01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.06.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 11 489 млн грн.

Працівники Казначейства взяли участь у засіданні тематичної групи Казначейського співтовариства PEMPAL

10 жовтня 2016

Директор Департаменту консолідованої звітності Шамрай Г.М. та заступник директора департаменту – начальник відділу методології казначейського обслуговування бюджетів за доходами, бухгалтерського обліку та звітності про виконання бюджетів та операційної діяльності Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України Боцман Н.О., разом з представниками ще 12 країн, прийняли участь у черговому засіданні тематичної групи Казначейського співтовариства (КС) PEMPAL з питань бухгалтерського обліку в державному секторі, яке відбулось 03-05 жовтня 2016 року в м. Мінськ (Республіка Білорусь).

Основною метою засідання робочої групи в Мінську був розгляд і обговорення учасниками КС практичних питань впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в державному секторі (IPSAS). Семінар став майданчиком для членів робочої групи з обміну новинами про хід впровадження реформ бухгалтерського обліку і звітності в державному секторі в країнах-членах PEMPAL.

Учасники  засідання були  ознайомлені з презентаціями щодо поточного стану та досвіду впровадження реформи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі таких країн як Білорусія, Казахстан, Російська Федерація, Польща.

Крім того, міжнародним консультантом з фінансового управління Світового Банку була представлена інформація щодо розвитку принципів бухгалтерського обліку в державному секторі в Європейському Союзі.

У засіданнях малих груп представники усіх країн-учасниць поділились досягненнями та проблематикою країн з питань реформування систем бухгалтерського обліку в державному секторі.

У рамках реформи бухгалтерського обліку в державному секторі, реалізація якої продовжується в Україні, отриманий досвід інших членів КС, які проводять аналогічні реформи в своїх країнах, став корисним та дозволив поглибити розуміння практичних питань, пов’язаних з приведенням національних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі до міжнародних стандартів IPSAS.