01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.12.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 17 205 млн грн.

Інформація щодо розміщення місцевими бюджетами коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках станом на 01.12.2018 року (у розрізі областей)
06.12.2018 | 15:49
Інформація щодо залишків коштів місцевих бюджетів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків станом на 01.12.2018 року (у розрізі бюджетів)
06.12.2018 | 15:48
Інформація щодо розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, станом на 01.12.2018
06.12.2018 | 15:47
Довідка щодо обсягів позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку станом на 01.12.2018 року
04.12.2018 | 16:10
Вхідне сальдо ЄКР у 2003-2018 роках (станом на початок місяця)
03.12.2018 | 9:57
Інформація щодо залишків коштів місцевих бюджетів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків станом на 01.11.2018 року (у розрізі бюджетів)
05.11.2018 | 17:13
Інформація щодо розміщення місцевими бюджетами коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках станом на 01.11.2018 року (у розрізі областей)
05.11.2018 | 17:12
Інформація щодо розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, станом на 01.11.2018
05.11.2018 | 14:18
Довідка щодо обсягів позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку станом на 01.11.2018 року
02.11.2018 | 16:19
Вхідне сальдо ЄКР у 2003-2018 роках (станом на початок місяця)
01.11.2018 | 9:25


Дата з    ???calendar.show???     по    ???calendar.show???