01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.11.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 14 645 млн грн.

Щодо предмету закупівлі

6 серпня 2009

Що стосується визначення предмету закупівлі замовником, то відповідно до пункту 3 Положення предмет закупівлі товарів і послуг визначається згідно з підпунктами 15 і 22 пункту 2 цього Положення та на основі:

-  для товарів та послуг на підставі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97, затвердженого наказом Державного комітету України стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.1997 № 822;

- для послуг з виконання науково-технічних робіт на основі Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затвердженого наказом   Державного    комітету   України    стандартизації,    метрології   та сертифікації від 30.12.1997 № 822;

- для здійснення поточного ремонту застосовуються правила визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000, затверджені Наказом Державного комітету   будівництва,   архітектури   та   житлової   політики   України   від 27.08.2000 № 174;

-  для закупівлі робіт пов'язаних з проектуванням, будівництвом нових, розширенням,   реконструкцією,   капітальним   ремонтом   та   реставрацією існуючих об'єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, технічним оснащенням діючих підприємств, а також супровідні послуги, у тому числі геодезичні, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка, застосовуються правила визначення вартості будівництва ДБН

Д. 1.1-1-2000,    затверджені   Наказом   Державного   комітету   будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 № 174;

- для робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування застосовуються Відомчі будівельні норми України ВБН Г. 1-218-182:2006 ''Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування", затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 10.04.2006 № 130.

Згідно з абзацом третім пункту 3 Положення під час закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається на основі Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000. У ДБН Д. 1.1-1-2000 визначено, що об'єктом будівництва є кожна відокремлена будівля (виробничий корпус або цех, склад, житловий будинок тощо) з усіма улаштуваннями, монтажем устаткування, меблів, інвентарю, підсобних та допоміжних пристроїв, що є невід'ємними від неї, а також за потреби з інженерними мережами, які прилягають до неї. Таким чином, у разі коли, усі види ремонтних робіт належать до одного об'єкту у визначенні ДБН Д. 1.1-1-2000 даний поточний ремонт вважається одним предметом закупівлі та потребує застосування однієї із процедур, передбачених пунктом 19 Положення, а його подрібнення призведе до порушення вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель.

У разі наявності ситуації, коли у річному кошторисі передбачаються бюджетні призначення на поточні ремонти у кількох будівлях, які розташовані в одному комплексі (за однією адресою), то при плануванні закупівель необхідно об'єднувати потребу у таких послугах.