01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.09.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 27 085 млн грн.

Новини у нормативно-правовому забезпеченні

5 сiчня 2018

Відповідно до частини першої статті 20 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) у бюджетному процесі програмно-цільовий метод застосовується на рівні державного бюджету та на рівні місцевих бюджетів.

Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 07.12.2017 № 2233-VIII пункт 18 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу доповнено нормою, згідно з якою програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які не мають взаємовідносин з державним бюджетом, застосовується починаючи із складання проектів таких місцевих бюджетів на 2019 рік.

Враховуючи зазначене, звертаємо увагу місцевих бюджетів, які будуть вперше складати рішення про місцевий бюджет за програмно-цільовим методом, на необхідність дотримання вимог законодавства та інших нормативно-правових документів, які регулюють питання застосування програмно-цільового методу.