01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.12.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 17 205 млн грн.

Форма запиту на публічну інформацію

1 листопада 2016

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

13.02.2012 № 160

 

 

ФОРМА

для подання запиту на отримання публічної інформації

 

 

Розпорядник інформації

 

Державна казначейська служба України

 

Запитувач

 

_______________________________________________________

(прізвище,  ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,

 

__________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних

 

__________________________________________________________________

осіб та об’єднань  громадян, що не мають статусу юридичної особи,

 

__________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

________________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

 

на поштову адресу

______________________________________________
        (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

_______________________________________________________;
                             будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

______________________________________________;

факсом

______________________________________________;

телефоном

______________________________________________

 

_________                                                                                               _____________

(дата)                                                                                                   (підпис)