01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.12.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 17 205 млн грн.

Відомості про кількість судових рішень, що знаходяться на обліку за бюджетними програмами КПКВК 3504040, 3504030
06.11.2018 | 14:05 інформація про судові рішення, що обліковуються в Державній казначейській службі України за КПКВК 3504040 "Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою" та про судові рішення, що обліковуються за КПКВК 3504030 "Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб"
Відомості про виконання судових рішень протягом жовтня 2018 року, що знаходяться на обліку за бюджетними програмами КПКВК 3504040, 3504030
06.11.2018 | 10:05 інформація про судові рішення, що обліковуються в Державній казначейській службі України за КПКВК 3504040 "Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою" та про судові рішення, що обліковуються за КПКВК 3504030 "Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб"


Дата з    ???calendar.show???     по    ???calendar.show???