01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6
тел./факс: +38044 281 49 18
e-mail: office@treasury.gov.ua facebook
Станом на 01.10.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 21 388 млн грн.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій з використання тепло-, водо-, енергопостачання та послуг зв'язку

12 березня 2009

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік передбачає процес реєстрації, накопичення, узагальнення інформації про діяльність підприємства, тобто відображення в облікових регістрах відповідних господарських операцій.

Підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій є первинні документи, які містять відомості про господарську операцію та підтверджують факт її здійснення (акти виконаних робіт, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки (рахунки-фактури) тощо).

Тому, розпорядник бюджетних коштів відображає в бухгалтерському обліку господарські операції з використання тепло-, водо-, енергопостачання та послуг зв'язку у тому звітному періоді, в якому були отримані відповідні первинні документи, які підтверджують фактичне здійснення таких операцій.

Розпорядники бюджетних коштів повинні вживати заходи щодо своєчасного отримання від надавачів товарів, робіт та послуг первинних документів, що підтверджують виникнення фінансового зобов'язання (актів виконаних робіт або наданих послуг, накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків (рахунків-фактур) тощо). Одним з таких заходів є обумовлення в договорах (угодах) термінів надання таких первинних документів до завершення звітного періоду.