01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua
Станом на 01.07.2015 залишок коштів на єдиному казначейському рахунку складає 25 446,00 млн гривень.

Нормативні документи ДКУ (архів документів)

1 сiчня 2008  |  ДКУ

перелік

нормативно-меТодичних документів

 

1.План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 №114 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за №890/4183, із змінами та доповненнями, внесеними наказами Державного казначейства України від 27.07.2000 №67, від 27.12.2000 №140, від 19.07.2001 №122, від 26.03.2002 №54, від 27.05.2002 №91, від 23.12.2002 №237, від 15.09.2003 №180.

2.Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 №61 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за № 497/4718, із змінами та доповненнями, внесеними наказами Державного казначейства України від 26.04.2001 №63, від 06.06.2001 №97, від 19.07.2001 №122, від 10.08.2001 №143, від 27.05.2002 №90, від 23.12.2002 №236, від 15.09.2003 №181.

3.Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 №64 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за №459/4680.

4.Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, затверджена спільним наказом Головного управління Державного казначейства України і Державного комітету статистики України від 02.12.97 №125/70 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.12.97 за №612/2416.

5.Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 №90 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16.11.98 за №728/3168, із змінами та доповненнями, внесеними наказом Державного казначейства України від 19.07.2001 №122.

6.Порядок бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги, затверджений наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 №113 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.01.2000 за №12/4233, із змінами та доповненнями, внесеними наказом Державного казначейства України від 11.04.2002 №66.

7.Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затверджена наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 №68 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 31.08.2000 за №570/4791, із змінами та доповненнями, внесеними наказами Державного казначейства України від 28.01.2001 №12 та від 05.06.2003 №117.

8.Наказ Державного казначейства України від 06.10.2000 №100 “Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.10.2000 за №747/4968, із змінами та доповненнями, внесеними наказом Державного казначейства України від 28.01.2001 №12.

9.Інструкція з обліку запасів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 08.12.2000 №125 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21.12.2000 за №937/5158.

10.Наказ Державного казначейства України від 18.12.2000 №130 “Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.12.2000 за № 961/5183, із змінами та доповненнями, внесеними наказом Державного казначейства України від 28.01.2001 №12.

11.Порядок списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув, затверджений наказом Державного казначейства України від 08.05.2001 №73 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.05.2001 за №458/5649, із змінами та доповненнями, внесеними наказом Державного казначейства України від 29.01.2001 №14.

12.Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті, затверджений наказом Державного казначейства України від 24.07.2001 №126 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.08.2001 за №670/5861.

13. Інструкція про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей, затверджена наказом Державного казначейства України від 16.12.2002 №232 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.01.2003 за №19/7340.

14.Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України і Міністерства економіки України від 10.08.2001 №142/181 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05.09.2001 за №787/5978, із змінами та доповненнями, внесеними наказом Державного казначейства України і Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 25.04.2003 №96/109.

15.Інструкція про порядок складання у 2003 році місячної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, затверджена наказом Державного казначейства України від 31.01.2003 №17 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.02.2003 за №113/7434, із змінами та доповненнями, внесеними наказами Державного казначейства України від 14.04.2003 №84 та від 17.06.2003 №125.

16. Інструкція про порядок складання у 2003 році квартальної фінансової звітності установами та організаціями, що отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, затверджена наказом Державного казначейства України від 26.03.2003 №67 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11.04.2003 за №292/7613, із змінами та доповненнями, внесеними наказом Державного казначейства України від 17.06.2003 №125.

17.Порядок подання фінансової звітності про виконання кошторисів Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 2003 році, затверджений наказом Державного казначейства України від 16.04.2003 №89 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.04.2003 за №344/7665.

18.Наказ Державного казначейства України від 19.12.2000 №131 “Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за доходами”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за №67/5258

19.Спільний наказ Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України від 25.04.2002 №74/194 “Про затвердження порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.05.2002 за №436/6724.

20.Наказ Державного казначейства України від 10.12.2002 №226 “Про затвердження Порядку повернення платникам помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів)”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.12.2002 за №1000/7288.

21.Спільний наказ Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України від 18.03.2003 №125/58 “Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби України та органів Державного казначейства України в процесі повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) платникам податків”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.04.2003 за №289/7610.

22.Спільний наказ Державної податкової адміністрації України та Державного казначейства України від 02.07.1997 №209/72 (в редакції наказу Державної податкової адміністрації України та Державного казначейства України від 21.05.2001 №200/86) “Про затвердження Порядку відшкодування податку на додану вартість”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.07.1997 за №263/2067.

23.Наказ Державного казначейства України від 10.08.2001 року №140 “Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.08.2001 року за №756/5947.

24.Наказ Державного казначейства України від 05.10.2001 року № 175 “Про затвердження Порядку примусового списання (стягнення) коштів з рахунків установ і організацій, відкритих в органах Державного казначейства ”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3.12.2001 року за №1001/6192.

25.Наказ Державного казначейства України від 18.11.2002 року №213 “Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 2.12.2002 року за №938/7226.

26.Роз’яснення Державного казначейства України щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету від 18.01.2002 №07-07/92-353 до наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001р. №604 “Про бюджетну класифікацію та її запровадження”.

27.Порядок установлення ліміту залишку готівки в касах клієнтів, що обслуговуються органами Державного казначейства, затверджений Наказом Державного казначейства України від 12.05.2003р. №103, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.05.2003р. №407/7728.

28.Порядок відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства, затверджений Наказом Державного казначейства України від 02.12.2002р. №221, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.12.2002р. №976/7264.

29.Порядок перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від приватизації об’єктів державної власності, затверджений спільним Наказом Державного казначейства України і Фонду державного майна України від 28.08.2002р. №167/1534, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.09.2002р. №750/7038.

30.Положення про єдиний казначейський рахунок, затверджене Наказом Державного казначейства України від 26.06.2002р. №122, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.07.2002р.

31.Наказ Державного казначейства України від 28.11.2000 року №119 “Про затвердження інструктивної бази”, зі змінами та доповненнями.

32.Наказ Державного казначейства України від 19.10.2000 №103 “Про затвердження Порядку обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства”, зі змінами та доповненнями, внесеними згідно наказів Державного казначейства України від 12.10.2001 №180 та від 31.01.2002 № 16, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30.10.2000 за № 759/4980 та 29.10.2001 за №913/6104 11.02.2002 за № 124/6412.

33.Наказ Державного казначейства України від 31.01.2003 №19 “Щодо затвердження єдиних форм місячної звітності про виконання державного бюджету у 2003 році”, зі змінами та доповненнями.

34.Наказ Державного казначейства України від 03.04.2003 № 75 "Щодо затвердження єдиних форм квартальної звітності про виконання державного бюджету у 2003 році”, зі змінами та доповненнями.

35.Наказ Державного казначейства України від 04.11.2002 №205, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за №919/7207, “Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”.

36.Наказ Державного казначейства України від 31.01.2003 №18 “Щодо затвердження Правил складання звітності про виконання місцевих бюджетів та форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2003 році”.

37.Наказ Державного казначейства України від 03.04.2003 №76 “Щодо затвердження Правил складання звітності про виконання місцевих бюджетів та форм квартального звіту про виконання місцевих бюджетів у 2003 році”.

38.Наказ Державного казначейства України від 14.08.2003 №162 “Про затвердження Тимчасового порядку проведення та відображення в бухгалтерському обліку операцій за видатками бюджетів місцевого самоврядування”.

39.Інструкція про порядок складання за 2003 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, затверджена наказом Державного казначейства України від 24.12.2003 №238 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15.01.2004 за №48/8647

40.Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 26.12.2003 №242 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23.01.2004 за №106/8705

41.Наказ Державного казначейства України від 30.01.2004 №15 “Про затвердження форми “Звіт про суми нарахованого, утриманого та компенсованого податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу”

42.Наказ Державного казначейства України від 30.01.2004 №14 “Щодо затвердження форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2004 році”

43.Інструкція про порядок заповнення форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2004 році, затверджена заступником Голови Державного казначейства України Чечуліною О.О. від 02.02.2004

44.Наказ Державного казначейства України від 04.02.2004р. №19 “Щодо затвердження єдиних форм місячної звітності про виконання державного бюджету у 2004 році”

45.Лист Державного казначейства України від 02.02.2004 №07-04/205-905 “Про порядок відображення у бухгалтерському обліку пільгових кредитів для здобуття освіти”

46.План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджені наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119 “Про затвердження інструктивної бази” зі змінами та доповненнями.

47.Наказ Державного казначейства України від 30.03.2004 №60 “Щодо затвердження форм квартального звіту про виконання місцевих бюджетів у 2004 році”.

48.Інструкція про порядок заповнення форм квартального звіту про виконання місцевих бюджетів у 2004 році, затверджена заступником Голови Державного казначейства України Чечуліною О.О. від 01.04.2004.

49.Наказ Державного казначейства України від 04.11.2002 №205 “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”, зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Державного казначейства України від 11.03.2003 №51 та від 06.02.2004 №21.

50.Лист Державного казначейства України від 26.03.2004 №07-06/616-2523 про надання роз'яснень щодо утримання суми податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями.

51.Лист Державного казначейства України від 02.04.2004 №07-04/691-2816 “Про надання інформації з проблемних питань стосовно податку на додану вартість”.

52.Спільний лист Державного казначейства України (від 19.03.2004 №07-22/566-2313) та Державної податкової адміністрації України (від 17.03.2004 №2472/5/17-2116) щодо повернення прибуткового податку згідно перерахунків.

53.Лист Державного казначейства України від 30.03.2004 № 07-06/654-2685 “На виконання Постанови КМУ та НБУ від 23.03.04 №359” про відкриття рахунків з обліку ПДВ.

54.Лист Державного казначейства України від 02.04.2004 №07-06/688-2799, доручення Кабінету Міністрів України до листа Державного казначейства України від 26.03.2004 №07-03/618-2561 стосовно вирішення окремих проблем, що виникають в процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

55.Наказ Державного казначейства України від 07.05.2004 №85 ”Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного казначейства України від 30.03.04 №58, зареєстрований Міністерстві юстиції України 25.05.04 за №661/9260.

56.Лист Державного казначейства України від 12.05.2004 №07-04/959-3875 “Про порядок відображення фактичних нестач грошових, валютних, матеріальних та інших цінностей”.

57.Лист Державного казначейства України від 12.05.2004 №07-04/960-3876 “Про порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з надходженнями у натуральній формі”.

58.Лист Державного казначейства України від 19.05.2004 №07-04/1005-4111 “Щодо операцій з придбання програмного забезпечення”.

59.Лист Державного казначейства України від 11.05.2004 №07-06/951-3841 про надання роз'яснень щодо бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів.

60.Лист Міністерства фінансів України від 06.05.04 №31-17100-04-13/7839 „Щодо порядку повернення у 2004 році надміру сплаченого прибуткового податку з громадян”.

61.Наказ Державного казначейства України від 13.07.2004 №117 “Про затвердження змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”.

62.Лист-роз’яснення Державного казначейства України від 27.07.2004 №07-06/1469-6312 щодо використання коштів, які розблоковано в АК АПК „Україна”.

63.Наказ Державного казначейства України від 06.08.2004 №135 "Щодо внесення змін до єдиних форм місячної та квартальної звітності про виконання державного бюджету у 2004 році”.

64.Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій по зарахуванню у 2004 році до спеціального фонду державного бюджету та спрямування на потреби Збройних Сил вартості військового майна, що передається кредиторам або юридичним особам – власникам житла, затверджений заступником Голови Державного казначейства України 04.08.2004

65.Наказ Державного казначейства України від 25.08.2004 №146 “Щодо внесення змін до форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2004 році”.

66.Порядок обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затверджений наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 №136 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.08.2004 за №1068/9667.

67.Наказ Державного казначейства України від 08.09.2004 №152 “Щодо внесення змін до єдиних форм місячної та квартальної звітності про виконання державного бюджету у 2004 році”.

68.Зміни до Інструкції про порядок заповнення органами Державного казначейства єдиних форм квартальної звітності про виконання державного бюджету у 2004 році, затверджені заступником Голови Державного казначейства України Чечуліною О.О. від 08.09.2004.

69.Зміни до Інструкції про порядок заповнення органами Державного казначейства єдиних форм місячної звітності про виконання державного бюджету у 2004 році, затверджені заступником Голови Державного казначейства України Чечуліною О.О. від 08.09.2004.

70.Наказ Державного казначейства України від 22.09.2004 №160 “Щодо внесення змін до форм квартального звіту про виконання місцевих бюджетів у 2004 році”.

71.Зміни до Інструкції про порядок заповнення форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2004 році, затверджені заступником Голови Державного казначейства України Чечуліною О.О. від 07.09.2004.

72.Зміни до Інструкції про порядок заповнення форм квартального звіту про виконання місцевих бюджетів у 2004 році, затверджені заступником Голови Державного казначейства України Чечуліною О.О. від 04.10.2004.

73.Зміни до Інструкції про порядок складання місячної фінансової звітності у 2004 році установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, затверджені наказом Державного казначейства України від 14.09.2004 №157 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28.09.2004 за №1230/9829.

74.Порядок відображення в бухгалтерському обліку по виконанню державного бюджету операцій з обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затверджений заступником Голови Державного казначейства України Чечуліною О.О. 7 жовтня 2004 року.

75.Наказ Державного казначейства України від 18.10.2004 №180 "Щодо внесення змін до єдиних форм місячної звітності про виконання державного бюджету у 2004 році”.

76.Наказ Державного казначейства України від 08.10.2004 №173 “Щодо затвердження Правил складання звітності про виконання місцевих бюджетів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.10.2004 за №1387/9986.

77.Наказ Державного казначейства України від 08.10.2004 №174 “Щодо внесення змін до форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2004 році”.

78.Наказ Державного казначейства України від 25.10.2004 №184 про внесення змін і доповнень до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів та Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджених наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119 “Про затвердження інструктивної бази”.

79.Наказ Державного казначейства України від 01.11.2004 №191 “Щодо внесення змін до єдиних форм місячної та квартальної звітності про виконання державного бюджету у 2004 році”.

80.Наказ Державного казначейства України від 03.11.2004 №193 про внесення змін і доповнень до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів та Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджених наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 № 119 “Про затвердження інструктивної бази”.

81.Зміни до Інструкції про порядок заповнення форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2004 році, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 29.10.2004.

82.Зміни до Інструкції про порядок заповнення органами Державного казначейства єдиних форм місячної звітності про виконання державного бюджету у 2004 році, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 02.11.2004.

83.Наказ Державного казначейства України від 25.11.2004 №200 “Щодо внесення змін до форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2004 році”.

84.Зміни до Інструкції про порядок заповнення форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2004 році, затверджені заступником Голови Державного казначейства України від 26.11.2004.

85.Наказ Державного казначейства України від 29.11.2004 №204 “Щодо затвердження єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя”.

86.Наказ Державного казначейства України від 30.11.2004 №207 "Щодо внесення змін до єдиних форм місячної та квартальної звітності про виконання державного бюджету у 2004 році".

87.Порядок відображення в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету операцій по річному заключенню рахунків, затверджений наказом Державного казначейства України від 20.12.2004 №219.

88.Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій по спрямуванню 50 відсотків доходів, що закріплюються за відповідними місцевими бюджетами та враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, які надійдуть понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку 5 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”, до місцевих бюджетів, затверджений заступником Голови Державного казначейства України 16.12.2004.

89. Наказ Державного казначейства України від 14.02.2005 №28 “Про внесення Змін та доповнень до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 №61 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за №497/4718”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.03.2005 за №288/10568.

90. Наказ Державного казначейства України від 21.02.2005 №30 “Про внесення змін та доповнень до Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 №64 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за №459/4680”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.03.2005 за №300/10580.

91. Наказ Державного казначейства України від 31.03.2005 №48 “Про запровадження наказів Державного казначейства України від 25.05.2004 №89 та від 09.08.2004 №136”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.03.2005 за №351/10631.

92. Наказ Державного казначейства України від 31.03.2005 №50 “Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 09.08.2004 №136”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.03.2005 за №350/10630.

93. Наказ Державного казначейства України від 31.03.2005 №56 “Щодо затвердження форм квартального звіту про виконання місцевих бюджетів у 2005 році”.

94. Наказ Державного казначейства України від 31.03.2005 №59 “Щодо затвердження єдиних форм квартальної звітності про виконання державного бюджету у 2005 році”.

95. Інструкція про порядок заповнення форм квартального звіту про виконання місцевих бюджетів у 2005 році, затверджена заступником Голови Державного казначейства України від 01.04.2005.

96. Наказ Державного казначейства України від 21.03.2005 №49 "Про втрату чинності наказу Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 №113", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.04.2005 за №371/10651.

97. Порядок складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2005 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного казначейства України від 31.03.2005 №58 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.04.2005 за №391/10671.

98. Наказ Державного казначейства України від 31.03.2005 №57 "Про затвердження змін до Роз’яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Роз’яснень щодо застосування класифікації кредитування бюджету".

99. Роз'яснення щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Роз'яснення щодо застосування класифікації кредитування бюджету, затверджені наказом Державного казначейства України від 04.11.2004 №194, зі змінами, внесеними наказом Державного казначейства України від 31.03.2005 №57.

100. План організації роботи щодо проведення експерименту відповідно до наказу Державного казначейства України від 21.03.2005 №48, затверджений заступником Голови Державного казначейства України 19.04.2005.

101. Інструкція щодо організації роботи органів Державного казначейства по реєстрації та обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів відповідно до наказу Державного казначейства України від 09.08.2004 №136, затверджена заступником Голови Державного казначейства України 14.04.2005.

102. Інструкція про порядок заповнення органами Державного казначейства єдиних форм квартальної звітності про виконання державного бюджету у 2005 році, затверджена заступником Голови Державного казначейства України 06.04.2005.

103. Наказ Державного казначейства України від 26.04.2005 №77 про внесення змін і доповнень до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів та Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджених наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 №119 “Про затвердження інструктивної бази”.

104. Наказ Державного казначейства України від 27.04.2005 №78 "Щодо внесення змін до форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2005 році".

105. Наказ Державного казначейства України від 29.04.2005 №79 "Щодо внесення змін до єдиних форм місячної звітності про виконання державного бюджету у 2005 році".

106. Зміни до Інструкції про порядок заповнення форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2005 році, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 28.04.2005.

107. Зміни до Інструкції про порядок заповнення органами Державного казначейства єдиних форм місячної звітності про виконання державного бюджету у 2005 році, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 29.04.2005.

108. Зміни до Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства, затверджені наказом Державного казначейства України від 19.04.2005 №70 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.05.2005 за №515/10795.

109. Наказ Державного казначейства України від 19.04.2005 №71 “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного казначейства України від 12.05.2003 №103 «Про порядок установлення ліміту залишку готівки в касах клієнтів, що обслуговуються органами Державного казначейства»”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.05.2005 за №485/10765.

110. План організації роботи щодо проведення експерименту відповідно до наказу Державного казначейства України від 21.03.2005 №48, затверджений заступником Голови Державного казначейства України 19.04.2005.

111. Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій по проведенню розрахунків за придбання спеціального автотранспорту для інвалідів Великої Вітчизняної війни, затверджений заступником Голови Державного казначейства України 05.05.2005.

112. Зміни та доповнення до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2005 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затверджені наказом Державного казначейства України від 29.04.2005 №80 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23.05.2005 за №558/10838.

113. Зміни до Порядку подання фінансової звітності про виконання кошторисів Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України і Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у 2005 році, затверджені наказом Державного казначейства України від 29.04.2005 №81 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23.05.2005 за №557/10837.

114. Наказ Державного казначейства України від 04.05.2005 №82 „Про затвердження форми рішення та Порядку перерахування штрафів за неповне або несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів фізичних осіб”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.06.2005 за №614/10894.

115. Наказ Державного казначейства України від 09.06.2005 №104 "Щодо внесення змін до єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя".

116. Наказ Державного казначейства України від 21.06.2005 №113 “Щодо внесення змін до форм квартального звіту про виконання місцевих бюджетів у 2005 році”.

117. Наказ Державного казначейства України від 22.06.2005 №115 "Щодо внесення змін до єдиних форм місячної звітності про виконання державного бюджету у 2005 році".

118. Наказ Державного казначейства України від 23.06.2005 №117 "Щодо внесення змін до єдиних форм квартальної звітності про виконання державного бюджету у 2005 році".

119. Наказ Державного казначейства України від 27.05.2005 №96 “Про внесення змін до Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.06.2005 за №651/10931.

120. Наказ Державного казначейства України від 27.05.2005 №97 “Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.06.2005 за №650/10930.

121. Наказ Державного казначейства України від 27.05.2005 №98 “Про затвердження Змін та доповнень до Порядку складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ”, затверджений в Міністерстві юстиції України 10.06.2005 за №649/10929.

122. Зміни до Плану організації роботи щодо проведення експерименту відповідно до наказу Державного казначейства України від 21.03.2005 №48, з урахуванням змін, затверджений в.о. Голови Державного казначейства України 21.06.2005.

123. Єдині (місячні, квартальні та річні) форми звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведені форми звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затверджені наказом Державного казначейства України від 29.11.2004 №204, з урахуванням змін, внесених наказом Державного казначейства України від 09.06.2005 №104.

124. Зміни до Інструкції про порядок заповнення органами Державного казначейства єдиних форм місячної звітності про виконання державного бюджету у 2005 році, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 22.06.2005.

125. Зміни до Інструкції про порядок заповнення органами Державного казначейства єдиних форм квартальної звітності про виконання державного бюджету у 2005 році, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 23.06.2005.

126. Наказ Державного казначейства України від 20.07.2005 №129 "Щодо внесення змін до форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2005 році".

127. Зміни та доповнення до Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджені наказом Державного казначейства України від 08.08.2005 №137 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23.08.2005 за №921/11201.

128. Зміни до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Державного казначейства України від 08.08.2005 №138 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.08.2005 за №917/11197.

129. Наказ Державного казначейства України від 31.08.2005 №157 “Щодо внесення змін до форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2005 році”.

130. Наказ Державного казначейства України від 14.09.2005 №167 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 21.03.2005 №48", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.09.2005 за №1079/11359.

131. Наказ Державного казначейства України від 28.09.2005 №177 “Щодо внесення змін до форм квартального звіту про виконання місцевих бюджетів у 2005 році”.

132. Зміни до Інструкції про порядок заповнення форм квартального звіту про виконання місцевих бюджетів у 2005 році, затверджені заступником Голови Державного казначейства України від 29.09.2005.

133. Наказ Державного казначейства України від 30.09.2005 №181 "Про затвердження змін до Роз’яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету".

134. Наказ Державного казначейства України від 04.10.2005 №182 "Щодо внесення змін до єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя".

135. Наказ Державного казначейства України від 17.10.2005 №190 “Щодо внесення змін до форм квартального звіту про виконання місцевих бюджетів у 2005 році”.

136. Наказ Державного казначейства України від 17.10.2005 №191 “Щодо внесення змін до форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2005 році”.

137. Зміни до Інструкції про порядок заповнення форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2005 році, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 18.10.2005.

138. Зміни до Плану організації роботи щодо проведення експерименту відповідно до наказу Державного казначейства України від 21.03.2005 №48, з урахуванням змін, затверджені в.о.Голови Державного казначейства України 07.10.2005.

139. План організації роботи щодо проведення експерименту відповідно до наказу Державного казначейства України від 21.03.2005 №48, затверджений в.о. Голови Державного казначейства України 18.05.2005, з урахуванням змін, внесених 21.06.2005 та 07.10.2005.

140. Зміни до Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затверджені наказом Державного казначейства України від 05.10.2005 №184 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21.10.2005 за №1242/11522.

141-а. Наказ Державного казначейства України від 17.11.2005 №208Про внесення змін та доповнень до деяких нормативних актів Державного казначейства України”.

141-б. Наказ Державного казначейства України від 29.11.2005 №218 “Щодо внесення змін до форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2005 році”.

142. Наказ Державного казначейства України від 29.11.2005 №219 “Щодо внесення змін до форм квартального звіту про виконання місцевих бюджетів у 2005 році”.

143. Наказ Державного казначейства України від 30.11.2005 №221 “Щодо внесення змін до єдиних форм місячної та квартальної звітностей про виконання державного бюджету у 2005 році”.

144. Наказ Державного казначейства України від 30.11.2005 №222 "Щодо внесення змін до єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя".

145. Наказ Державного казначейства України від 14.12.2005 №237 "Про затвердження доповнень до Порядку відображення в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету операцій по річному заключенню рахунків".

146. Наказ Державного казначейства України від 16.12.2005 №240 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 21.03.2005 №48", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.01.2006 за №11/11885.

147. Наказ Державного казначейства України від 28.12.2005 №245 про внесення змін та доповнень до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів та Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджених наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 №119 “Про затвердження інструктивної бази”.

148. Порядок складання річних фінансових звітів за 2005 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного казначейства України від 28.12.2005 №246 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.01.2006 за №54/11928.

149. Наказ Державного казначейства України від 30.12.2005 №248 “Щодо затвердження форм річного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2005 році”.

150. Наказ Державного казначейства України від 30.12.2005 №249 "Щодо затвердження єдиних форм річної звітності про виконання державного бюджету у 2005 році".

151. Інструкція про порядок складання органами Державного казначейства річного звіту про виконання державного бюджету у 2005 році, затверджена заступником Голови Державного казначейства України 04.01.2006.

152. Інструкція про порядок заповнення форм річного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2005 році, затверджена заступником Голови Державного казначейства України 10.01.2005.

153. Звіт щодо результатів проведення експерименту відповідно до наказів Державного казначейства України від 21.03.2005 №48 та від 15.08.2005 №145, затверджений в.о. Голови Державного казначейства України.

154. Наказ Державного казначейства України від 30.01.2006 №16 “Щодо затвердження форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2006 році”.

155. Наказ Державного казначейства України від 31.01.2006 №17 "Щодо затвердження єдиних форм місячної звітності про виконання державного бюджету у 2006 році".

156. Інструкція про порядок заповнення форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2006 році, затверджена заступником Голови Державного казначейства України 01.02.2006.

157. Інструкція про порядок заповнення органами Державного казначейства єдиних форм місячної звітності про виконання державного бюджету у 2006 році, затверджена заступником Голови Державного казначейства України 02.02.2006.

158. Наказ Державного казначейства України від 10.03.2006 №73 "Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету на 2006 рік".

159. Наказ Державного казначейства України від 16.03.2006 №80 “Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету на 2006 рік”.

160. Наказ Державного казначейства України від 22.03.2006 №81Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету на 2006 рік”.

161. Наказ Державного казначейства України від 14.03.2006 №79 "Про затвердження Технологічної схеми проходження документів для здійснення операцій по обслуговуванню бюджетів на центральному рівні Державного казначейства України".

162. Наказ Державного казначейства України від 30.03.2006 №115 "Щодо затвердження єдиних форм квартальної звітності про виконання державного бюджету у 2006 році".

163. Наказ Державного казначейства України від 30.03.2006 №117 “Щодо внесення змін до форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2006 році”.

164. Наказ Державного казначейства України від 30.03.2006 №118 “Щодо затвердження форм квартального звіту про виконання місцевих бюджетів у 2006 році”.

165. Наказ Державного казначейства України від 04.04.2006 №120 "Щодо внесення змін до єдиних форм місячної звітності про виконання державного бюджету у 2006 році".

166. Інструкція про порядок заповнення форм квартального звіту про виконання місцевих бюджетів у 2006 році, затверджена В.о. голови Державного казначейства України від 31.03.2006.

167. Інструкція про порядок заповнення органами Державного казначейства єдиних форм квартальної звітності про виконання державного бюджету у 2006 році, затверджена В.о. голови Державного казначейства України від 31.03.2006.

168. Порядок складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2006 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного казначейства України від 30.03.2006 №114 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.04.2006 за №447/12321.

169. Наказ Державного казначейства України від 25.04.2006 №132 "Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету на 2006 рік".

170. Наказ Державного казначейства України від 04.05.2006 №137 "Щодо внесення змін до єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя".

171. Наказ Державного казначейства України від 06.05.2006 №139 “Щодо внесення змін до форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2006 році”.

172. Наказ Державного казначейства України від 10.05.2006 №140 "Щодо внесення змін до єдиних форм місячної звітності про виконання державного бюджету у 2006 році".

173. Наказ Державного казначейства України від 25.05.2006 №146 про внесення змін та доповнень до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів та Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджених наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 №119 “Про затвердження інструктивної бази”.

174. Наказ Державного казначейства України від 22.06.2006 №162 “Щодо внесення змін до форм квартального звіту про виконання місцевих бюджетів у 2006 році”.

175. Наказ Державного казначейства України від 22.06.2006 №163 “Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету на 2006 рік”.

176. Наказ Державного казначейства України від 23.06.2006 №164 "Про затвердження Змін до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.07.2006 за №821/12695.

177. Наказ Державного казначейства України 23.06.2006 №165 "Про затвердження Змін до Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за №811/12685.

178. Порядок перерахування до бюджетів коштів, одержаних від приватизації майна, затверджений наказом Державного казначейства України та Фонду державного майна України від 27.06.2006 №170/1007, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.07.2006 №855/12729.

179. Наказ Державного казначейства України від 30.06.2006 №172 "Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 21.03.2005 №48", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.07.2006 за №870/12744.

180. План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного казначейства України від 08.11.2000 №119.

181. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджена наказом Державного казначейства України від 08.11.2000 №119.

182. Наказ Державного казначейства України від 30.06.2006 №173Щодо внесення змін до єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя ".

183. Наказ Державного казначейства України від 03.07.2006 №175 "Щодо внесення змін до єдиних форм квартальної звітності про виконання державного бюджету у 2006 році".

184. Наказ Державного казначейства України від 18.09.2006 №227 "Щодо внесення змін до єдиних форм місячної звітності про виконання державного бюджету у 2006 році".

185. Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій по проведенню у 2006 році розрахунків НАК “Нафтогаз України” в рахунок погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників Ту-160, Ту-95МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, затвержений першим заступником Голови Державного казначейства України 23 серпня 2006 року.

186. Наказ Державного казначейства України від 02.10.2006 №247 "Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету на 2006 рік".

187. Наказ Державного казначейства України від 27.10.2006 №274 „Щодо внесення змін до єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя”.

188. Наказ Державного казначейства України від 01.11.2006 №278 „Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету на 2006 рік”.

189. Наказ Державного казначейства України від 30.11.2006 №318 „Щодо внесення змін до форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2006 році”.

190. Наказ Державного казначейства України від 30.11.2006 №319 „Щодо внесення змін до єдиних форм місячної звітності про виконання державного бюджету у 2006 році”.

191. Наказ Державного казначейства України від 01.12.2006 №320 „Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету на 2006 рік”.

192. Наказ Державного казначейства України від 01.12.2006 №321 „Щодо внесення змін до форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2006 році”.

193. Наказ Державного казначейства України від 06.12.2006 №324 „Про внесення Змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету на 2006 рік”.

194. Наказ Державного казначейства України від 08.12.2006 №330 „Про затвердження змін до Роз’яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету”.

195. Наказ Державного казначейства України від 14.12.2006 №333 „Про затвердження Змін та доповнень до Порядку відображення в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету операцій по річному заключенню рахунків”.

196. Наказ Державного казначейства України від 14.12.2006 №334 „Щодо внесення Змін до форм місячного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2006 році”.

197. Наказ Державного казначейства України від 21.12.2006 №338Про внесення Змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету на 2006 рік”.

198. Наказ Державного казначейства України від 25.12.2006 №344 „Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів операцій по річному заключенню рахунків”.

199. Наказ Державного казначейства України від 28.12.2006 №353 Про затвердження Змін та доповнень до Порядку відображення у бухгалтерському обліку виконання місцевих бюджетів операцій по річному заключенню рахунків”.

200. Наказ Державного казначейства України від 20.12.2006 №337 „Про затвердження Змін до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.01.2007 за №13/13280.

201. Наказ Державного казначейства України від 15.01.2007 №6 „Щодо затвердження форм річного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2006 році”.

202. Наказ Державного казначейства України від 15.01.2007 №7 „Щодо затвердження єдиних форм річної звітності про виконання державного бюджету у 2006 році”.

203. Інструкція про порядок заповнення органами Державного казначейства єдиних форм річної звітності про виконання державного бюджету у 2006 році, затверджена заступником Голови Державного казначейства України 19.01.2007.

204. Інструкція про порядок заповнення форм річного звіту про виконання місцевих бюджетів у 2006 році, затверджена заступником Голови Державного казначейства України 22.01.2007.

205 Порядок складання річних фінансових звітів за 2006 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного казначейства України від 09.01.2007 №1 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.01.2007 за №67/13334.

206. Наказ Державного казначейства України від 15.01.2007 №5 „Про затвердження Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету на 2007 рік”.

207. Наказ Державного казначейства України від 19.01.2007 №11 „Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету на 2007 рік”.

208. Наказ Державного казначейства України від 30.01.2007 №25Щодо затвердження єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя”.

209. Наказ Державного казначейства України від 10.02.2007 №34 „Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету на 2007 рік”.

210. Наказ Державного казначейства України від 12.02.2007 №39Щодо внесення змін до єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя”.

211. Наказ Державного казначейства України від 15.02.2007 №45 „Про затвердження Змін до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками”, та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.07.2007 за №153/13420.

212. Наказ Державного казначейства України від 20.02.2007 №47 „Щодо затвердження форм місячної та квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів”.

213. Наказ Державного казначейства України від 20.02.2007 №48 „Про внесення змін та доповнень до деяких нормативних актів Державного казначейства України”.

214. Наказ Державного казначейства України від 21.02.2007 №49 „Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету на 2007 рік”.

215. Наказ Державного казначейства України від 21.02.2007 №50 „Про затвердження форм місячної та квартальної звітності про виконання державного бюджету”.

216. Інструкція про порядок заповнення форм місячної та квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів, затверджена заступником Голови Державного казначейства України 23.02.2007.

217. Інструкція про порядок складання єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затверджена заступником Голови Державного казначейства України 20.02.2007.

218. Зміни до Інструкції про порядок складання єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 12.03.2007.

219. Зміни до Інструкції про порядок складання місячної та квартальної звітності про виконання державного бюджету органами Державного казначейства України, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 05.04.2007 .

220. Зміни до Інструкції про порядок заповнення форм місячної та квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 05.04.2007

221. Наказ Державного казначейства України „Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету на 2007 рік” від 20.04.2007 №92.

222. Зміни до Інструкції про порядок складання єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 25.04.2007.

223. Зміни до Інструкції про порядок заповнення форм місячної та квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 25.04.2007.

224. Зміни до Інструкції про порядок заповнення форм місячної та квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 03.05.2007.

225. Наказ Державного казначейства України від 28.04.2007 №98Щодо внесення змін до форм місячної та квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів”.

226. Порядок складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2007 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного казначейства України від 04.04.2007 №81 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.05.2007 за №488/13755.

227. Наказ Державного казначейства України від 14.05.2007 №107 „Про затвердження Змін до єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя”.

228. Наказ Державного казначейства України від 04.06.2007 №114, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 16.06.2007 за №645/13912 „Про затвердження Змін до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками”.

229. Наказ Державного казначейства України від 25.06.2007 №133Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету на 2007 рік”.

230. Наказ Державного казначейства України від 04.06.2007 №116 “Про втрату чинності наказу Державного казначейства України від 11.08.98 №63”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.06.2007 за №736/14003.

231. Зміни до Інструкції про порядок складання місячної та квартальної звітності про виконання державного бюджету органами Державного казначейства України, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 11.07.2007.

232. Зміни до Інструкції про порядок заповнення форм місячної та квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 11.07.2007.

233. Зміни до Інструкції про порядок складання єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 11.07.2007.

234. Наказ Державного казначейства України від 09.07.2007 №139, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.07.2007 за №865/14132 „Про затвердження Змін до Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті”.

235. Наказ Державного казначейства України від 03.08.2007 №154, „Про внесення Змін та доповнень до деяких нормативних актів Державного казначейства України”.

236. Порядок здійснення органами Державного казначейства України коригуючих проведень по виконанню бюджетів, затверджений заступником Голови Державного казначейства України 08.08.2007.

237. Наказ Державного казначейства України від 29.08.2007 №169, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.09.2007 за №1064/14331 „Про затвердження Змін до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2007 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів”.

238. Наказ Державної митної служби України та Державного казначейства України від 20.07.07 №611/147 „Про затвердження Порядку взаємодії митних органів з органами Державного казначейства України в процесі повернення з Державного бюджету України помилково та/або надміру зарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких покладається на митні органи”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.09.07 за №1095/14362.

239. Зміни до Інструкції про порядок заповнення форм місячної та квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 27.09.2007.

240. Зміни до Інструкції про порядок складання місячної та квартальної звітності про виконання державного бюджету органами Державного казначейства України, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 27.09.2007.

241. Зміни до Порядку відображення в бухгалтерському обліку по виконанню державного бюджету операцій з обліку зобов’язань розпорядників коштів в органах Державного казначейства України, відкриття асигнувань та здійснення видатків, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 12.10.2007.

242. Наказ Державного казначейства України від 02.10.07 №187 „Про затвердження Змін до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.10.07 за №1169/1443.

243. Зміни до Інструкції про порядок заповнення форм місячної та квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів, затверджені В.о. Голови Державного казначейства України 08.11.2007.

244. Наказ Державного казначейства України від 19.11.2007 №215 „Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету на 2007 рік” від 19.11.2007.

245. Наказ Державного казначейства України від 21.11.2007 №216 Про затвердження Змін до єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя”.

246. Зміни до Інструкції про порядок складання єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 27.11.2007.

247. Наказ Державного казначейства України від 03.12.2007 №224 „Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету на 2007 рік”.

248. Наказ Державного казначейства України від 10.12.2007 №225Про внесення змін та доповнень до деяких нормативних актів Державного казначейства України”.

249. Наказ Державного казначейства України від 12.12.2007 №230 Про затвердження Змін та доповнень до Порядку відображення в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету операцій по річному заключенню рахунків”.

250. Наказ Державного казначейства України від 14.12.2007 №233 „Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів”.

251. Зміни до Інструкції про порядок заповнення форм місячної та квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 20.12.2007.

252. Наказ Державного казначейства України від 10.01.2008 №2 Про затвердження Змін до єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

253. Наказ Державного казначейства України від 10.01.2008 №3 „Про затвердження Порядку складання річних фінансових звітів за 2007 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.01.2008 за № 27/14718.

254. Наказ Державного казначейства України від 11.01.2008 №4 „Щодо затвердження форм річної звітності про виконання місцевих бюджетів”.

255. Наказ Державного казначейства України від 12.01.2008 №5 „Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету на 2007 рік”.

256. Наказ Державного казначейства України від 12.01.2008 №6 „Про затвердження Змін до Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів”.

257. Наказ Державного казначейства України від 14.01.2008 №10 „Щодо затвердження єдиних форм річної звітності про виконання державного бюджету”.

258. Інструкція про порядок заповнення органами Державного казначейства України форм річної звітності про виконання державного бюджету, затверджена заступником Голови Державного казначейства України 17.01.2008.

259. Інструкція про порядок заповнення органами Державного казначейства України форм річної звітності про виконання місцевих бюджетів, затверджена заступником Голови Державного казначейства України 18.01.2008.

260. Наказ Державного казначейства України від 21.01.2008 №19 „Про утворення робочої групи”.

261. Зміни до Інструкції про порядок заповнення форм місячної та квартальної звітності про виконання місцевих бюджетів, затверджені заступником Голови Державного казначейства України 30.01.2008.

262. Наказ Державного казначейства України від 01.02.2008 №37 „Про внесення змін до наказів Державного казначейства України від 15.01.2007 №5 та від 28.11.2000 №119”.