01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.10.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 21 388 млн грн.

Щодо зміни замовника у договорі

6 серпня 2009

Актами цивільного законодавства передбачено, що договір це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Відповідно статті 638 Цивільного кодексу України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Що стосується договорів укладених за результатами процедур закупівель, то тут на рівні актів цивільного законодавства вступають в дію норми законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг, зокрема -Положення.

Підпунктом 5 пункту другого Положення зазначено, що договором про закупівлю є договір, який укладається між замовником і учасником за результатами процедури закупівлі та передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари за державні кошти.

Укладання договору є результатом проведеної процедури закупівлі, і укладається він безпосередньо Замовником з Учасником, що став переможцем процедури закупівлі.

Відповідно до абзацу другого пункту 84 Положення умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов тендерної пропозиції учасника - переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання договору, крім випадків, визначених Порядком зміни умов договору про закупівлю, що затверджені Наказом Міністерства економіки України від 30.01.09 № 62.

Враховуючи вищезазначене, а також лист Міністерства економіки України від 15.04.09 №3303-27/359, виключається можливість заміни сторони в договорі, що був укладений між Замовником (розпорядником/одержувачем бюджетних коштів) та Виконавцем (переможцем процедури закупівлі).