01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.08.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 1 995 млн грн.

Інструкцію про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затверджену наказом Державної казначейської служби України від 06.02.2018 № 36
14.08.2018 | 12:08
Порядок відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України, затверджений наказом Державної казначейської служби України від 27.12.2013 № 217
27.06.2018 | 10:13
Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів, затверджений наказ Державного казначейства України від 14.12.2007 № 233
23.03.2018 | 10:37
Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету, затверджений наказом Державного казначейства України від 11.08.2008 № 327
23.03.2018 | 10:36
Інструкцію про складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затверджену наказом Державної казначейської служби України від 7 лютого 2018 року № 38
09.02.2018 | 12:09
Інструкція про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затверджена наказом Державної казначейської служби України від 13.02.2012 № 52
09.02.2018 | 11:33
Наказ Міністерства фінансів України від 30.01.2018 № 41 "Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя"
05.02.2018 | 11:18
Наказ Міністерства фінансів України від 17.01.2018 № 12 "Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів"
29.01.2018 | 16:18
Наказ Міністерства фінансів України від 08.09.2017 № 755 "Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб'єктів державного сектору та порядку їх складання", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.11.2017 за № 1416/31284
22.12.2017 | 11:55
Форми карток і книг аналітичного обліку суб'єктів державного сектору та порядку їх складання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.06.2017 604, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.07.2017 за № 895/30763
17.08.2017 | 17:02
План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного казначейств України від 28.11.2000 № 119 "Про затвердження інструктивної бази"
11.07.2017 | 18:06
Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджена наказом Державного казначейств України від 28.11.2000 № 119 "Про затвердження інструктивної бази"
06.03.2017 | 11:37
План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.07.2013 за № 1214/23746
06.03.2017 | 10:46
Інструкція про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затверджена наказом Державного казначейства України від 13.02.2012 № 53
09.02.2016 | 10:51
Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 "Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.10.2014 № 1365/26142
02.12.2014 | 11:57
Порядок організації роботи, функції та завдання структурних підрозділів органів Державної казначейської служби України з питань ведення обліку та складання звітності, затверджений наказом Державної казначейської служби України від 17.11.2014 № 318
17.11.2014 | 17:22
Бюджетний кодекс України
07.05.2014 | 17:48
Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
07.05.2014 | 17:48
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності"
07.05.2014 | 17:47
Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби України, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2013 № 885, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.11.2013 за № 1915/24447
07.05.2014 | 17:46
Порядок складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.02.2012 за № 196/20509
07.05.2014 | 17:44
Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2014 № 372, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.04.2014 за № 426/25203
07.05.2014 | 17:43
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 05.06.1995 за № 168/704
07.05.2014 | 17:43
Типові форми обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкція про їх складання, затверджені наказом Державного казначейства України від 18.12.2000 № 130, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2000 за № 962/5183
07.05.2014 | 17:39
Порядок відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України, затверджений наказом Державної казначейської служби України від 27.12.2013 № 217
07.05.2014 | 17:37
Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій щодо руху коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Державного казначейства України від 12.11.2010 № 420
07.05.2014 | 17:34


Дата з    ???calendar.show???     по    ???calendar.show???