01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.09.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 27 085 млн грн.

Актуальні питання проведення видатків закладами охорони здоров'я у процесі впровадження медичної реформи

14 червня 2018

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я», державні та комунальні заклади охорони здоров'я - бюджетні установи (крім закладів охорони здоров'я Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, а також інших закладів охорони здоров'я відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України) можуть реорганізовуватися в казенні підприємства або комунальні некомерційні підприємства (пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення»).

Тимчасово, протягом 2018 - 2019 років, за рішенням Кабінету Міністрів України допускається фінансування надання первинної медичної допомоги комунальними закладами охорони здоров'я, що не уклали договори про медичне обслуговування населення з Уповноваженим органом, шляхом надання субвенцій з державного бюджету відповідним місцевим бюджетам (пункт 2 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII).

Після перетворення закладів охорони здоров’я на комунальні некомерційні підприємства, змінюється їх статус із розпорядників бюджетних коштів на одержувачів бюджетних коштів за відповідною програмою місцевого бюджету, яка буде складатись, у тому числі, і з коштів медичної субвенції з державного бюджету.

Таким чином, поточні видатки закладів охорони здоров’я, які будуть включені у мережу як одержувачі бюджетних коштів місцевих бюджетів, мають здійснюватись за кодом економічної класифікації видатків 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

У свою чергу, видатки державних та комунальних закладів охорони здоров'я – бюджетних установ мають здійснюватись за кодом економічної класифікації видатків 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку».

Видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань закладам охорони здоров'я, як одержувачам бюджетних коштів повинні здійснюватись за кодом економічної класифікації видатків 2610.

Щодо оплати за надання пацієнтам медичних послуг, пов'язаних з наданням первинної медичної допомоги, то згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання первинної медичної допомоги населенню, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 283, за бюджетною програмою 2308020 «Надання первинної медичної допомоги населенню» передбачена оплата надання пацієнтам медичних послуг, пов'язаних з наданням первинної медичної допомоги (далі - послуги первинної медичної допомоги).

Бюджетні кошти спрямовуються на оплату послуг первинної медичної допомоги, наданих надавачами медичних послуг за договорами про медичне обслуговування населення, на рахунки надавачів медичних послуг, відкриті в установах банків.

З огляду на зазначене, оплата послуг первинної медичної допомоги, наданих за договорами про медичне обслуговування населення має здійснюватись за кодом економічної класифікації видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».