01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.10.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 21 388 млн грн.

Дані, які повинні наводитись у Реєстрі фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

12 березня 2009

Підтвердні документи подаються розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів до органу Державного казначейства України на стадії реєстрації зобов'язань та фінансових зобов'язань (Порядок обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затверджений наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 №136 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.08.2004 за №1068/9667 (далі - Порядок).

За інформацією, наведеною у Вашому запиті, підтвердним документом на взяття фінансового зобов'язання є накладна на отримання продуктів харчування.

З огляду на зазначене, фінансові зобов'язання повинні реєструватись окремо за кожною накладною.

У графах "Дані фінансового зобов'язання: дата документа" та "Дані фінансового зобов'язання: номер документа" Реєстру фінансового зобов'язання (додаток 2 Порядку) відповідно наводяться реквізити накладних.

При цьому погашення декількох фінансових зобов'язань, тобто оплату отриманих товарів за декількома накладними, можна здійснювати шляхом формування одного платіжного доручення, за умови отримання цих товарів від одного постачальника.