01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.10.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 21 388 млн грн.

Новини у нормативно-правовому забезпеченні з питань ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності суб'єктами державного сектору

29 грудня 2017

1 січня 2018 року набудуть чинності накази Міністерства фінансів України від 29.11.2017 № 976 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.12.2017 за № 1546/31414 (далі – Наказ № 976), та від 29.11.2017 № 977 «Про затвердження типової форми № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.12.2017 за № 1539/31407 (далі – Наказ № 977).

Наказом № 976:

затверджено Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі, зокрема:

додатки 1–4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629), викладені в новій редакції;

внесено зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за       № 1017/18312 (зі змінами);

внесено зміни до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 року № 307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03. 2017 року за № 384/30252, (викладеного в новій редакції);

внесено зміни до наказів Міністерства фінансів України від 31.12.2013 року № 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за № 161/24938, та від 29.12.2015 № 1219 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.01.2016 року за № 85/28215, в частині перенесення терміну застосування норм зазначених наказів при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України на 2019 рік.

Наказом № 977 затверджено типову форму фінансової звітності № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності».