01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.10.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 21 388 млн грн.

Щодо телекомунікаційних послуг

6 серпня 2009

Пунктом 7 Положення встановлено, що його дія не поширюється на випадки, коли предметом закупівлі є: телекомунікаційні послуги, в тому числі щодо трансляції радіо- та телесигналів (за винятком послуг мобільного зв'язку та послуг Інтернет-провайдерів).

Відповідно до Закону України „Про телекомунікації" від 18.11.2003 №1280-ІУ термін „телекомунікації" - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах.

Загальний принцип дії ІР-телефонії заснований на тому, що сервер пов'язаний як з телефонними лініями зв'язку, так і з глобальною комп'ютерною мережею. ІР-телефонія ґрунтується на існуючій мережі закріплених телефонних ліній. У технологічному процесі для надання послуг зв'язку використовуються як устаткування операторів, де використовується ІР-телефонія, так і устаткування операторів традиційних телефонних мереж зв'язку загального користування. При цьому, також використовується номерний ресурс телефонної мережі загального користування. Надавати послуги  ІР-телефонії у  повному  обсязі  може  лише  оператор  зв'язку  - підприємство, що здійснює свою господарську діяльність для забезпечення функціонування засобів, споруд і мереж зв'язку з метою надання послуг зв'язку.

При застосовуванні ІР-телефонії у вказаному вище порядку, послуги, що надаються операторами, споживачі отримують за допомогою електричного зв'язку, яким є телефонний зв'язок.

Отже, здійснення обліку зобов'язання за договором щодо підтримки каналів зв'язку наданих ДФ ВАТ «Укртелеком» можливе без надання документів, що підтверджують проведення процедури закупівлі.