01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.10.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 21 388 млн грн.

Коли буде програмне забезпечення для подачі фінансової звітності? Коли буде вся логіка, що йде в наказі на 7 листках звірятись автоматично? Коли ми не будемо чекати поки перевірять наш звіт в управлінні по 2 години, а програмне забезпечення звіре з вашою базою даних?

1 вересня 2010

Розпорядникам бюджетних коштів всіх рівнів безкоштовно надається для використання в роботі при казначейському обслуговуванні програмний комплекс “Підготовка на магнітних носіях вхідної інформації по казначейському обслуговуванню розпорядників бюджетних коштів „Мережа - М”, розроблений Департаментом інформаційних технологій та корпоративної телекомунікації в складі наступних програмних модулів:

1. Формування мережі підвідомчих установ, підприємств та організацій в територіальному розрізі (DOS - додаток).

2. Формування мережі підвідомчих установ, підприємств та організацій в територіальному розрізі (WINDOWS - додаток).

3. Формування зведеного кошторису доходів і видатків в розрізі підвідомчих установ, підприємств та організацій по територіях (DOS - додаток)

4. Формування зведеного кошторису доходів і видатків в розрізі підвідомчих установ, підприємств та організацій по територіях (WINDOWS - додаток).

5. Формування індивідуального кошторису доходів і видатків розпорядників бюджетних коштів (DOS - додаток).

6. Формування індивідуального кошторису доходів і видатків розпорядників бюджетних коштів (WINDOWS - додаток).

7. Формування розподілу відкритих асигнувань в розрізі підвідомчих установ, підприємств та організацій по територіях (DOS - додаток).

8. Формування розподілу відкритих асигнувань в розрізі підвідомчих установ, підприємств та організацій по територіях (WINDOWS - додаток).

9. Формування реєстрів юридичних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів (DOS - додаток).

10. Формування реєстрів юридичних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів (WINDOWS - додаток).

11. Формування реєстрів фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів (DOS - додаток).

12. Формування реєстрів фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів (WINDOWS - додаток).

13. Формування платіжних доручень на оплату рахунків (DOS - додаток).

14. Формування платіжних доручень на оплату рахунків (WINDOWS - додаток).

15. Формування розпорядження про виділення коштів загального(спеціального) фонду місцевих бюджетів у розрізі головних розпорядників коштів (WINDOWS - додаток).

16. Формування щомісячного, щоквартального та річного “Звіту про кредиторську та дебіторську заборгованість бюджетних установ” по загальному та спеціальному фондах держбюджету розпорядників бюджетних коштів в електронному вигляді (WINDOWS - додаток).

17. Формування щомісячного, щоквартального та річного “Звіту про кредиторську та дебіторську заборгованість бюджетних установ” по загальному та спеціальному фондах місцевого бюджету розпорядників бюджетних коштів в електронному вигляді (WINDOWS - додаток).

 

Департамент інформаційних технологій та корпоративної телекомунікації надає постійну консультаційну методичну та практичну допомогу розпорядникам бюджетних коштів по впровадженню та експлуатації програмного забезпечення комплексу задач “Підготовка на магнітних носіях вхідної інформації по казначейському обслуговуванню розпорядників бюджетних коштів (Мережа - М)”.

Одночасно з таким програмним забезпеченням надається опис інтерфейсу до програмного забезпечення казначейського виконання бюджетів, який головні розпорядники коштів можуть надавати власним постачальникам програмного забезпечення (яких вони можуть визначати самостійно) автоматизації бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетних організацій для адаптації до вимог сумісності та створювати систему обробки інформації з більш широкими можливостями в порівнянні з програмним комплексом „Мережа - М”.

Департамент інформаційних технологій та корпоративної телекомунікації вищезазначене прикладне програмне забезпечення засобами електронного зв’язку надає Головним управлінням Державного казначейства України в АР Крим, областях, м.м. Києві та Севастополі, які передають його Управлінням Державного казначейства України в районах, містах та районах у містах з метою надання прикладного програмного забезпечення розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів усіх рівнів для подальшого використання в роботі.

Для отримання програмних модулів комплексу “Підготовка на магнітних носіях вхідної інформації по казначейському обслуговуванню розпорядників бюджетних коштів (Мережа - М)”, консультації по впровадженню та експлуатації програмного забезпечення, пропонуємо звернутися до Управління Державного казначейства України, яке обслуговує вашу установу.