01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.10.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 21 388 млн грн.

Інформація щодо розміщення і залишків коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках

5 червня 2018

Протягом січня-травня 2018 року на вкладних (депозитних) рахунках у банках місцеві бюджети розміщували кошти в обсязі 19 961,1 млн гривень.

Станом на 1 червня 2018 року залишки тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитних рахунках в установах державних банків становили 15 737,37 млн грн, у тому числі кошти загального фонду – 9 594,92 млн грн

та кошти спеціального фонду – 6 142,45 млн гривень.

 

 

Інформація щодо розміщення місцевими бюджетами коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках станом на 01.06.2018 року (у розрізі областей)

 

Інформація щодо залишків коштів місцевих бюджетів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків станом на 01.06.2018 року (у розрізі бюджетів)