01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.12.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 17 205 млн грн.

ПРОЕКТ НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ, БЮДЖЕТНОЇ ТА ІНШОЇ ЗВІТНОСТІ РОЗПОРЯДНИКАМИ ТА ОДЕРЖУВАЧАМИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ"
01.07.2016 | 15:55
ПРОЕКТ НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ВІДКРИТТЯ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ"
20.08.2014 | 15:52
Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.2013 № 558 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна казначейська служба України та її територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат"
28.05.2013 | 16:26
Наказ Міністерства фінансів України від 13.02.12 №160 "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна казначейська служба України"
13.02.2012 | 15:06
Закон України "Про доступ до публічної інформації"
13.01.2011 | 15:06
Указ Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"
05.05.2011 | 15:06
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»
25.05.2011 | 15:06
Постанова Кабінету міністрів України "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави"
27.11.1998 | 15:06
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію"
13.07.2011 | 15:06
Перелік відомостей, які містять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування", в Державній казначейській службі України
20.02.2017 | 16:06


Дата з    ???calendar.show???     по    ???calendar.show???