01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.02.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 20 105 млн грн.

Методологічних роз'яснення проблемних питань складання та подання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів відповідно до НП(С)БОДС 101 "Подання фінансової звітності" та перспективи подання клієнтами Казначейства звітності в електронному вигляді
13.02.2018 | 20:03
Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 977 "Про затвердження типової форми № 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.2017 за № 1539/31407
09.01.2018 | 11:19
Наказ Міністерства фінансів України від 15.11.2017 № 943 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 "Біологічні активи", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.12.2017 за № 1478/31346
29.12.2017 | 13:11
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11
04.02.2015 | 10:52
Бюджетний кодекс України
08.05.2014 | 9:08
Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
08.05.2014 | 9:07
постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 № 34 "Про затвердження Стратегії модернізації бухгалтерського обліку у державному секторі на 2007 - 2015 роки"
08.05.2014 | 9:05
розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 888-р "Про схвалення Стратегії модернізації системи управління державними фінансами"
07.05.2014 | 18:20
розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 774-р "Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами"
07.05.2014 | 18:19
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 911-р "Про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні"
07.05.2014 | 18:19
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.09 № 1541, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за № 103/17398
07.05.2014 | 18:11
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 87/18825
07.05.2014 | 18:10
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 103 "Фінансова звітність за сегментами", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 88/18826
07.05.2014 | 18:10
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2012 № 52, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.02.2012 за № 200/20513
07.05.2014 | 18:09
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1017/18312
07.05.2014 | 18:08
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1018/18313
07.05.2014 | 18:08
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1019/18314
07.05.2014 | 18:06
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 "Доходи", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 89/18827
07.05.2014 | 18:06
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 90/18828
07.05.2014 | 18:06
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 126 "Оренда", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 91/18829
07.05.2014 | 17:55
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 "Зменшення корисності активів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 92/18830
07.05.2014 | 17:55
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 93/18831
07.05.2014 | 17:55
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 129 "Інвестиційна нерухомість", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 94/18832
07.05.2014 | 17:54
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 11.08.2011 № 1022, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02.09.2011 за № 1040/19778
07.05.2014 | 17:53
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 131 "Будівельні контракти", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 № 1798, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.01.2012 за № 120/20433
07.05.2014 | 17:53
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 "Виплати працівникам", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 № 1798, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.01.2012 за № 121/20434
07.05.2014 | 17:52


Дата з    ???calendar.show???     по    ???calendar.show???