01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.10.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 21 388 млн грн.

Інструкцію про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів, затверджену наказом Державної казначейської служби України від 06.02.2018 № 36
14.08.2018 | 12:08
Порядок відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України, затверджений наказом Державної казначейської служби України від 27.12.2013 № 217
27.06.2018 | 10:13
Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів, затверджений наказ Державного казначейства України від 14.12.2007 № 233
23.03.2018 | 10:37
Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету, затверджений наказом Державного казначейства України від 11.08.2008 № 327
23.03.2018 | 10:36
Інструкцію про складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затверджену наказом Державної казначейської служби України від 7 лютого 2018 року № 38
09.02.2018 | 12:09
Інструкція про складання органами Державної казначейської служби України звітності про виконання державного бюджету, затверджена наказом Державної казначейської служби України від 13.02.2012 № 52
09.02.2018 | 11:33
Наказ Міністерства фінансів України від 30.01.2018 № 41 "Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя"
05.02.2018 | 11:18
Наказ Міністерства фінансів України від 17.01.2018 № 12 "Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів"
29.01.2018 | 16:18
Наказ Міністерства фінансів України від 08.09.2017 № 755 "Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб'єктів державного сектору та порядку їх складання", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.11.2017 за № 1416/31284
22.12.2017 | 11:55
Форми карток і книг аналітичного обліку суб'єктів державного сектору та порядку їх складання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.06.2017 604, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.07.2017 за № 895/30763
17.08.2017 | 17:02
План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного казначейств України від 28.11.2000 № 119 "Про затвердження інструктивної бази"
11.07.2017 | 18:06
Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджена наказом Державного казначейств України від 28.11.2000 № 119 "Про затвердження інструктивної бази"
06.03.2017 | 11:37
План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.07.2013 за № 1214/23746
06.03.2017 | 10:46
Інструкція про складання Державною казначейською службою України звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затверджена наказом Державного казначейства України від 13.02.2012 № 53
09.02.2016 | 10:51
Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 "Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.10.2014 № 1365/26142
02.12.2014 | 11:57
Порядок організації роботи, функції та завдання структурних підрозділів органів Державної казначейської служби України з питань ведення обліку та складання звітності, затверджений наказом Державної казначейської служби України від 17.11.2014 № 318
17.11.2014 | 17:22
Бюджетний кодекс України
07.05.2014 | 17:48
Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
07.05.2014 | 17:48
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності"
07.05.2014 | 17:47
Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності про виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби України, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2013 № 885, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.11.2013 за № 1915/24447
07.05.2014 | 17:46
Порядок складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.02.2012 за № 196/20509
07.05.2014 | 17:44
Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2014 № 372, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.04.2014 за № 426/25203
07.05.2014 | 17:43
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 05.06.1995 за № 168/704
07.05.2014 | 17:43
Типові форми обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкція про їх складання, затверджені наказом Державного казначейства України від 18.12.2000 № 130, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2000 за № 962/5183
07.05.2014 | 17:39
Порядок відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України, затверджений наказом Державної казначейської служби України від 27.12.2013 № 217
07.05.2014 | 17:37
Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій щодо руху коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Державного казначейства України від 12.11.2010 № 420
07.05.2014 | 17:34


Дата з    ???calendar.show???     по    ???calendar.show???