах забезпечення мобілізаційної підготовки в Казначействі.
 • Приймає участь в організації заходів під час надзвичайних ситуацій та при переведенні Казначейства на функціонування в умовах особливого періоду.
 • Забезпечує дотримання працівниками Відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.
 • Виконання наказів (розпоряджень), доручень отриманих не від безпосереднього керівника, а від керівника вищого рівня, здійснює після обов’язкового повідомлення про це безпосереднього керівника.
 • Готує пропозиції начальнику Управління щодо морального та матеріального заохочення працівників Відділу, вжиття заходів до порушників виконавської та трудової дисципліни.

5.4. У разі відсутності начальника управління та заступника начальника управління - начальника відділу казначейських операцій та лімітів видатків, начальник відділу має право підпису розпоряджень, які готуються Управлінням.

5.5. На період відсутності начальника відділу його функції та обов’язки виконує головний спеціаліст Відділу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Відділу несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства, у тому числі персональну відповідальність за:

 • неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;
 • розголошення відомостей про діяльність Казначейства та його територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;
 • недотримання правил поведінки державного службовця, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії та професійно-ділової етики;
 • неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться в їх користуванні.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

Взаємовідносини Відділу з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства, з центральними та місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування здійснюються на підставі Регламенту роботи Казначейства та його територіальних органів.

Начальник Управління ліквідності та казначейських операцій О.В. Зварич


Положення про відділ казначейських операцій та лімітів видатків Управління ліквідності та казначейських операцій Державної казначейської служби України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ казначейських операцій та лімітів видатків Управління ліквідності та казначейських операцій Державної казначейської служби України (далі - Відділ) є структурним підрозділом Державної казначейської служби України та входить до складу Управління ліквідності та казначейських операцій Державної казначейської служби України (далі - Управління).

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну казначейську службу України (далі - Казначейство), наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, Положенням про Управління та цим Положенням.

1.3. Діяльність Відділу координується і спрямовується начальником Управління.

1.4. Призначення, переміщення і звільнення працівників Відділу здійснюється Головою Казначейства на підставі подання начальника Управління.

1.5. Структура і чисельність Відділу визначаються штатним розписом Казначейства.

1.6. Працівники Відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

1.7. Положення про Відділ підписується начальником Управління та затверджується наказом Казначейства.

1.8. За необхідності до Положення вносяться зміни та доповнення, які затверджуються наказом Казначейства.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Відділу є:

2.1. Здійснення операцій по управлінню коштами єдиного казначейського рахунку (далі - ЄКР) у Казначействі та субрахунків ЄКР.

2.2. Організація та координація роботи з покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - Фонди).

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

3.1. Участь у розробці, розгляді, внесенні пропозицій та погодженні проектів законодавчих актів, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.2. Розробка проектів наказів Казначейства та здійснення контролю за їх виконанням з питань, що належать до компетенції Відділу.

Внесення пропозицій з питань, що належать до компетенції Відділу, при підготовці наказів Казначейства.

Участь у розробці, розгляді, внесенні пропозицій, погодженні та супроводженні технологічних регламентів Казначейства з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.3. Підготовка та надання керівництву щоденних інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язаних з фінансовими потоками держави з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.4. Підготовка та надання Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України (далі - Мінфіну), керівництву Казначейства, головним управлінням Казначейства, місцевим фінансовим органам, міністерствам, відомствам, установам та організаціям, самостійним структурним підрозділам Казначейства інформації, передбаченої нормативно-правовими актами України, дорученнями Кабінету Міністрів України, Мінфіну, керівництва Казначейства тощо.

Складання та надання інших форм управлінської звітності, передбачених інструктивними та нормативними документами.

3.5. Участь у забезпеченні розміщення тимчасово вільних коштів ЄКР та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів за рішенням Міністра фінансів, погодженим з Національним банком.

3.6. Організація роботи з покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів.

Здійснення розрахунку позикового ліміту у розрізі головних управлінь Казначейства для надання позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, та доведення його до відома головних управлінь Казначейства.

3.7. Організація та координація роботи з покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України та інших Фондів.

Розгляд звернень Пенсійного фонду України та інших Фондів щодо надання з ЄКР позики на покриття тимчасових касових розривів та внесення пропозицій на розгляд керівництва Казначейства для прийняття відповідних управлінських рішень з урахуванням платоспроможності ЄКР та оцінки ризиків її втрати. Підготовка договору про надання позики на покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України та інших Фондів.

Щомісячне проведення звірки з Пенсійним фондом України та іншими Фондами щодо підтвердження суми заборгованості за позиками наданими з ЄКР.

Ведення договірної роботи в частині підготовки, реєстрації та зберігання договорів, що укладаються між Казначейством та Пенсійним фондом України, а також іншими Фондами про надання позик на покриття тимчасових касових розривів.

3.8. Здійснення моніторингу та узагальнення даних, отриманих від головних управлінь Казначейства щодо:

а) стану надання та погашення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів у розрізі зведених бюджетів областей, м. Києва та місцевих бюджетів, яким надано позики згідно із бюджетним законодавством;

б) розміщення та поверненням тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках;

в) розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг;

г) розміщення коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору;

д) розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти.

3.9. Організація та координація роботи щодо встановлення та затвердження лімітів для забезпечення проведення платежів за видатками державного бюджету, а також платежів інших клієнтів та інших платежів на рівні Казначейства України.

3.10. Організація та координація роботи з надання підкріплення субрахунків ЄКР для проведення платежів за видатками/витратами місцевих бюджетів, інших клієнтів та інших платежів на рівні територіальних органів Казначейства.

3.11. Організація проведення конкурсу з визначення переліку банків, які залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готівкою чеків органів Казначейства.

3.12. Підготовка документів щодо відкриття та закриття аналітичних рахунків для проведення операцій з управління коштами ЄКР/субрахунків ЄКР та їх адміністрування у межах компетенції Відділу.

3.13. Здійснення відображення показників розпису державного бюджету та довідок про зміни до розпису в частині фінансування державного бюджету (за виключенням боргових операцій).

3.14. Формування розпоряджень на перерахування коштів для:

а) надання позик Пенсійному фонду України та іншим Фондам;

б) підкріплень субрахунків ЄКР головних управлінь Казначейства для здійснення видатків місцевих бюджетів, проведення платежів інших клієнтів, що обслуговуються органами Казначейства та інших платежів;

в) здійснення запозичення коштів з ЄКР на рахунки загального та спеціального фонду державного бюджету;

г) розміщення тимчасово вільних коштів ЄКР на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

3.15. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства, нормативно-правових та інших розпорядчих документів в частині:

а) перерахування головними управліннями Казначействами залишків сум коштів, що обліковуються на рахунках 1711 «Субрахунки єдиного казначейського рахунку»;

б) погашення позик, наданих Пенсійному фонду України та іншим Фондам на покриття тимчасових касових розривів за рахунок коштів ЄКР;

в) погашення позик наданих для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та середньострокових позик місцевих бюджетів;

г) повернення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках;

д) повернення тимчасово вільних бюджетних коштів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках вищими і професійно-технічними навчальними закладами.

3.16. Здійснення контролю за:

а) виконанням розпоряджень на перерахування коштів в частині здійснення операцій по управлінню коштами ЄКР та субрахунків ЄКР;

б) повернення коштів ЄКР, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках, та надходженням плати за їх користування;

в) використанням лімітів, встановлених для забезпечення проведення платежів за видатками державного бюджету, а також платежів інших клієнтів та інших платежів на рівні Казначейства України.

3.17. Розміщення на офіційному веб-сайті Казначейства та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (www.data.gov.ua) інформаційні та аналітичні матеріали про діяльність Казначейства з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.18. Надання консультаційної допомоги учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.19. Надання методичної, практичної та консультаційної допомоги самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.20. Інформування громадськості про діяльність Казначейства та про стан реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та інших питань, що належать до компетенції Відділу.

3.21. У межах компетенції Відділу розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Казначейства.

3.22. Розгляд, надання та/або прийняття участі у розгляді та наданні відповідей на заяви, звернення, запити та листи юридичних, фізичних осіб з питань, що належать до компетенції Відділу .

3.23. Розгляд інформаційних запитів та надання відповіді, з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.24. Здійснення інших повноважень, визначені законодавством з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.25. Участь у переговорах та зустрічах з представниками іноземних дипломатичних установ в Україні та іноземними організаціями з питань, що належать до компетенції Відділу.

Здійснення відповідних підготовчих заходів для підписання угод про співробітництво між Казначейством та іншими іноземними установами.

Участь у складанні та погодженні програм перебування іноземних представників, делегацій у Казначействі.

Участь у підготовці листів на адресу іноземних та міжнародних установ і організацій, дипломатичних представництв і місій.

3.26. Участь у вивченні та запровадженні позитивного міжнародного досвіду з управління державними фінансовими ресурсами.

3.27. Складання номенклатури справ та забезпечення дотримання працівниками вимог діловодства щодо формування справ документів, які утворилась внаслідок діяльності Управління та передача їх на зберігання. Забезпечення підготовки реєстрів документів, що підлягають знищенню відповідно до законодавства.

3.28. Розробка положення про Відділ, посадових інструкцій працівників та подання їх в установленому порядку на затвердження.

3.29. Забезпечення дотримання вимог законодавства з питань державної таємниці.

3.30. Забезпечення дотримання працівниками Відділу правил протипожежної безпеки та охорони праці.

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

4.1. Одержувати безоплатно від державних органів і органів місцевого самоврядування, самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань.

4.2. Залучати за згодою керівників інших самостійних структурних підрозділів Казначейства відповідних фахівців для здійснення заходів, які проводяться Відділом, та розгляду питань, що відносяться до його компетенції.

4.3. Отримувати від місцевих фінансових органів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів звітність та інформацію за бюджетними коштами, у тому числі такими, які обслуговуються у банках, у встановленому законодавством порядку.

4.4. Вносити пропозиції щодо порушення питання щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні бюджетного законодавства згідно із законом.

4.5. Надавати самостійним структурним підрозділам та територіальним органам Казначейства роз’яснення і консультації з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.6. За погодженням з начальником Управління приймати участь у заходах, які проводяться органами вищого рівня, міністерствами і відомствами України з питань, які належать до компетенції Відділу.

4.7. В установленому порядку ініціювати, організовувати і приймати участь у проведенні спільно з фахівцями інших самостійних структурних підрозділів та територіальних органів Казначейства семінарів та нарад з питань, які відносяться до компетенції Відділу.

4.8. Приймати участь у підготовці запитів до фінансових органів, банківських установ, контролюючих органів та правоохоронних органів, розпорядників бюджетних коштів та суб’єктів господарювання з питань, які належать до компетенції Відділу.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Відділ очолює заступник начальника управління - начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Казначейства за поданням начальника Управління. У разі тимчасової відсутності заступника начальника управління - начальника відділу казначейських операцій та лімітів видатків його функції та обов’язки покладаються на заступника начальника відділу казначейських операцій та лімітів видатків.

5.2. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен вільно володіти державною мовою, мати ступінь вищої економічної освіти не нижче магістра та досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

5.3. Заступник начальника управління - начальник відділу в межах наданих йому прав та повноважень:

 • Здійснює поточне керівництво діяльністю Відділу та координує його роботу.
 • Забезпечує виконання, покладених на Відділ завдань, функцій та несе персональну відповідальність за організацію своєчасного та якісного виконання документів та дотримання строків виконання доручень.
 • Приймає участь у розгляді проектів нормативно-правових актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами Казначейства, органами державної влади, у разі необхідності готує пропозиції та зауваження.
 • Приймає участь у підготовці матеріалів для проведення засідань Колегії Казначейства.
 • Приймає участь у здійсненні заходів щодо підготовки та проведення нарад, семінарів, робочих зустрічей за участю керівництва Казначейства.
 • Приймає участь у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади і керівництвом Казначейства.
 • Приймає участь у роботі місій міжнародних фінансових інституцій та роботі з іншими делегаціями зарубіжних країн.
 • Визначає коло обов’язків та ступінь відповідальності працівників Відділу, готує посадові інструкції працівників Відділу.
 • Готує і подає керівництву Казначейства через начальника Управління подання про призначення, переміщення і звільнення працівників Відділу, присвоєння їм рангів державних службовців.
 • Здійснює раціональний та ефективний розподіл функціональних обов’язків між працівниками Відділу.
 • Готує пропозиції до річного плану роботи Казначейства.
 • Вносить начальнику Управління пропозиції щодо покращення роботи Відділу.
 • Організовує та проводить заходи, спрямовані на підвищення ефективності роботи, фахового рівня та ділової кваліфікації працівників Відділу.
 • Пропонує перелік осіб для роботи з документами, що мають обмежений доступ.
 • Пропонує перелік осіб для доступу до баз даних Казначейства.
 • Узгоджує графік відпусток працівників Відділу та подає його на затвердження начальнику Управління.
 • Відповідає за дотриманням працівниками Відділу трудового розпорядку і виконавчої дисципліни, режиму таємності виконуваних робіт, правил охорони праці та протипожежної безпеки.
 • Приймає участь в межах компетенції в організаційних заходах забезпечення мобілізаційної підготовки в Казначействі.
 • Приймає участь в організації заходів під час надзвичайних ситуацій та при переведенні Казначейства на функціонування в умовах особливого періоду.
 • Забезпечує дотримання працівниками Відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.
 • Виконання наказів (розпоряджень), доручень отриманих не від безпосереднього керівника, а від керівника вищого рівня, здійснює після обов’язкового повідомлення про це безпосереднього керівника.
 • Готує пропозиції начальнику Управління щодо морального та матеріального заохочення працівників Відділу, вжиття заходів до порушників виконавської та трудової дисципліни.

5.4. Заступник начальника управління-начальник відділу має право підпису документів, що направляються від імені Управління, з питань, що входять до повноважень Управління, на адресу інших самостійних структурних підрозділів Казначейства.

5.5. Підписує розпорядження, які готуються Управлінням, а також, у межах компетенції Управління та наданих повноважень, листи інформаційного характеру, що надсилаються на бланках Казначейства.

На період відсутності начальника Управління заступник начальника управління-начальник відділу виконує його функції та обов’язки.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Відділу несуть відповідальність, у відповідності до чинного законодавства, у тому числі персональну відповідальність за:

 • неналежне виконання покладених на них посадовими інструкціями службових обов’язків;
 • розголошення відомостей про діяльність Казначейства та її територіальних органів, що є державною або службовою таємницею;
 • недотримання Правил поведінки державного службовця, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил протипожежної охорони, технічної безпеки та виробничої санітарії та професійно-ділової етики;
 • неефективне використання програмного забезпечення та неналежне зберігання техніки, яка знаходиться у їх користуванні.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ЗВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ

Взаємовідносини Відділу з іншими самостійними структурними підрозділами Казначейства, з центральними та місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування здійснюються на підставі Регламенту роботи Казначейства та її територіальних органів.


Положення

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux