01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.12.2017 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 54 104 млн гривень

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11
04.02.2015 | 10:52
Бюджетний кодекс України
08.05.2014 | 9:08
Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
08.05.2014 | 9:07
постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 № 34 "Про затвердження Стратегії модернізації бухгалтерського обліку у державному секторі на 2007 - 2015 роки"
08.05.2014 | 9:05
розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 888-р "Про схвалення Стратегії модернізації системи управління державними фінансами"
07.05.2014 | 18:20
розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 774-р "Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами"
07.05.2014 | 18:19
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 911-р "Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні"
07.05.2014 | 18:19
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.09 № 1541, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за № 103/17398
07.05.2014 | 18:11
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 87/18825
07.05.2014 | 18:10
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 103 "Фінансова звітність за сегментами", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 88/18826
07.05.2014 | 18:10
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2012 № 52, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.02.2012 за № 200/20513
07.05.2014 | 18:09
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1017/18312
07.05.2014 | 18:08
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1018/18313
07.05.2014 | 18:08
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1019/18314
07.05.2014 | 18:06
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 "Доходи", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 89/18827
07.05.2014 | 18:06
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 90/18828
07.05.2014 | 18:06
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 126 "Оренда", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 91/18829
07.05.2014 | 17:55
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 "Зменшення корисності активів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 92/18830
07.05.2014 | 17:55
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 93/18831
07.05.2014 | 17:55
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 129 "Інвестиційна нерухомість", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 94/18832
07.05.2014 | 17:54
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 11.08.2011 № 1022, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02.09.2011 за № 1040/19778
07.05.2014 | 17:53
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 131 "Будівельні контракти", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 № 1798, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.01.2012 за № 120/20433
07.05.2014 | 17:53
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 "Виплати працівникам", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 № 1798, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.01.2012 за № 121/20434
07.05.2014 | 17:52
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 "Фінансові інвестиції", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 № 568, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06.06.2012 за № 901/21213
07.05.2014 | 17:52
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 "Фінансові інструменти", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 № 568, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06.06.2012 за № 902/21214
07.05.2014 | 17:51
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 № 568, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06.06.2012 за № 903/21215
07.05.2014 | 17:50


Дата з    ???calendar.show???     по    ???calendar.show???