01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.08.2017 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 44 069,00 млн гривень

ОГОЛОШЕННЯ щодо проведення заходів з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Державній казначейській службі України

20 квiтня 2017

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року     № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», у зв’язку із закінченням терміну повноважень нині діючої Громадської ради при Державній казначейській службі України, відповідно до Положення про Громадську раду при Державній казначейській службі України (далі – Громадська рада), затвердженого наказом Казначейства від 10.06.2015 № 162 в апараті Державної казначейської служби України розпочато підготовку до проведення установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради, які планується провести за участю представників інститутів громадянського суспільства 7 червня 2017 року.

Склад Ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради, затверджено наказом Державної казначейської служби України           від 19 квітня 2017 року № 126.

До участі в установчих зборах запрошуються представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Казначейства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі та завдання діяльності, зокрема, які мають досвід у сфері державних фінансів, представництва професії бухгалтера в органах державної влади, впровадження міжнародних стандартів у галузі бухгалтерського обліку, аудиту та звітності, спеціалізуються на бухгалтерському обліку в державному секторі, наданні методичної та практичної допомоги у гармонізації українського законодавства у галузі бухгалтерського обліку, аудиту та звітності із законодавством Європейського Союзу, впровадженні новітніх інформаційних технологій у бюджетній сфері, які здійснюють інформаційну чи консультативну підтримку з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше, ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства (Із зазначенням контактних даних для зворотнього зв’язку );

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства, зокрема копії статуту, свідоцтва про реєстрацію об’єднання громадян, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ або копію наказу про легалізацію шляхом повідомлення;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

            Документи приймаються ініціативною групою з 21 квітня 2017 року по 5 травня 2017 року (включно) до 17.30 за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

            За 30 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група сформує список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради. Уточнена дата, час та місце проведення установчих зборів буде розміщено на офіційному Веб-порталі Державної казначейської служби України.

            Телефон для довідок: 281-49-38 – Скрипченко Анастасія Іванівна.

 

 

 

Перелік

документів, які необхідно подати для участі в установчих зборах по створенню громадської ради при Державній казначейській службі України

 

Документи необхідно подати у паперовому вигляді до 5 травня 2017 року.

 

1. Заяву до ініціативної групи по проведенню установчих зборів (у довільній формі). Зразок приведено в додатку 1.

2. Рішення керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності).

(Витяг з статуту, наказ або доручення на участь в установчих зборах завірену підписом керівника та печаткою громадської організації).

3. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства.  (Із зазначенням контактних даних для зворотнього зв’язку )

4. Копії документів, що підвереджують легалізацію інституту громадянського суспільства завірені нотаріально.

(Завірені в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації та статут).

5. Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

(Вказати чи працювала громадська організація з питаннями, що пов’язані з Державною казначейською службою України)

6. Особиста заява про надання дозволу щодо оприлюднення персональних даних.

Орієнтовна дата проведення установчих зборів запланована на 7 червня 2017 року.

Установчі збори буде проведено о 10:00 у Залі Колегії Державної казначейської служби України за адресою: 01601, м. Київ-601, вул. Бастіонна, 6.

Контактні телефони: (044) 281-49-38, електронна пошта: press_treasury@ukr.net

 

 

Додаток 1.

Голові Ініціативної групи з підготовки установчих зборів по створенню Громадської ради при Державній казначейській службі України

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року      № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами) прошу Вас зареєструвати представника _____________________ (прізвище ім’я по-батькові) від _______________ (повна назва громадської організації) для участі в установчих зборах по створенню Громадської ради при Державній казначейській службі України.

 

підпис керівника або уповноваженої особи керівного органу інституту громадянського суспільства, дата, печатка.