HTTP/1.0 301 Moved Permanently Date: Fri, 02 Jun 2023 01:56:16 GMT Location: http://www.treasury.gov.ua/pro-kaznachejstvo/funkciyi-ta-prioritetni-zavdannya/2021 Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/pro-kaznachejstvo/funkciyi-ta-prioritetni-zavdannya/2021 Redirecting to http://www.treasury.gov.ua/pro-kaznachejstvo/funkciyi-ta-prioritetni-zavdannya/2021.