01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.11.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 14 645 млн грн.

Проведення розширеного засідання Колегії Головного управління Казначейства

7 листопада 2018

06 листопада 2018 року в Головному управлінні Державної казначейської

служби України у Херсонській області відбулося планове засідання розширеної Колегії Головного управління Казначейства. В засіданні Колегії прийняли участьЧлени Колегії, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління Казначейства та начальники управлінь Казначейства в режимі аудіозв’язку під головуванням начальника Головного управління Нікольського Сергія Вікторовича.

         На порядку денному розглянуто питання:

- про стан виконання державного та місцевих бюджетів Херсонської області за    9 місяців поточного року. Результати подання розпорядниками бюджетних коштів електронної звітності та стан впровадження автоматизованої системи «Є – Звітність»;

- про впровадження централізованої моделі виконання дохідної частини бюджету та експлуатація АС Казна «Доходи»;

- моніторинг своєчасності подання декларацій до НАЗК. Роз’яснення щодо правильного застосування нормативно-правової бази з антикорупційних питань;

- звіт про виконання кошторисів Головного управління Казначейства та його територіальних підрозділів за 9 місяців 2018 року. Аналіз ефективності планування бюджетного запиту органами Казначейства Херсонської області на 2019 рік;

- звіт про виконання рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів управлінь Казначейства у В.Рогачицькому та Чаплинському районах. 

За підсумками роботи Колегіального органу Головного управління Казначейства прийнято управлінські рішення, в частині безумовного додержання норм Бюджетного кодексу України, забезпечення якості складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів Херсонської області; про переваги впровадження централізованої моделі виконання дохідної частини бюджету та експлуатацію АС Казна «Доходи»; систематичної роботи з інформування суб’єктів електронного декларування щодо підготовки до чергового етапу електронного декларування; здійснення систематичного контролю та аналізу стану дотримання фінансово - бюджетної дисципліни та ефективного використання бюджетних коштів до кінця бюджетного року; дотримання вимог нормативно-правових актів у сфері пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту; впровадження рекомендацій, що надаються аудиторською групою за результатами проведених аудитів територіальних органів Казначейства Херсонської області.