01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.09.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 27 085 млн грн.

В Казначействі відбулася зустріч з представниками Місії технічної допомоги Міжнародного валютного фонду

8 листопада 2017

8 листопада 2017 року в Центральному апараті Казначейства відбулася зустріч представників Казначейства з представниками Місії технічної допомоги Міжнародного валютного фонду в рамках Проекту «Розбудова інституційної спроможності НБУ».

Представники Місії цікавилися грошовими потоками на Єдиному казначейському рахунку і який обсяг коштів він охоплює, а також залишками коштів Уряду в установах банків. Особливий інтерес для представників проекту технічної допомоги виник стосовно великих залишків коштів місцевих бюджетів на рахунках в установах банків. Фахівці Казначейства детально описали структуру Єдиного казначейського рахунку та  зазначили, що для здійснення видатків бюджету в іноземній валюті розпорядники коштів відкривають рахунки в банках і зокрема Казначейством відкриті валютні рахунки в Національному банку та Державному експортно-імпортному банку. Стосовно залишків коштів місцевих бюджетів пояснили, що відповідно до Бюджетного кодексу України місцевим бюджетам в межах поточного бюджетного періоду дозволено розміщувати тимчасово вільні кошти на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки.

Ще одним важливим питанням, яке обговорювалося в ході зустрічі, було прогнозування руху коштів на Єдиному казначейському рахунку та управління його ліквідністю. Особливу увагу було приділено взаємозв’язку між Єдиним казначейським рахунком та рахунками в іноземній валюті. Представники Казначейства описали механізм підтримання платоспроможності Єдиного казначейського рахунку та зв'язок процесів купівлі та продажу іноземної валюти з метою утримання його ліквідності, враховуючи платежі пов’язані з обслуговування та погашення державного боргу, які можуть бути як у гривні так і в іноземній валюті.

Особливу увагу було приділено обміну інформацією між Казначейством та Національним банком, зокрема щодо можливостей розширення Казначейством горизонту надання прогнозу руху коштів на Єдиному казначейському рахунку, тобто на два, три і більше місяців наперед.

Продовженням обговорення піднятих на цій зустрічі питань стане спільна зустріч фахівців Казначейства, Міністерства фінансів та Національного банку України з представниками Місії, яка відбудеться 10 листопада 2017 року у Міністерстві фінансів України. Для обговорення плануються питання щодо налагодження механізмів ефективного управління Єдиним казначейським рахунком та узгодження взаємодії Казначейства, Міністерства фінансів та Національного банку в цій сфері.

 

 

 

Изображение 289

 

Представники Місії Міжнародного валютного фонду

 

Изображение 280

 

Представники зі сторони Казначейства на зустрічі з експертами Міжнародного валютного фонду