01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.04.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 8 309 млн грн.

Голова Казначейства відвідала Ужгородський національний університет

4 листопада 2016

Професійна спадкоємність поколінь – важливий елемент в діяльності будь-якого підприємства, організації, державної установи. Тож професійна підготовка майбутніх кадрів – завжди на часі. Ось чому Голова Казначейства Т.Слюз приділяє такої уваги зустрічам із студентською молоддю, що навчається за фахом фінансово-економічного напряму та може зацікавитися казначейською справою.

За сьогоднішній день, у рамках робочої поїздки до Закарпатської області, очільниця Казначейства відвідала другий вищий навчальний заклад – зустрілася з керівництвом, викладачами та студентами економічного факультету Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет».

На зустрічі були присутні проректор Ужгородського національного університету, професор, доктор юридичних наук О.Рогач, декан економічного факультету В.Сержанов, завідувач кафедри фінансів та банківської справи економічного факультету В.Варцаба, завідувач кафедри обліку та аудиту економічного факультету Й.Данків, головний бухгалтер Р.Вовчанська.

Т.Слюз у своєму виступі зупинилася на таких питаннях як роль та місце Казначейства у фінансовій системі держави, основні напрями реформування бюджетного законодавства, запровадження системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства, робота системи дистанційного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів «Клієнт Казначейства – Казначейство» та відповіла на численні запитання студентів.