01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.09.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 27 085 млн грн.

Інформація щодо розміщення і залишків коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках

4 липня 2018

Протягом січня-червня 2018 року на вкладних (депозитних) рахунках у банках місцеві бюджети розміщували кошти в обсязі 20 738,4 млн гривень.

Станом на 1 липня 2018 року залишки тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитних рахунках в установах державних банків становили 14 641,3 млн грн, у тому числі кошти загального фонду – 8 535,0 млн грн

та кошти спеціального фонду – 6 106,3 млн гривень.

 

 

Інформація щодо розміщення місцевими бюджетами коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках станом на 01.07.2018 року (у розрізі областей)

 

Інформація щодо залишків коштів місцевих бюджетів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків станом на 01.07.2018 року (у розрізі бюджетів)