01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.12.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 17 205 млн грн.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 437-р "Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року"
11.07.2018 | 16:22
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 415-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки"
11.07.2018 | 16:22
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р "Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки"
11.07.2018 | 16:20
Методичні рекомендації щодо заповнення органами Державної казначейської служби України форм фінансової звітності, затверджені наказом Державної казначейської служби України від 10.04.2018 № 108
11.04.2018 | 9:51
Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.03.2017 за № 384/30252 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 976)
06.04.2018 | 11:35
Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України16.01.2016 за № 88/28218
06.04.2018 | 11:34
Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.01.2016 за № 87/28217
06.04.2018 | 11:33
Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.01.2016 за № 85/28215
06.04.2018 | 11:32
Методологічних роз'яснення проблемних питань складання та подання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів відповідно до НП(С)БОДС 101 "Подання фінансової звітності" та перспективи подання клієнтами Казначейства звітності в електронному вигляді
13.02.2018 | 20:03
Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 977 "Про затвердження типової форми № 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.2017 за № 1539/31407
09.01.2018 | 11:19
Наказ Міністерства фінансів України від 15.11.2017 № 943 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 "Біологічні активи", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.12.2017 за № 1478/31346
29.12.2017 | 13:11
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11
04.02.2015 | 10:52
Бюджетний кодекс України
08.05.2014 | 9:08
Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
08.05.2014 | 9:07
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 911-р "Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні"
07.05.2014 | 18:19
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.09 № 1541, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за № 103/17398
07.05.2014 | 18:11
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 87/18825
07.05.2014 | 18:10
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 103 "Фінансова звітність за сегментами", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 88/18826
07.05.2014 | 18:10
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2012 № 52, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.02.2012 за № 200/20513
07.05.2014 | 18:09
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1017/18312
07.05.2014 | 18:08
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1018/18313
07.05.2014 | 18:08
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1019/18314
07.05.2014 | 18:06
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 "Доходи", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 89/18827
07.05.2014 | 18:06
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 90/18828
07.05.2014 | 18:06
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 126 "Оренда", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 91/18829
07.05.2014 | 17:55
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 "Зменшення корисності активів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 92/18830
07.05.2014 | 17:55


Дата з    ???calendar.show???     по    ???calendar.show???