01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.12.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 17 205 млн грн.

До відома розпорядників та одержувачів коштів державного та місцевих бюджетів

2 березня 2018

На офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України за адресою: https://www.minfin.gov.ua/news/view/proekty-normatyvnopravovykh-aktiv?category=aspekti-roboti розміщено проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування».

Проектом наказу передбачено, що форми звітності складаються та подаються із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Державної казначейської служби України (далі – АС «Є-Звітність»).

Наразі проводиться робота щодо внесення змін до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року № 307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2017 року за № 384/30252.

Щоденно на офіційному сайті Казначейства у рубриці «Електронні сервіси» публікується Інформація про стан підключення до системи АС "Є-Звітність" розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного бюджету та Інформація про стан підключення до системи АС "Є - Звітність" розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевих бюджетів (далі – Інформація).

Станом на 28 лютого 2018 року в системі АС «Є-Звітність» зареєстровано:

10 981 розпорядників (одержувачів)  коштів державного бюджету або 70,4 відсотка від загальної кількості установ державного бюджету включених до Єдиного реєстру розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, у тому числі створено 4 687 особистих електронних кабінетів;

27 186 розпорядників (одержувачів) коштів місцевих бюджетів або 44,1 відсотка від загальної кількості установ місцевих бюджетів включених до Єдиного реєстру розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, в тому числі створено 9 556 особистих електронних кабінетів.

Наведена інформація про стан підключення розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів до АС "Є-Звітність" свідчить про низький відсоток підключення та створення особистих електронних кабінетів клієнтів.  Основними причинами наведеного є:

·         недостатнє технічне забезпечення та відсутність мережі Інтернет у розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, особливо розпорядників коштів місцевих бюджетів;

·         незадовільна динаміка отримання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів електронних цифрових підписів в акредитованих центрах сертифікації ключів;

·         необхідність вдосконалення функціональних можливостей системи АС "Є-Звітність", яка знаходиться в дослідно-промисловій експлуатації, в частині підтримки електронних цифрових підписів усіх акредитованих центрів сертифікації ключів України.

Враховуючи вищенаведене та відсутність дати набуття чинності змін до нормативних актів, які регулюють, зокрема, питання складання та подання звітності в електронному вигляді із застосуванням АС «Є-Звітність», Казначейство повідомляє, що терміни підключення до системи АС «Є-Звітність» та створення особистих електронних кабінетів подовжуються.