01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.12.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 17 205 млн грн.

Новини у нормативно-правовому забезпеченні з питань складання бюджетної звітності

6 квiтня 2018

Затверджено наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2018 № 340 «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.03.2018 за № 357/31809 (далі – Порядок), яким, зокрема:

-  встановлено єдині вимоги до складання та подання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування через автоматизовану систему подання електронної звітності клієнтами Казначейства;

- визначено порядок підписання форм звітності, при її поданні через автоматизовану систему подання електронної звітності клієнтами Казначейства;

-  приведено у відповідність до законодавства додатки до Порядку.