01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.09.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 27 085 млн грн.

Засідання Колегії Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області

25 червня 2018

25 червня 2018 року у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Запорізькій області проведено засідання Колегії Головного управління під головуванням начальника Е. Старосельського.

На засіданні розглянуто питання про стан виконання законодавства щодо державної служби, боротьби з корупцією, здійснення заходів по запобіганню корупційним проявам та реагування на них, стан роботи зі зверненнями громадян і результати моніторингу роботи «гарячої» телефонної лінії Головного управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області.

Доповідала начальник відділу персоналу Я.Каряка, яка зазначила, що прийняття на роботу, призначення на посади, переведення та звільнення працівників відповідає Закону України «Про державну службу» та Кодексу законів про працю України. За 5 місяців 2018 року до державних службовців Головного та територіальних управлінь не було застосовано жодного заходу дисциплінарного стягнення.

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» Головним управлінням у  поточному році проводилась певна робота по боротьбі з корупцією, здійснювались заходи щодо запобігання корупційним проявам. Так, керівниками самостійних структурних підрозділів Головного управління та територіальних управлінь з метою недопущення виникнення конфлікту інтересів серед працівників Головного та територіальних управлінь забезпечувався розподіл обов’язків та чітка регламентація здійснення працівниками своїх службових повноважень, виконання ними обов’язків і прав, зазначених у посадових інструкціях. До адміністративної та кримінальної відповідальності за скоєння корупційних діянь працівники Головного та територіальних управлінь протягом 5 місяців 2018 року не притягувались. Звільнень у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення не було.

Відповідно до Закону України від 02 жовтня 1996 року №393/96-ВР «Про звернення громадян» (зі змінами) звернення громадян розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а звернення, які надійшли до Головного управління через Урядовий контактний центр розглядаються протягом 15 днів.

Тендерним комітетом Головного управління забезпечується прозорість публічних закупівель, інформація з питань здійснення публічних закупівель розміщується на офіційному веб-сайті  «Prozzoro» відповідно до вимог діючого законодавства.

За результатами розгляду питань щодо виконання законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією, здійснення заходів по запобіганню корупційним проявам та реагування на них, забезпечення контролю за своєчасним опрацюванням звернень громадян Колегія Головного управління прийняла рішення, яке було доведено для виконання структурним підрозділам Головного управління та підпорядкованим територіальним управлінням області.

 

фото