01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.08.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 1 995 млн грн.

Новини у нормативно-правовому забезпеченні з питань ведення бухгалтерського обліку

28 грудня 2017

1 січня 2018 року набуде чинності Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 "Біологічні активи", затверджене Міністерством фінансів України наказом від 15.11.2017 № 943, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.12.2017 за № 1478/31346.

Зазначений стандарт визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи, пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, і про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи й сільськогосподарську продукцію та розкриття у фінансовій звітності інформації про них.