01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.12.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 17 205 млн грн.

Державна казначейська служба України - повноважний учасник бюджетного процесу
01.11.2016 | 14:43
Звітність про виконання державного та місцевих бюджетів
01.11.2016 | 14:43
Організаційна структура Державної казначейської служби України
01.11.2016 | 14:43
Платіжна система Державної казначейської служби України
01.11.2016 | 14:43
Платежі за державним боргом
01.11.2016 | 14:43
Історичні передумови виникнення системи казначейства
01.11.2016 | 14:44
Управління фінансовими ресурсами в системі органів Державного казначейства
01.11.2016 | 14:03
Характеристика рахунків, що відкриваються в органах Держказначейства, та порядок їх відкриття
01.11.2016 | 14:03
Казначейська система осблуговування бюджетів
01.11.2016 | 14:43
Казначейське обслуговування бюджетів за доходами
01.11.2016 | 14:43
Казначейське обслуговування бюджетів за видатками
01.11.2016 | 14:43
Ведення бухгалтерського обліку у системі Державного казначейства
01.11.2016 | 14:44
Контроль у системі Державного казначейства України
01.11.2016 | 14:43
Інформаційні технології в системі казначейства
01.11.2016 | 14:44
Захист інформації при забезпеченні виконання казначейського обслуговування бюджету
01.11.2016 | 14:43


Дата з    ???calendar.show???     по    ???calendar.show???