01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.12.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 17 205 млн грн.

До відома розпорядників та одержувачів бюджетів коштів щодо подання звітності

29 червня 2018

Державна казначейська служба України (далі – Казначейство) повідомляє, що наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2018 № 340, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.03.2018 за  № 357/31809, яким затверджено Зміни до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування», наказ набрав чинності 17.04.2018.

Зазначеними змінами до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.02.2012 за № 196/20509 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2017 № 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2017 за № 297/30165) (далі - Порядок № 44), передбачено, що форми звітності складаються та подаються із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Державної казначейської служби України (далі АС «Є-Звітність»).

Пунктами 13 та 14 Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року № 307 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2017 року за № 384/30252 (далі - Порядок № 307), встановлено, що фінансова звітність подається органам Казначейства також на електронних носіях згідно з вимогами автоматизованої системи Державної казначейської служби України. При поданні фінансової звітності в електронному вигляді застосовуються вимоги законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Враховуючи вищевикладене, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів звітність за ІІ квартал 2018 року необхідно складати та подавати до органу Казначейства за місцем обслуговування, головним розпорядникам бюджетних коштів та/або розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів, в електронному вигляді із застосуванням АС «Є-Звітність».

Відсутність електронного цифрового підпису акредитованого центру сертифікації ключів Державної казначейської служби України не є причиною неподання фінансової та бюджетної звітності в електронному вигляді із застосуванням АС «Є-Звітність».

У АС «Є-Звітність» можна працювати з електронними цифровими підписами різних акредитованих центрів сертифікації ключів, з переліком яких можливо ознайомитися на офіційному веб-сайті Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України за посиланнямhttps://czo.gov.ua/ca-registry.

АС «Є-Звітність» буде налаштована на подання звітності за ІІ квартал 2018 року починаючи з 02 липня поточного року.